Psalmet 66
Albanian
1Lëshoni klithma gëzimi Perëndisë, ju të gjithë banorë të tokës;

2i këndoni himne lavdisë së emrit të tij; bëjeni zulmëmadh lëvdimin e tij.

3I thoni Perëndisë: "Sa të tmerrshme janë veprat e tua! Për shkak të madhështisë së fuqisë sate armiqtë e tu do të të nënshtrohen ty.

4Tërë toka do të të adhurojë dhe do të këndojë për ty, do të këndojë lëvdimet e emrit tënd. (Sela)

5Ejani dhe admironi atë që Perëndia ka bërë; ai është i tmerrshëm në veprat tij për bijtë e njerëzve.

6Ai e ndryshoi detin në tokë të thatë; populli i tij e kaloi lumin me këmbë të thata; le të gëzohemi, pra, bashkë me të.

7Me fuqinë e tij ai mbretëron në përjetësi; sytë e tij këqyrin kombet. Mos lejoni që rebelët të ngrenë krye. (Sela)

8Ju o popuj, bekoni Perëndinë tonë; dhe shpallni me zë të lartë lëvdimin e tij.

9Ai na mban gjallë dhe nuk lejon që këmbët tona të pengohen.

10Sepse ti na ke vënë në provë, o Perëndi, na ke pastruar ashtu si pastrohet argjendi.

11Na ke bërë të biem në rrjetë, ke vënë një barrë të rëndë mbi kurrizet tona.

12Ke bërë që njerëzit të ecin me kalë mbi kokën tonë; kemi kaluar nëpër zjarr dhe nëpër ujë, por ti na ke nxjerrë jashtë në një vend të freskët.

13Unë do të hyj në shtëpinë tënde me olokauste; do të plotësoj zotimet e mia,

14që buzët e mia kanë formuluar dhe që goja ime ka shqiptuar kur kaloja fatkeqësi.

15Do të të ofroj olokauste kafshësh të majme, me erën e këndshme të deshve; do të flijoj qe dhe cjep. (Sela)

16Ejani dhe dëgjoni, ju të gjithë që i trëmbeni Perëndisë, dhe unë do t'ju tregoj atë që ai bëri për shpirtin tim.

17I thirra atij me gojën time dhe e përlëvdova me gjuhën time.

18Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar.

19Por Perëndia më dëgjoi dhe i kushtoi kujdes zërit të lutjes sime.

20Qoftë i bekuar Perëndia, që nuk e hodhi poshtë lutjen time dhe nuk më mohoi mirësinë e tij.Albanian

Bible Hub

Psalm 65
Top of Page
Top of Page