1 Corinthians 8
Uma New Testament
1Kakaliliua-na, mpotompo'wiwi-a pongkoni' to rapopepue' hi pinotau. Makono moto-le to ni'uli': kita' to Kristen, monoto-mi nono-ta omea, ta'inca ka'uma-na ria pue' ntani' -na ngkai Alata'ala. Aga ku'uli' -kokoi: ngkai kamonoto nono-ta toe, ria to jadi' molangko nono-ra. Agina-pi-hawo ma'ahi' -ta hi doo pai' mporohoi nono doo. 2Tauna to mpo'uli': "Monoto-mi-kuna nono-ku," tapi' uma ria ahi' -na, kakoo-kono-na, ko'ia monoto mpu'u nono-na hewa to kasipato' -na. 3Aga tauna to mpu'u-mpu'u mpoka'ahi' Alata'ala, Alata'ala mpo'inca ihi' nono-na.

4Jadi', ane to mpobelahi pongkoni' to rapopepue' hi pinotau, ni'uli' ma'ala moto takoni', apa' ta'inca moto ka'uma-na ria pue' ntani' -na ngkai Alata'ala, hawe'ea lence to rapue' hi dunia' tohe'i, boa' omea-wadi. 5Wori' nyala moto to rapue' manusia', to rahanga' pue' pai' karampua, ba to hi langi' ba to hi wongko dunia'. 6Aga hi kita' -tana, muntu' hadua Alata'ala, Hi'a-mi Tuama-ta to mpajadi' hawe'ea to ria, Hi'a-wadi toaa' katuwua' -ta. Pai' hadua wo'o-wadi Pue' -ta, Yesus Kristus, Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpajadi' hawe'ea to ria, Hi'a to mpowai' -ta katuwua'.

7Aga nau' -pa hewa toe, uma hawe'ea to Kristen to monoto nono-ra hewa toe. Ria-ra to mepue' hi pinotau kako'ia-ra jadi' to Kristen, pai' duu' tempo toi ane mpohilo-ra pongkoni' to rapopepue' hi pinotau, ra'uli' hi rala nono-ra: "Tetu-le pepue' hi pinotau-hana!" Jadi', ane mpokoni' mpu'u-ra pongkoni' tohe'e, hi rala nono-ra ra'epe hewa mojeko' -ra, apa' morara' -pidi nono-ra. 8Kakoo-kono-na, pongkoni' uma mpokamohu' -ta hi Alata'ala ba mpogaa' -ta ngkai Alata'ala. Ane takoni', uma-ta morasi'. Ane uma takoni', uma wo'o-ta morugi. 9Aga pelompehi mpu'u ompi'. Nau' ma'ala moto-ta mpokoni' pongkoni' toe apa' monoto-mi nono-tae, aga neo' tabawai doo-ta to ko'ia moroho pepangala' -na mpokoni', alaa-na nakoni' pai' napojeko'. 10Patuju-ku hewa tohe'i: Rapa' -na ria-ta to mpo'uli' monoto-mi nono-ta, ta'uli' uma moapa ngkoni' pongkoni' to rapopepue' hi pinotau. Jadi', hilou mpu'u-ta ngkoni' hi rala tomi pepuea' hi pinotau. Pai' ria hadua doo-ta mpohilo-ta ngkoni' hi ree. Hiaa' bo doo-ta tohe'ei, morara' -pidi nono-na ba ma'ala takoni' ba uma-di. Jadi', apa' nahilo-ta tohe'e-e, daho' lau wo'o-imi-hawo mpokoni' pongkoni' tetu. 11Ka'omea-na, ngkai kanoto nono-ta tetu-e, tapanawu' lau-imi ompi' -ta to morara' -pidi nono-na toei, apa' tabawai-i mpobabehi to na'epe uma wali nababehi. Hiaa' tauna tetu, ompi' hampepangalaa' -ta to natolo' Kristus hante kamate-na. 12Jadi', kehi-ta tetu ompi' taposala', apa' tapakasusa' nono-na ompi' -ta to morara' -pidi nono-na. Pai' meliu ngkai toe, kehi-ta tetu taposala' hi poncilo Kristus. 13Toe pai' ku'uli' -kokoi: ane rapa' -na ngkai kehi-ku mpokoni' bau' ba napa-napa pai' alaa-na monawu' ompi' -ku, bate uma-apa ngkoni' bau' toe duu' kahae tuwu' -ku. Nee-neo' mpai' ngkai aku' -kuna pai' monawu' ompi' -ku toei.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Corinthians 7
Top of Page
Top of Page