1 Corinthians 16
Uma New Testament
1Kakaliliua-na ompi', mpotompo'wiwi-a doi to nirumpu bona mpotulungi ompi' hampepangalaa' -ta to mpe'ahii' tuwu' -ra hi tana' Yudea. Kuperapi' bona nibabehi hewa to kuhawai' -raka to Kristen to hi tana' Galatia. 2Butu eo Mingku, butu dua-ni mpatani' doi hi tomi-ni, hore-hore ntuku' pomporataa-ni. Timamahi-koi doi tetu duu' -ku rata, bona neo' karata-ku-damo pai' lako' nirumpu. 3Ane rata-apa mpai', nipelihi ba hangkuja dua doo-ni to nisarumaka, kuwai' -ra-damo sura kakamua-ra, pai' kuhubui-ra mpokeni doi pewai' -ni tetu hilou hi ngata Yerusalem. 4Pai' ane lompe' ni'uli', hilou moto-a dohe-ra.

5Kupencuai' moto-koi mpai' ane oti-a mpencuai' -ra to Makedonia, apa' doko' hilou hi ria-a ulu. 6Konoa-ku bona mahae hala' -a mpai' dohe-ni, ba duu' -na timpaliu tempo lengi', bona ane timpaliu-damo tempo lengi' nipope'ongko' -ama mpokaliliu pomako' -ku ba hiapa kahiloua-ku. 7Uma-a dota mpojolo-wadi mpencuai' -koi. Ane napokono Pue', konoa-ku bona mahae hala' -a mpai' dohe-ni. 8Aga tempo toi, hi rehe'i-a ulu hi ngata Efesus duu' rata eo bohe Pentakosta. 9Apa' hi rehe'i wori' bago to mokalaua, nau' wori' wo'o to me'ewa.

10Ane rata-ipi mpai' Timotius, kusarumaka nitarima lompe' -i-hawo, bona neo' -i koro' dohe-ni, apa' hibalia bago-kai to kipobago-ki Pue'. 11Jadi', nee-neo' mpai' ria to uma mposaile' -i. Pope'ongko' lompe' -i, bona rata nculii' -i mpai' hi rehe'i hante kalompe' -na, apa' rehe'i-a mpopea-i hante doo-doo-na.

12Kakaliliua-na, ane ompi' -ta Apolos, wori' ngkani moto-mi ku'uli' -ki: "Ria-ra ompi' to neo' me'ongko' hilou hi Korintus. Agina hilou wo'o-ko-kowo dohe-ra." Aga ko'ia nahiloi nono-na tilou tempo toi. Aga ane ria-pi loga-na, tilou moto-i mpai'.

13Mo'inga' -inga' -koi, pakaroho pokore-ni! Pakaroho-koi pai' bia' hi pepangala' -ni! 14Hawe'ea to nibabehi, babehi hante ahi'.

15Ompi' -ompi', tantu ni'inca moto-ra hira' Stefanus hantomia, kahira' -na toe-mi to lomo' -na jadi' to Kristen hi propinsi Akhaya, pai' -ra mpotonu katuwu' -ra hi Pue' doko' mpotulungi-koi to mpotuku' Pue'. Jadi', kuperapi' mpu'u ompi' 16bona nipengkorui mpu'u-ra, nte hawe'ea tauna to hampobagoa-ra hi rala pobago Pue'. 17Goe' -a karata-ra Stefanus, Fortunatus pai' Akhaikus hi rehe'i. Hewa hira' -mi posampei-ni tumai hi aku'. 18Hira' toe-mi mporohoi nono-ku, hewa kararohoi-na wo'o-mi nono-ni. Toe pai' kuperapi' bona nibila' tauna to hewa hira'.

19Hawe'ea to Kristen to hi propinsi Asia mpakatu tabe-ra hi koi'. Akwila pai' Priskila nte to Kristen to mogampara hi tomi-ra mpo'uli' wori' tabe hi rala Pue'. 20Hawe'ea ompi' -ni hi rehe'i mpakatu tabe-ra hi koi'. Mometabe-tabe-koi hante nono mpu'u ane hirua' -koi hi pogamparaa.

21Bagia sura tohe'i aku' moto-mi to mpo'uki': wori' tabe ngkai aku' Paulus! 22Tauna to uma mpoka'ahi' Pue' Yesus, kana natotowi-ra Alata'ala. Maranata! Tumai-moko Pue'! 23Pue' Yesus mpogane' -koi! 24Kupoka'ahi' -koi omea hi rala Kristus Yesus. Hudu rei.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Corinthians 15
Top of Page
Top of Page