Romans 10:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
MosesN-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1125 [e]γράφει
graphei
writesV-PIA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
- Conj
3588 [e]τὴν
tēn
[of] theArt-AFS
1343 [e]δικαιοσύνην
dikaiosynēn
righteousnessN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
that [is]Art-AFS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]‹τοῦ›
tou
theArt-GMS
3551 [e]νόμου
nomou
law,N-GMS
3754 [e][ὅτι]
hoti
thatConj
3588 [e]
ho
TheArt-NMS
4160 [e]ποιήσας
poiēsas
having doneV-APA-NMS
846 [e][αὐτὰ]
auta
these thingsPPro-AN3P
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
man,N-NMS
2198 [e]ζήσεται
zēsetai
will liveV-FIM-3S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
846 [e]αὐτῇ.
autē
them.”PPro-DF3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Nestle 1904
Μωϋσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Μωυσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Μωυσῆς γὰρ γράφει (ὅτι) τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ [τοῦ] νόμου [ὅτι] ὁ ποιήσας [αὐτὰ] ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ / αὐτοῖς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Μωϋσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ὁ ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Μωσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Μωσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς

Romans 10:5 Hebrew Bible
כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃

Romans 10:5 Aramaic NT: Peshitta
ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܟܬܒ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܡܘܤܐ ܕܡܢ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܢܚܐ ܒܗܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law shall live by that righteousness.

King James Bible
For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.

Holman Christian Standard Bible
For Moses writes about the righteousness that is from the law: The one who does these things will live by them.
Treasury of Scripture Knowledge

That the man.

Leviticus 18:5 You shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if …

Nehemiah 9:29 And testified against them, that you might bring them again to your …

Ezekiel 20:11,13,21 And I gave them my statutes, and showed them my judgments, which …

Luke 10:27,28 And he answering said, You shall love the Lord your God with all …

Galatians 3:12 And the law is not of faith: but, The man that does them shall live in them.

Links
Romans 10:5Romans 10:5 NIVRomans 10:5 NLTRomans 10:5 ESVRomans 10:5 NASBRomans 10:5 KJVRomans 10:5 Bible AppsRomans 10:5 Biblia ParalelaRomans 10:5 Chinese BibleRomans 10:5 French BibleRomans 10:5 German BibleBible Hub
Romans 10:4
Top of Page
Top of Page