Revelation 21:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2980 [e]λαλῶν
lalōn
speakingV-PPA-NMS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
1473 [e]ἐμοῦ
emou
mePPro-G1S
2192 [e]εἶχεν
eichen
hadV-IIA-3S
3358 [e]μέτρον
metron
a measuringN-ANS
2563 [e]κάλαμον
kalamon
reedN-AMS
5552 [e]χρυσοῦν,
chrysoun
golden,Adj-ANS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3354 [e]μετρήσῃ
metrēsē
he could measureV-ASA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4172 [e]πόλιν
polin
city,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
4440 [e]πυλῶνας
pylōnas
gatesN-AMP
846 [e]αὐτῆς
autēs
of it,PPro-GF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5038 [e]τεῖχος
teichos
wallN-ANS
846 [e]αὐτῆς.
autēs
of it.PPro-GF3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἴχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ λαλέω μετά ἐγώ ἔχω μέτρον κάλαμος χρύσεος ἵνα μετρέω ὁ πόλις καί ὁ πυλών αὐτός καί ὁ τεῖχος αὐτός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχε κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς

Revelation 21:15 Hebrew Bible
וביד המדבר אלי היה קנה זהב למד בו את העיר ואת שעריה ואת חומתה׃

Revelation 21:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܘ ܕܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܩܢܝܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܕܗܒܐ ܠܡܡܫܚܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܫܘܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The one who spoke with me had a gold measuring rod to measure the city, and its gates and its wall.

King James Bible
And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

Holman Christian Standard Bible
The one who spoke with me had a gold measuring rod to measure the city, its gates, and its wall.
Treasury of Scripture Knowledge

a golden. See on ch.

Revelation 11:1,2 And there was given me a reed like to a rod: and the angel stood, …

Exodus 40:3-5 And you shall put therein the ark of the testimony, and cover the …

Ezekiel 41:1 Afterward he brought me to the temple, and measured the posts, six …

Zechariah 2:1 I lifted up my eyes again, and looked, and behold a man with a measuring …

Links
Revelation 21:15Revelation 21:15 NIVRevelation 21:15 NLTRevelation 21:15 ESVRevelation 21:15 NASBRevelation 21:15 KJVRevelation 21:15 Bible AppsRevelation 21:15 Biblia ParalelaRevelation 21:15 Chinese BibleRevelation 21:15 French BibleRevelation 21:15 German BibleBible Hub
Revelation 21:14
Top of Page
Top of Page