Yeşaya 43
Turkish
1Ey Yakup soyu, seni yaratan,
Ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor:
‹‹Korkma, çünkü seni kurtardım,
Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

2Suların içinden geçerken seninle olacağım,
Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.
Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,
Alevler seni yakmayacak.

3Çünkü senin Tanrın, İsrailin Kutsalı,
Seni kurtaran RAB benim.
Fidyen olarak Mısırı,
Sana karşılık Kûş ve Seva diyarlarını verdim.

4Gözümde değerli ve saygın olduğun,
Seni sevdiğim için, senin yerine insanlar,
Canın karşılığında halklar vereceğim.

5Korkma, çünkü seninleyim,
Soyundan olanları doğudan getireceğim,
Sizleri de batıdan toplayacağım.

6‹‹Kuzeye, ‹Ver›, güneye, ‹Alıkoyma;
Oğullarımı uzaktan,
Kızlarımı dünyanın dört bucağından getir› diyeceğim.

7‹Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim,
Adımla çağrılan herkesi,
Evet, oluşturduğum herkesi getirin› diyeceğim.››

8Gözleri olduğu halde kör,
Kulakları olduğu halde sağır olan halkı öne getir.

9Bütün uluslar bir araya gelsin, halklar toplansın.
İçlerinden hangisi bunları bildirebilir,
Olup bitenleri bize duyurabilir?
Tanıklarını çağırıp haklı olduklarını kanıtlasınlar,
Ötekiler de duyup, ‹‹Doğrudur›› desinler.

10‹‹Tanıklarım sizlersiniz›› diyor RAB,
‹‹Seçtiğim kullar sizsiniz.
Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,
Benim O olduğumu anlayasınız.
Benden önce bir tanrı olmadı,
Benden sonra da olmayacak.

11‹‹Ben, yalnız ben RABbim,
Benden başka kurtarıcı yoktur.

12Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum,
Aranızdaki yabancı ilahlar değil.
Tanıklarım sizsiniz›› diyor RAB,
‹‹Tanrı benim,

13Gün gün olalı ben Oyum.
Elimden kimse kurtaramaz.
Ben yaparım, kim engel olabilir?››

14Kurtarıcınız RAB, İsrailin Kutsalı diyor ki,
‹‹Uğrunuza Babil üzerine bir ordu göndereceğim.
Övündükleri gemilerle kaçan bütün Kildanilere
Boyun eğdireceğim.

15Kutsalınız, İsrailin Yaratıcısı,
Kralınız RAB benim.››

16Denizde geçit, azgın sularda yol açan,
Atlarla savaş arabalarını,
Yiğit savaşçıları ve orduyu
Yola çıkaran RAB şöyle diyor:
‹‹Onlar yattı, kalkamaz oldu,
Fitil gibi bastırılıp söndürüldüler.

17

18‹‹Olup bitenlerin üzerinde durmayın,
Düşünmeyin eski olayları.

19Bakın, yeni bir şey yapıyorum!
Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz?
Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.

20Kır hayvanları, çakallarla baykuşlar beni yüceltecek.
Çünkü seçtiğim halkın içmesi için çölde su,
Kurak yerlerde ırmaklar sağladım.

21Kendim için biçim verdiğim bu halk
Bana ait olan övgüleri ilan edecek.››

22‹‹Ne var ki, ey Yakup soyu,
Yakardığın ben değildim,
Benden usandın, ey İsrail.

23Yakmalık sunu için bana davar getirmediniz,
Kurbanlarınızla beni onurlandırmadınız.
Sizi sunularla uğraştırmadım,
Günnük isteyerek sizi usandırmadım.

24Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız,
Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla.
Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız,
Suçlarınızla usandırdınız.

25Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim,
Günahlarınızı anmaz oldum.

26‹‹Geçmişi bana anımsatın, hesaplaşalım,
Haklı çıkmak için davanızı anlatın.

27İlk atanız günah işledi,
Sözcüleriniz bana başkaldırdı.

28Bu yüzden tapınak görevlilerini bayağılaştırdım;
Yakup soyunu bütünüyle yıkıma,
İsrail'i rezilliğe mahkûm ettim.››Turkish

Bible Hub

Isaiah 42
Top of Page
Top of Page