1 Летописи 9
Bulgarian
1Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.

2А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите. 3И в Ерусалим се заселиха от юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците: 4Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син; 5и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му; 6и от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души; 7а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одуия, Асенуевия син, 8Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син; 9и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини [домове], според бащините им домове.

10А от свещениците: Едаия, Иоиарив, Яхин 11и Азария син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом; 12и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син, 13и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.

14А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци; 15и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия Асафовия син; 16и Авдия син на Сомаия син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.

17А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник; 18те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци; 19а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Кореевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан; 20по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ; 21а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане; 22всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си. 23И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред. 24Вратарите бяха на четирите страни, на изток, на запад, на север и на юг. 25А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни. 26Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом. 27Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе [възложена] на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.

28И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха. 29Още някои от тях бяха определени над [другите] вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите. 30А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро. 31А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава [жертви]. 32И [други] от братята им, от потомците на каатците, бяха над присътствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.

33И от тях бяха певците, началниците на бащините [домове] на левитите, [които живееха] в стаите свободни [от друго служене], защото се упражняваха в работата си денем и нощем, 34Тия бяха началници на бащините [домове] на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.

35А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха: 36а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав, 37Гедор, Ахио, Захария и Макелот; 38а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си. 39А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала. 40А Ионатановият син бе Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михея. 41А Михееви синове бяха: Фитон, Мелех, Терея 42и Ахаз, [който] роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса: 43и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил. 44А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page