Revelation 9:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
575 [e]ἀπὸ
apo
ByPrep
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GFP
5140 [e]τριῶν
triōn
threeAdj-GFP
4127 [e]πληγῶν
plēgōn
plaguesN-GFP
3778 [e]τούτων
toutōn
theseDPro-GFP
615 [e]ἀπεκτάνθησαν
apektanthēsan
was killedV-AIP-3P
3588 [e]τὸ
to
aArt-NNS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-NNS
3588 [e]τῶν
tōn
ofArt-GMP
444 [e]ἀνθρώπων,
anthrōpōn
mankind,N-GMP
1537 [e]ἐκ
ek
byPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
4442 [e]πυρὸς
pyros
fire,N-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοῦ
tou
by theArt-GMS
2586 [e]καπνοῦ
kapnou
smoke,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοῦ
tou
by theArt-GNS
2303 [e]θείου
theiou
brimstone,N-GNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
1607 [e]ἐκπορευομένου
ekporeuomenou
proceedingV-PPM/P-GNS
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
4750 [e]στομάτων
stomatōn
mouthsN-GNP
846 [e]αὐτῶν.
autōn
of them.PPro-GM3P

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Nestle 1904
ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπό ὁ τρεῖς πληγή οὗτος ἀποκτείνω ὁ τρίτος ὁ ἄνθρωπος ἐκ ὁ πῦρ καί ὁ καπνός καί ὁ θεῖον ὁ ἐκπορεύομαι ἐκ ὁ στόμα αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑπὸ τῶν τριῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὑπὸ τῶν τριῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν

Revelation 9:18 Hebrew Bible
ותומת שלישית בני אדם בשלש האלה באש ובקיטור ובגפרית היצאות מפיהם׃

Revelation 9:18 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܚܘܢ ܐܬܩܛܠܘ ܬܘܠܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܘܡܢ ܢܘܪܐ ܘܡܢ ܟܒܪܝܬܐ ܘܡܢ ܬܢܢܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
A third of mankind was killed by these three plagues, by the fire and the smoke and the brimstone which proceeded out of their mouths.

King James Bible
By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.

Holman Christian Standard Bible
A third of the human race was killed by these three plagues--by the fire, the smoke, and the sulfur that came from their mouths.
Treasury of Scripture Knowledge

the third. See on ver.

Revelation 9:15,17 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, …

Links
Revelation 9:18Revelation 9:18 NIVRevelation 9:18 NLTRevelation 9:18 ESVRevelation 9:18 NASBRevelation 9:18 KJVRevelation 9:18 Bible AppsRevelation 9:18 Biblia ParalelaRevelation 9:18 Chinese BibleRevelation 9:18 French BibleRevelation 9:18 German BibleBible Hub
Revelation 9:17
Top of Page
Top of Page