Revelation 20
Uma New Testament
1Oti toe kuhilo hadua mala'eka mana'u ngkai suruga, mpokeni rante to bohe, pai' mpokeni wo'o-i kunci wobo' wulou'laa to uma tepetudu kanala-na. 2 3Kanahoko' -nami ule naga toei-- to rahanga' Ule Ncae, Magau' Anudaa' pai' Seta-- nahoo' hante rante pai' napetadi hi rala wulou'laa to uma tepetudu kanala-na toe, nahohoki wobo' -na pai' nasaa' bona neo' -pi rabea rala-na hancobu mpae kahae-na. Jadi' Magau' Anudaa' toei, uma-i ma'ala mpobagiu manusia' rala-na hancobu mpae toe. Hudu toe-di, kana rabahaka wo'o-i-pidi hampai'.

4Oti toe kuhilo ba hangkuja pohuraa, pai' tauna to mpohurai pohuraa toe rawai' kuasa mpobotuhi kara-kara. Kuhilo wo'o rate-rate tauna to rapata' wuroko' -ra apa' mpangaku' -ra Kayesus-na Pue' -ra pai' mpangala' -ra Lolita Alata'ala. Tauna toera, uma-ra-rana mponyompa binata to dada'a ba pinotau-na, uma wo'o-ra mpotarima tanda binata toe hi wingke-ra ba hi pale-ra. Hira' toe tuwu' nculii' pai' moparenta hangkaa-ngkania hante Kristus rala-na hancobu mpae. 5Toe-mi pemataa to lomo' -na hi tauna to mate. Aga tauna tomate ntani' -na, uma-ra ulu rapotuwu' nculii' rala-na to hancobu mpae toe. 6Marasi' pai' moroli' -ra tauna to rapotuwu' nculii' hi pemataa to lomo' -na toe. Hira' toe, bate uma-ra rahuku' hi rala naraka. Pehukua' hi rala naraka toe to rahanga' kamatea karongkani-na. Tauna to rapotuwu' nculii' hi pemataa to lomo' -na toe jadi' imam to mpokamu bago mpepue' hi Alata'ala pai' hi Kristus. Moparenta-ra mpai' dohe Kristus rala-na hancobu mpae.

7Kahudu-na hancobu mpae tohe'e, Magau' Anudaa' rabahaka ngkai karatarungkua' -na, 8pai' -i hilou mpobagiu tauna hi humalili' dunia', to rawalatu hante hanga' Gog pai' Magog. Magau' Anudaa' toei mporumpu-ra bona manga'e. Kawori' -ra hewa wo'one hi wiwi' tahi'. 9Mongkini' -ra-damo tumai, hobo' hi tana', mpotipuhi ngata to nape'ahi' Alata'ala pai' po'ohaa' topetuku' -na. Ntaa' hompo-di apu ngkai langi' mporopuhi-rae. 10Oti toe, Magau' Anudaa' to mpobagiu-ra toei rapetadi hi rala tahi' apu to wewo' pai' morea', hi karapetadia-ra binata to dada'a pai' nabi to boa' toe-e wengi. Hi retu-ramo rasesa' ncuu duu' kahae-hae-na.

11Oti toe kuhilo hameha' Pohuraa to bula pai' to bohe, pai' kuhilo wo'o Hadua To Mohura hi lolo Pohuraa toe. Ngkai baraka' -na langi' pai' dunia' moronto hi ntololikia-na, duu' -na uma-pi ria. 12 13Pai' kuhilo-ramo tauna to mate, to kedi' ba to bohe tuwu' -ra, mokore hi nyanyoa Pohuraa toe. Tauna to mate matala hi tahi', tauna to mate ntani' -na, hawe'ea tauna to ria hi po'ohaa' tomate, mokore omea-ramo hi nyanyoa Pohuraa toe. Pai' buku-buku rawole-mi. Hi rala buku toe, te'uki' babehia tomate toera. Jadi', hawe'ea tomate toera ratu'u-miraka huku' -ra ntuku' napa to te'uki' hi rala buku-buku toe, huku' -ra ntuku' babehia-ra. Pai' rawole wo'o-mi buku kahanyala-na, hanga' -na Buku Katuwua'. 14 15Hawe'ea tauna to uma te'uki' hanga' -ra hi rala Buku Katuwua' toe ratadi hi rala tahi' apu. Oti toe, uma-pi ria kamatea, uma-pi ria po'ohaa' to mate, apa' hawe'ea tauna to uma te'uki' hanga' -ra hi rala Buku Katuwua' bate ratadi hi rala tahi' apu. Toe-mi to rahanga' kamatea karongkani-nae, huku' hi rala tahi' apu toe.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 19
Top of Page
Top of Page