2 Thessalonians 3
Uma New Testament
1Ka'omea-na ompi', kiperapi' bona niposampayai wo'o-ka-kaiwo. Lomo' -lomo' -na, merapi' hi Pue' bona kawoo-woria' tauna mpo'epe pai' mpotarima Lolita Pue', hewa to jadi' hi koi' -e wengi. 2Merapi' wo'o-koi bona Alata'ala mpobahaka-kai ngkai tauna to dada'a pai' to mebalinai', apa' uma hawe'ea tauna mepangala' hi Lolita Pue' toe. 3Aga uma molaka' pompewili' -na Pue' Yesus hi koi'. Narohoi nono-ni pai' napetalawai' -koi ngkai to dada'a. 4Jadi', apa' lawi' Pue' to mpewili' -koie, toe pai' monoa' -mi ki'inca kanituku' -na napa to kitudui' -kokoi, pai' nipokaliliu mpai' mpotuku' napa-napa to kitudui' -kokoi. 5Kisarumaka Pue' Yesus mpotete' -koi, duu' -na ni'inca mpu'u ahi' Alata'ala hi koi', bona ntaha-koi hi rala kasusaa', hewa kantaha-na Kristus wo'o.

6Ompi' -ompi', hante kuasa to nawai' -kakai Pue' Yesus Kristus, kihawai' -koi: neo' mporomu-raka ompi' hampepangalaa' -ni to lose pai' to uma mpotuku' atura to nitarima ngkai kai'. 7Ni'inca moto ompi' po'ingku-kai nto'u-kai dohe-ni wengi, ka'uma-kai lose. Po'ingku-kai tetu-mile to kana nituku' -e. 8Uma-kai mpokoni' pongkoni' to uma ki'oli. Hinamengi hina'eo-kai mobago pai' mowewa bona neo' -kai mposesei' -koi. 9Kakoo-kono-na, uma-kai sala' mperapii' -koie. Tapi' doko' kipopohiloi-koi tonco to lompe' bona nituku'. 10Bula-kai retu-pidi dohe-ni wengi, ria ami' -mi hawa' to kitu'u-kokoi, ki'uli': tauna to uma dota mobago, neo' -i rawai' pongkoni'. 11Pai' -kai mpo'uli' hewa toe-e, ta'uli' -mi-hawo, apa' ki'epe karia-ra hi retu to mengkalose. Sese' -ra mpogalo urusia doo-wadi, uma-ra mpobago lompe' bago-ra moto. 12Jadi', hante kuasa to nawai' -kakai Pue' Yesus Kristus, kihawai' -ra tauna toera pai' ki'apui nono-ra bona rodo-ra mobago mpali' pongkoni' -ra. 13Aga koi', ompi' -ompi' omea, neo' nika'ohai mpobabehi to lompe'.

14Ane rapa' -na ria to uma dota mpotuku' napa to ki'uki' hi rala sura toi, petonoi-ra. Neo' niposigalo-raka, bona me'ea' -ra. 15Aga neo' wo'o-ra wa niponcawa bali' -ni. Paresai' -ra, apa' lawi' nipo'ompi' -ra hi rala Pue' Yesus.

16Ngkai Pue' -wadi kalompea' tuwu' -ta. Toe pai' mekakae-a hi Pue', kuperapi' bona nawai' -koi kalompea' tuwu' butu eo-na pai' hi butu nyala-na. Pue' mpodohei-koi omea.

17Tabe ngkai aku', Paulus. Kahudua sura tohe'i-e, pale-ku moto-mi to mpo'uki'. Hewa tohe'i lence ukia' -ku hi rala hawe'ea sura-ku, bona monoa' ni'inca kasura-ku mpu'u. 18Pue' -ta Yesus Kristus mpogane' -koi omea.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page