Psalm 91
Indonesian Terjemahan Lama

1Adapun barangsiapa yang duduk dalam perlindungan Allah taala, ia itu akan bermalam di bawah naung Yang Mahakuasa.

2Bahwa sembahku kepada Tuhan: Engkaulah perlindunganku dan kubuku dan Allahku, yang aku harap pada-Nya.

3Sesungguhnya Iapun akan melepaskan dikau dari pada jerat orang pemburu dan dari pada bala sampar yang amat membinasakan.

4Maka Iapun akan menudungi engkau dengan sayap-Nya, dan di bawah kepak-Nya engkau akan berlindung; maka kebenaran-Nya itu bagimu akan perisai dan selukung.

5Bahwa tiada usah engkau takut akan hebat malam dan akan anak panah yang terbang pada siang;

6akan bala sampar yang beridar-idar dalam kegelapan, atau akan marabahaya yang membinasakan pada waktu tengah hari.

7Seribu orang akan jatuh pada sisi-Mu, dan selaksa orang pada kanan-Mu, maka kepada-Mu tiada ia itu akan sampai.

8Sahaja engkau akan melihatnya dengan matamu serta memandang akan hal orang jahat itu dibalas.

9Sesungguhnya Engkaulah perlindunganku, ya Tuhan! Bahwa Engkau sudah mengambil Allah taala akan tempatmu berlindung;

10maka barang kejahatanpun tiada akan mengenai engkau dan barang balapun tiada akan hampir kepada tempat kediaman-Mu;

11karena Iapun akan berfirman kepada malaekat-Nya dari halmu, supaya dipeliharakannya dikau pada segala jalanmu.

12Maka mereka itu akan menatang engkau di atas tangan-Nya, supaya jangan terantuk kakimu kepada batu.

13Maka engkau akan memijak-mijak singa ganas dan ular bisa, dan engkau akan melanyakkan singa yang garang dan ular naga di bawah kakimu.

14Maka oleh sebab ia rindu akan Daku, maka Aku akan meluputkan dia, dan Aku menaruhkan dia pada tempat yang tinggi, oleh sebab diketahuinya anak nama-Ku.

15Apabila ia berseru kepada-Ku, maka Aku akan menyahut kepadanya: Dalam hal kepicikannya Aku akan menyertai dia, dan membantu dia, dan Aku akan mempermuliakan dia.

16Maka Aku akan memuaskan dia dengan lanjut umur, dan menunjukkan kepadanya selamat-Ku.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 90
Top of Page
Top of Page