1 Corinthians 16:10
New International Version
When Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is carrying on the work of the Lord, just as I am.

New Living Translation
When Timothy comes, don't intimidate him. He is doing the Lord's work, just as I am.

English Standard Version
When Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord, as I am.

Berean Study Bible
If Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is doing the work of the Lord, just as I am.

New American Standard Bible
Now if Timothy comes, see that he is with you without cause to be afraid, for he is doing the Lord's work, as I also am.

King James Bible
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.

Holman Christian Standard Bible
If Timothy comes, see that he has nothing to fear from you, because he is doing the Lord's work, just as I am.

International Standard Version
If Timothy comes, see to it that he does not have anything to be afraid of while he is with you, for he is doing the Lord's work as I am.

NET Bible
Now if Timothy comes, see that he has nothing to fear among you, for he is doing the Lord's work, as I am too.

Aramaic Bible in Plain English
But if Timotheus comes to you, see that he will not be intimidated by you, for he cultivates the works of THE LORD JEHOVAH, as do I,

GOD'S WORD® Translation
If Timothy comes, make sure that he doesn't have anything to be afraid of while he is with you. He's doing the Lord's work as I am,

Jubilee Bible 2000
Now if Timothy comes, see that he may stay with you securely, for he does the work of the Lord, as I also do.

King James 2000 Bible
Now if Timothy comes, see that he may be with you without fear: for he works the work of the Lord, as I also do.

American King James Version
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he works the work of the Lord, as I also do.

American Standard Version
Now if Timothy come, see that he be with you without fear; for he worketh the work of the Lord, as I also do:

Douay-Rheims Bible
Now if Timothy come, see that he be with you without fear, for he worketh the work of the Lord, as I also do.

Darby Bible Translation
Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear; for he works the work of the Lord, even as I.

English Revised Version
Now if Timothy come, see that he be with you without fear; for he worketh the work of the Lord, as I also do:

Webster's Bible Translation
Now if Timothy come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do.

Weymouth New Testament
If Timothy pays you a visit, see that he is free from fear in his relations with you; for he is engaged in the Master's work just as I am.

World English Bible
Now if Timothy comes, see that he is with you without fear, for he does the work of the Lord, as I also do.

Young's Literal Translation
And if Timotheus may come, see that he may become without fear with you, for the work of the Lord he doth work, even as I,

1 Korinthiërs 16:10 Afrikaans PWL
As Timotheos na julle toe kom, kyk dat hy sonder vrees by julle is, want hy versorg die werke van יהוה, net soos ek.

1 e Korintasve 16:10 Albanian
Tani, nëse vjen Timoteu, kujdesuni që të rrijë me ju pa druajtje, sepse ai punon për veprën e Zotit ashtu si unë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 16:10 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم ان أتى تيموثاوس فانظروا ان يكون عندكم بلا خوف. لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 16:10 Armenian (Western): NT
Ուրեմն եթէ Տիմոթէոս գայ, ուշադի՛ր եղէք որ մնայ ձեր քով առանց վախի. քանի որ ան կ՚ընէ Տէրոջ գործը, ինչպէս ե՛ս ալ:

1 Corinthianoetara. 16:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin ethor badadi Timotheo, gogoauçue segur den çuec baithan: ecen Iaunaren obrá obratzen du nic-ere beçala.

De Krenter A 16:10 Bavarian
Däßß önn Timyteusn fein nit glei niderbögltß, wann yr kimmt, gel! Der arechtt grad yso für n Herrn wie i.

1 Коринтяни 16:10 Bulgarian
Ако дойде Тимотей, внимавайте да бъде без страх между вас; защото и той работи Господното дело както и аз;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果提摩太來了,你們要關心,好讓他在你們那裡無所懼怕,因為他和我一樣在做主的工作。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果提摩太来了,你们要关心,好让他在你们那里无所惧怕,因为他和我一样在做主的工作。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
若是提摩太來到,你們要留心,叫他在你們那裡無所懼怕,因為他勞力做主的工,像我一樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
若是提摩太来到,你们要留心,叫他在你们那里无所惧怕,因为他劳力做主的工,像我一样。

歌 林 多 前 書 16:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
若 是 提 摩 太 來 到 , 你 們 要 留 心 , 叫 他 在 你 們 那 裡 無 所 懼 怕 ; 因 為 他 勞 力 做 主 的 工 , 像 我 一 樣 。

歌 林 多 前 書 16:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
若 是 提 摩 太 来 到 , 你 们 要 留 心 , 叫 他 在 你 们 那 里 无 所 惧 怕 ; 因 为 他 劳 力 做 主 的 工 , 像 我 一 样 。

Prva poslanica Korinæanima 16:10 Croatian Bible
Ako dođe Timotej, gledajte da bude kod vas bez bojazni jer radi djelo Gospodnje kao i ja.

První Korintským 16:10 Czech BKR
Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.

1 Korinterne 16:10 Danish
Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, saavel som jeg.

1 Corinthiërs 16:10 Dutch Staten Vertaling
Zo nu Timotheus komt, ziet, dat hij buiten vreze bij u zij; want hij werkt het werk des Heeren, gelijk als ik.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ·

Westcott and Hort 1881
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ / κἀγώ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Tιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ.

Greek Orthodox Church 1904
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ· μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ.

Tischendorf 8th Edition
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ·

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς καὶ ἐγώ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν δε ελθη τιμοθεος βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως εγω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν δε ελθη τιμοθεος βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως καγω

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν δε ελθη τιμοθεος βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως και εγω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Εαν δε ελθη Τιμοθεος, βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υμας· το γαρ εργον Κυριου εργαζεται ως και εγω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν δε ελθη τιμοθεος βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως και εγω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν δε ελθη τιμοθεος βλεπετε ινα αφοβως γενηται προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται ως {VAR1: εγω } {VAR2: καγω }

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ean de elthē Timotheos, blepete hina aphobōs genētai pros hymas; to gar ergon Kyriou ergazetai hōs kagō;

Ean de elthe Timotheos, blepete hina aphobos genetai pros hymas; to gar ergon Kyriou ergazetai hos kago;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ean de elthē Timotheos, blepete hina aphobōs genētai pros hymas, to gar ergon Kyriou ergazetai hōs egō;

Ean de elthe Timotheos, blepete hina aphobos genetai pros hymas, to gar ergon Kyriou ergazetai hos ego;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs kagō

ean de elthE timotheos blepete ina aphobOs genEtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai Os kagO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs kai egō

ean de elthE timotheos blepete ina aphobOs genEtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai Os kai egO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs kai egō

ean de elthE timotheos blepete ina aphobOs genEtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai Os kai egO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs kai egō

ean de elthE timotheos blepete ina aphobOs genEtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai Os kai egO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:10 Westcott/Hort - Transliterated
ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs egō

ean de elthE timotheos blepete ina aphobOs genEtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai Os egO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs {WH: egō } {UBS4: kagō }

ean de elthE timotheos blepete ina aphobOs genEtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai Os {WH: egO} {UBS4: kagO}

1 Korintusi 16:10 Hungarian: Karoli
Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.

Al la korintanoj 1 16:10 Esperanto
Se Timoteo venos, zorgu, ke li estu cxe vi sentime; cxar li faras la laboron de la Sinjoro, kiel mi ankaux;

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 16:10 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos Timoteus tulee, niin katsokaat, että hän pelkäämättä olis teidän tykönänne; sillä hän tekee myös Herran työtä niinkuin minäkin.

1 Corinthiens 16:10 French: Darby
Or, si Timothee vient, ayez soin qu'il soit sans crainte au milieu de vous, car il s'emploie à l'oeuvre du Seigneur comme moi-meme.

1 Corinthiens 16:10 French: Louis Segond (1910)
Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'oeuvre du Seigneur.

1 Corinthiens 16:10 French: Martin (1744)
Que si Timothée vient, prenez garde qu'il soit en sûreté parmi vous; car il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même.

1 Korinther 16:10 German: Modernized
So Timotheus kommt, so sehet zu, daß er ohne Furcht bei euch sei; denn er treibet auch das Werk des HERRN wie ich.

1 Korinther 16:10 German: Luther (1912)
So Timotheus kommt, so sehet zu, daß er ohne Furcht bei euch sei; denn er treibt auch das Werk des HERRN wie ich.

1 Korinther 16:10 German: Textbibel (1899)
Wenn Timotheus kommt, so sorget dafür, daß er sich bei euch nicht zu fürchten braucht. Denn er schafft am Werk des Herrn, wie ich auch.

1 Corinzi 16:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or se viene Timoteo, guardate che stia fra voi senza timore; perch’egli lavora nell’opera del Signore, come faccio anch’io.

1 Corinzi 16:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora, se Timoteo viene, vedete ch’egli stia sicuramente appresso di voi; perciocchè egli si adopera nell’opera del Signore, come io stesso.

1 KOR 16:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau datang Timotius, tolonglah supaya ia beserta kamu dengan tiada takut, karena ia mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti aku ini juga.

1 Corinthians 16:10 Kabyle: NT
M'ara n-iɛeddi ɣuṛ-wen gma tneɣ Timuti, lhit-ed yid-es a s-ikkes ukukru axaṭer d aqeddac n Sidi Ṛebbi i gella am nekk.

고린도전서 16:10 Korean
디모데가 이르거든 너희는 조심하여 저로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라 이는 저도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이니라

I Corinthios 16:10 Latin: Vulgata Clementina
Si autem venerit Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos : opus enim Domini operatur, sicut et ego.

Korintiešiem 1 16:10 Latvian New Testament
Bet kad atnāks Timotejs, lūkojiet, ka viņš justos pie jums drošībā, jo viņš strādā Kunga darbu tāpat kā es.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 16:10 Lithuanian
Ir jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jus be baimės, nes jis dirba Viešpaties darbą kaip ir aš.

1 Corinthians 16:10 Maori
Na, ki te tae atu a Timoti, meinga kia kaua ia e noho wehi i roto i a koutou: e mahi ana hoki ia i te mahi a te Ariki, e penei ana me ahau nei:

1 Korintierne 16:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Når Timoteus kommer, da se til at han kan være hos eder uten frykt! for han gjør Herrens gjerning, likesom jeg;

1 Corintios 16:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo.

1 Corintios 16:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo.

1 Corintios 16:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor; porque como yo, también él hace la obra del Señor.

1 Corintios 16:10 Spanish: Reina Valera 1909
Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; porque la obra del Señor hace también como yo.

1 Corintios 16:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente; porque también hace la obra del Señor como yo.

1 Coríntios 16:10 Bíblia King James Atualizada Português
Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu.

1 Coríntios 16:10 Portugese Bible
Ora, se Timóteo for, vede que esteja sem temor entre vós; porque trabalha na obra do Senhor, como eu também,   

1 Corinteni 16:10 Romanian: Cornilescu
Dacă soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi; căci el este prins ca şi mine la lucrul Domnului.

1-е Коринфянам 16:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.

1-е Коринфянам 16:10 Russian koi8r
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.

1 Corinthians 16:10 Shuar New Testament
TimiutΘu nui jeamtainkia, shiir awajsatarum; sapijmiakain. Niisha wijiai mΘtek Yusa takatrin takaawiti.

1 Korinthierbrevet 16:10 Swedish (1917)
Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;

1 Wakorintho 16:10 Swahili NT
Timotheo akija, angalieni asiwe na hofu yoyote wakati yupo kati yenu, kwani anafanya kazi ya Bwana kama mimi.

1 Mga Taga-Corinto 16:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasainyo na walang pangamba; sapagka't ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman:

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 16:10 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran as kawan-in-osa Timotay tabǝzam-t-in ǝs man-nawan, a tu-wǝr-imǝl arat as tu-tǝha tasa-net, fǝlas ǝššǝɣǝl y Ǝmǝli a iha ǝnta da, šilat-in.

1 โครินธ์ 16:10 Thai: from KJV
แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า

1 Korintliler 16:10 Turkish
Timoteos yanınıza gelirse, bir şeyden korkmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rabbin işini yapıyor.

1 Коринтяни 16:10 Ukrainian: NT
Як же прийде Тимотей, гледїть, щоб без страху був у вас; дїло бо Господнє робить, яко ж і я.

1 Corinthians 16:10 Uma New Testament
Ane rata-ipi mpai' Timotius, kusarumaka nitarima lompe' -i-hawo, bona neo' -i koro' dohe-ni, apa' hibalia bago-kai to kipobago-ki Pue'.

1 Coâ-rinh-toâ 16:10 Vietnamese (1934)
Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khói sợ sệt gì trong anh em: vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy.

1 Corinthians 16:9
Top of Page
Top of Page