Numbers 16:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֗י
way-hî,
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6950 [e]בְּהִקָּהֵ֤ל
bə-hiq-qā-hêl
when had gatheredPrep-b | V-Nifal-Inf
5712 [e]הָֽעֵדָה֙
hā-‘ê-ḏāh
the congregationArt | N-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
againstPrep
4872 [e]מֹשֶׁ֣ה
mō-šeh
MosesN-proper-ms
5921 [e]וְעַֽל־
wə-‘al-
andConj-w | Prep
175 [e]אַהֲרֹ֔ן
’a-hă-rōn,
AaronN-proper-ms
6437 [e]וַיִּפְנוּ֙
way-yip̄-nū
that they turnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
towardPrep
168 [e]אֹ֣הֶל
’ō-hel
the tabernacleN-msc
4150 [e]מוֹעֵ֔ד
mō-w-‘êḏ,
of meetingN-ms
2009 [e]וְהִנֵּ֥ה
wə-hin-nêh
and suddenlyConj-w | Interjection
3680 [e]כִסָּ֖הוּ
ḵis-sā-hū
covered itV-Piel-Perf-3ms | 3ms
6051 [e]הֶעָנָ֑ן
he-‘ā-nān;
the cloudArt | N-ms
7200 [e]וַיֵּרָ֖א
way-yê-rā
and appearedConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
3519 [e]כְּב֥וֹד
kə-ḇō-wḏ
the gloryN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
of YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 16:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י בְּהִקָּהֵ֤ל הָֽעֵדָה֙ עַל־מֹשֶׁ֣ה וְעַֽל־אַהֲרֹ֔ן וַיִּפְנוּ֙ אֶל־אֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד וְהִנֵּ֥ה כִסָּ֖הוּ הֶעָנָ֑ן וַיֵּרָ֖א כְּבֹ֥וד יְהוָֽה׃

במדבר 16:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בהקהל העדה על־משה ועל־אהרן ויפנו אל־אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה׃

במדבר 16:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי בהקהל העדה על־משה ועל־אהרן ויפנו אל־אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה׃

במדבר 16:42 Hebrew Bible
ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
It came about, however, when the congregation had assembled against Moses and Aaron, that they turned toward the tent of meeting, and behold, the cloud covered it and the glory of the LORD appeared.

King James Bible
And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation: and, behold, the cloud covered it, and the glory of the LORD appeared.

Holman Christian Standard Bible
When the community assembled against them, Moses and Aaron turned toward the tent of meeting, and suddenly the cloud covered it, and the LORD's glory appeared.
Treasury of Scripture Knowledge

when the

Numbers 16:19 And Korah gathered all the congregation against them to the door …

the glory

Numbers 16:19 And Korah gathered all the congregation against them to the door …

Numbers 14:10 But all the congregation bade stone them with stones…

Numbers 20:6 And Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the …

Exodus 16:7,10 And in the morning, then you shall see the glory of the LORD; for …

Exodus 24:16 And the glory of the LORD stayed on mount Sinai, and the cloud covered …

Exodus 40:34,35 Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory …

Leviticus 9:23 And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, …

Links
Numbers 16:42Numbers 16:42 NIVNumbers 16:42 NLTNumbers 16:42 ESVNumbers 16:42 NASBNumbers 16:42 KJVNumbers 16:42 Bible AppsNumbers 16:42 Biblia ParalelaNumbers 16:42 Chinese BibleNumbers 16:42 French BibleNumbers 16:42 German BibleBible Hub
Numbers 16:41
Top of Page
Top of Page