1 Коринтяни 8
Bulgarian
1А относно идоложертвеното: Знаем, че ние всички уж имаме знание [да разрешим въпроса]! Но знанието възгордява, а любовта назидава. 2Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. 3Но, ако някой люби Бога, той е познат от Него.

4Прочее, относно яденето от идоложертвеното, знаем, че никакъв [бог, изобразен от] идол, няма на света, и че няма друг Бог освен един. 5Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята, (както има много богове, и господари много), 6но за нас има [само] един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.

7Но [това] знание го няма у всички; и някои, като и до сега имат съзнание за идолите, ядат [месото] като жертва на идолите; и съвестта им като слаба, се осквернява. 8А това що ядем, не ще ни препоръчва на Бога; нито ако не ядем, губим нещо; нито ако ядем, печелим нещо. 9Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите. 10Защото, ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза в идолско капище, не ще ли съвестта му да се одързости, ако е слаб, та и той да яде идоложертвено? 11И поради твоето знание слабият погива, братът за когото е умрял Христос. 12А като съгрешавате така против братята, и наранявате слабата им съвест, вие съгрешавате против Христа, 13Затуй, ако това що ям съблазнява брата ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брата си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 7
Top of Page
Top of Page