1 Corinthians 13
Uma New Testament
1Ane rapa' -na mporata-ta pakulea' ngkai Inoha' Tomoroli' bona mololita hante wori' nyala basa manusia' ba basa-ra mala'eka wo'o, tapi' ane uma ria ahi' -ta hi doo, uma ria kalaua-na. Bate-na hewa goo' to pario-wadi ba hewa tinti' to padudu-wadi pololita-ta, uma ria kalaua-na. 2Ane rapa' -na mporata-ta pakulea' mpohowa' lolita Alata'ala pai' -ta mporata hawe'ea pe'inca ngkai Alata'ala duu' -na ta'inca hawe'ea to uma ra'incai doo; pai' ane moroho pepangala' -ta duu' -na ma'ala-ta mpopentoli bulu'; tapi' ane uma ria ahi' -ta hi doo, uma ntoto ria tuju-na tuwu' -ta. 3Ane hawe'ea rewa-ta tawai' -raka tokabu, pai' ane ta'agi mate ratunu sabana petuku' -ta hi Pue' Yesus, tapi' ane uma ria ahi' -ta hi doo, uma ria kalaua-na tuwu' -ta.

4To ra'uli' mpoka'ahi' doo-le, mosabara pai' lompe' nono, uma mohingi', uma mpope'une', uma molangko nono. 5Uma mokasara hi doo, uma-ta ntora mpopali' konoa-ta moto, uma jolia morani' nono, uma mowuku nono. 6Ane ma'ahi' -ta hi doo, batua-na, uma-ta goe' ane masala' -i, goe' -ta ane monoa' -i. 7Ane ma'ahi' -ta hi doo, batua-na, tapengkatarii butu nyala kehi-na to uma tapokonoi, taparasaya oa' kehi to lompe' ngkai doo, tasarumaka kalompe' -na mpai' kehi-na, pai' mosabara oa' -ta nau' ba napa-napa anu merata.

8Ahi' uma ria kahudua-na. Tapi' ane ria pakulea' -ta mpohowa' lolita Alata'ala, bate rata mpai' tempo-na pakulea' -ta toe uma-pi ria. Ane ria pakulea' -ta mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli', rata mpai' tempo-na pakulea' -ta toe mento'o-mi. Ane mporata-ta pe'inca to ngkai Alata'ala, rata mpai' tempo-na pe'inca-ta toe uma-pi raparaluu. 9Apa' tempo toi, pe'inca to tarata ngkai Alata'ala, ria kotoa-na. Pai' pakulea' -ta mpohowa' lolita Alata'ala uma wo'o hono'. 10Aga ane rata-damo mpai' tempo-na Alata'ala mpakahono' hawe'ea-na, uma-pi taparaluu pakulea' to uma hono' toe we'i lau. 11Rapa' -na bula-ku kedi' -pidi, mololita-a hewa ana' to kedi', nono-ku hewa ana' kedi', pekiri-ku hewa ana' kedi'. Tapi' tempo toi, kama-ama, kehi ka'anaa' -ku kubahaka-mi. Wae wo'o, pakulea' to tarata ngkai Inoha' Tomoroli' uma tida duu' kahae-hae-na. 12Apa' tempo toi, kita' hewa tauna to mponaa lence hi pampewao' to mogawu, apa' ko'ia ta'incai hawe'ea-na hante kanoto-noto-na. Mpeno-damo pai' lako' tapaha hawe'ea-na, apa' tahilo-i Alata'ala wingke-ngkawingke. Tempo toi, ko'ia hono' pe'inca-ku. Mpeno-damo pai' lako' ku'inca mpu'u, hewa Alata'ala wo'o mpo'inca-a. 13Jadi', tempo toi, to tolu nyala toi kana tababehi: mepangala' hi Alata'ala, ncarumaka janci-na Alata'ala, pai' mpoka'ahi' doo. Aga ngkai to tolu nyala toe, to meliu mpu'u: mpoka'ahi' doo.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Corinthians 12
Top of Page
Top of Page