Еклесиаст 10
Bulgarian
1Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи; Така и малко безумие [покваря] онзи, който е уважаван за мъдрост и чест. 2Разумът на мъдрия е в десницата му, А разумът на безумния в левицата му. 3Докато безумният още ходи в пътя, разумът му не му достига. И той се прогласява на всичките, [че е] безумен. 4Ако гневът на управителя се подигне против тебе не напущай мястото си, Защото отстъпването отвръща големи грешки,

5Има зло, което видях под слънцето,- Погрешка, като че ли произхождаща от владетеля,- [и това е, че] 6Безумният се поставя на висок чин, А богатите седят в долни места. 7Видях слуги на коне, И князе ходещи като слуги по земята.

8Който копае яма ще падне в нея; И който разбива ограда, него змия ще ухапе. 9Който кърти камъни ще се повреди от тях; И който цепи дърва се излага на опасност от тях; 10Ако се затъпи желязото, и не се наточи острието му, Тогава трябва да се напряга повече със силата; А мъдростта е полезна за упътване. 11Ако ухапе змията преди да бъде омаяна, Тогава няма полза от омайвача. 12Думите из устата на мъдрия са благодатни; А устните на безумния ще погълнат самия него; 13[Защото] първите думи, които изговаря, са безумие, И краят на говоренето му е пакостна лудост. 14Безумният тъй също умножава думи; Но пак човек не знае какво ще бъде; И кой може да му яви какво ще бъде подир него? 15Труда на безумните ги уморява, Понеже ни един от тях не знае пътя за града. 16Горко ти, земьо, когато царят ти е дете, И началниците ти ядат рано! 17Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни, И началниците ти ядат на време,- за подкрепа, а не за опиване! 18От голяма леност засяда къщният покрив; И от безделието на ръцете прокапва къщата. 19Угощения се правят за веселба, и виното весели живота; А парите отговарят на всичко. 20Да не прокълнеш царя нито даже в мисълта си, И да не прокълнеш богатия [нито] в спалнята си; Защото въздушна птица ще отнесе гласа, И крилатото ще извести това нещо.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ecclesiastes 9
Top of Page
Top of Page