Numbers 34
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·dab·ber ha·shem el-mo·sheh le·mor. 2tzav et-be·nei yis·ra·'el ve·'a·mar·ta a·le·hem, ki-at·tem ba·'im el-ha·'a·retz ke·na·'an; zot ha·'a·retz a·sher tip·pol la·chem be·na·cha·lah, e·retz ke·na·'an lig·vu·lo·tei·ha. 3ve·ha·yah la·chem pe·'at-ne·gev mim·mid·bar-tzin al-ye·dei e·do·vm; ve·ha·yah la·chem ge·vul ne·gev, mik·tzeh yam-ham·me·lach ke·de·mah. 4ve·na·sav la·chem hag·ge·vul min·ne·gev le·ma·'a·leh ak·rab·bim ve·'a·var tzi·nah, ve·ha·yah ch ve·hai·u k to·vtz·'o·tav, min·ne·gev le·ka·desh bar·ne·a'; ve·ya·tza cha·tzar-ad·dar ve·'a·var atz·mo·nah. 5ve·na·sav hag·ge·vul me·'atz·mo·vn nach·lah mitz·ra·yim; ve·hai·u to·vtz·'o·tav hai·yam·mah.

6u·ge·vul yam, ve·ha·yah la·chem hai·yam hag·ga·do·vl u·ge·vul; zeh-yih·yeh la·chem ge·vul yam.

7ve·zeh-yih·yeh la·chem ge·vul tza·fo·vn; min-hai·yam hag·ga·dol, te·ta·'u la·chem hor ha·har. 8me·hor ha·har, te·ta·'u le·vo cha·mat; ve·hai·u to·vtz·'ot hag·ge·vul tze·da·dah. 9ve·ya·tza hag·ge·vul zif·ro·nah, ve·hai·u to·vtz·'o·tav cha·tzar ei·nan; zeh-yih·yeh la·chem ge·vul tza·fo·vn.

10ve·hit·'av·vi·tem la·chem lig·vul ke·de·mah; me·cha·tzar ei·nan she·fa·mah. 11ve·ya·rad hag·ge·vul mi·she·fam ha·riv·lah mik·ke·dem la·'a·yin; ve·ya·rad hag·ge·vul, u·ma·chah al-ke·tef yam-kin·ne·ret ke·de·mah. 12ve·ya·rad hag·ge·vul hai·yar·de·nah, ve·hai·u to·vtz·'o·tav yam ham·me·lach; zot tih·yeh la·chem ha·'a·retz lig·vu·lo·tei·ha sa·viv.

13vay·tzav mo·sheh, et-be·nei yis·ra·'el le·mor; zot ha·'a·retz a·sher tit·na·cha·lu o·tah be·go·v·ral, a·sher tziv·vah ha·shem, la·tet le·tish·'at ham·mat·to·vt va·cha·tzi ham·mat·teh. 14ki la·ke·chu mat·teh ve·nei ha·r·'u·ve·ni le·veit a·vo·tam, u·mat·teh ve·nei-hag·ga·di le·veit a·vo·tam; va·cha·tzi mat·teh me·na·sheh, la·ke·chu na·cha·la·tam. 15she·nei ham·mat·to·vt va·cha·tzi ham·mat·teh; la·ke·chu na·cha·la·tam me·'e·ver le·yar·den ye·re·chov ke·de·mah miz·ra·chah. f

16vay·dab·ber ha·shem el-mo·sheh le·mor. 17el·leh she·mo·vt ha·'a·na·shim, a·sher-yin·cha·lu la·chem et-ha·'a·retz; el·'a·zar hak·ko·hen, vi·ho·v·shu·a' bin-nun. 18ve·na·si e·chad na·si e·chad mim·mat·teh; tik·chu lin·chol et-ha·'a·retz. 19ve·'el·leh she·mo·vt ha·'a·na·shim; le·mat·teh ye·hu·dah, ka·lev ben-ye·fun·neh. 20u·le·mat·teh be·nei shim·'o·vn, she·mu·'el ben-am·mi·hud. 21le·mat·teh vin·ya·min, e·li·dad ben-kis·lo·vn. 22u·le·mat·teh ve·nei-dan na·si; buk·ki ben-ya·ge·li. 23liv·nei yo·v·sef, le·mat·teh ve·nei-me·na·sheh na·si; chan·ni·'el ben-e·fod. 24u·le·mat·teh ve·nei-ef·ra·yim na·si; ke·mu·'el ben-shif·tan. 25u·le·mat·teh ve·nei-ze·vu·lun na·si; e·li·tza·fan ben-par·nach. 26u·le·mat·teh ve·nei-yi·sa·sh·char na·si; pal·ti·'el ben-az·zan. 27u·le·mat·teh ve·nei-a·sher na·si; a·chi·hud ben-she·lo·mi. 28u·le·mat·teh ve·nei-naf·ta·li na·si; pe·dah·'el ben-am·mi·hud. 29el·leh a·sher tziv·vah ha·shem; le·na·chel et-be·nei-yis·ra·'el be·'e·retz ke·na·'an. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Numbers 33
Top of Page
Top of Page