Revelation 1:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
- Art-NFS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2776 [e]κεφαλὴ
kephalē
the headN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
2359 [e]τρίχες
triches
hairsN-NFP
3022 [e]λευκαὶ
leukai
[are] white,Adj-NFP
5613 [e]ὡς
hōs
as ifAdv
2053 [e]ἔριον
erion
wool,N-NNS
3022 [e]λευκόν
leukon
whiteAdj-NNS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
5510 [e]χιών,
chiōn
snow;N-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3788 [e]ὀφθαλμοὶ
ophthalmoi
eyesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
5613 [e]ὡς
hōs
[are] likeAdv
5395 [e]φλὸξ
phlox
a flameN-NFS
4442 [e]πυρός,
pyros
of fire;N-GNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Nestle 1904
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δέ κεφαλή αὐτός καί ὁ θρίξ λευκός ὡς ἔριον λευκός ὡς χιών καί ὁ ὀφθαλμός αὐτός ὡς φλόξ πῦρ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡσει ἔριον λευκόν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡσει ἔριον λευκόν ὡς χιών καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός

Revelation 1:14 Hebrew Bible
וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש׃

Revelation 1:14 Aramaic NT: Peshitta
ܪܫܗ ܕܝܢ ܘܤܥܪܗ ܚܘܪ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܘܐܝܟ ܬܠܓܐ ܘܥܝܢܘܗܝ ܐܝܟ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
His head and His hair were white like white wool, like snow; and His eyes were like a flame of fire.

King James Bible
His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

Holman Christian Standard Bible
His head and hair were white like wool--white as snow--and His eyes like a fiery flame.
Treasury of Scripture Knowledge

and his hairs.

Daniel 7:9 I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of days …

Matthew 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

and his eyes.

Revelation 2:18 And to the angel of the church in Thyatira write; These things said …

Revelation 19:12 His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; …

Daniel 10:6 His body also was like the beryl, and his face as the appearance …

Links
Revelation 1:14Revelation 1:14 NIVRevelation 1:14 NLTRevelation 1:14 ESVRevelation 1:14 NASBRevelation 1:14 KJVRevelation 1:14 Bible AppsRevelation 1:14 Biblia ParalelaRevelation 1:14 Chinese BibleRevelation 1:14 French BibleRevelation 1:14 German BibleBible Hub
Revelation 1:13
Top of Page
Top of Page