Amos 3
Turkish
1Ey İsrailliler, kulak verin RABbin size, Mısırdan çıkardığı halka söylediği şu sözlere:

2‹‹Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım,
Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.››

3İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?

4Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi?
Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?

5Tuzak kurulmamışsa,
Yerdeki kapana kuş düşer mi?
İçine bir şey düşmedikçe
Kapan yerden fırlar mı?

6Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı?
RABbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi?

7Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere
Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

8Aslan kükrer de kim korkmaz?
Egemen RAB söyler de kim peygamberlik etmez?

9Aşdot ve Mısır saraylarına duyurun:
‹‹Samiriye dağlarında toplanın›› deyin,
‹‹Kentin ortasındaki büyük kargaşayı,
İçindeki baskıyı görün.›› 10RAB, ‹‹Onlar doğruluk nedir bilmiyorlar›› diyor,
‹‹Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar.››

11Bu yüzden Egemen RAB diyor ki,
‹‹Düşman kuşatmakta ülkenizi,
Saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi.››

12RAB şöyle diyor:
‹‹Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını
Ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa,
Samiriyede sedir köşelerine,
Divan yastıklarına
Kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak.

13Dinleyin ve Yakup soyunu uyarın.››
Egemen RAB, Her Şeye Egemen Tanrı konuşuyor:

14‹‹İsyanlarından ötürü
İsraili cezalandırdığım gün,
Beytelin sunaklarını da yok edeceğim.
Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları.

15Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım,
Yok olacak fildişi evler,
Sonu gelecek büyük evlerin.››
RAB böyle diyor.Turkish

Bible Hub

Amos 2
Top of Page
Top of Page