Matthew 26:74 Greek Text Analysis
Matthew 26:74
Text Analysis
Strong'sTransliterationGreekEnglishMorphology
5119 [e]toteτότεThenAdv
756 [e]ērxatoἤρξατοhe beganV-AIM-3S
2653 [e]katathematizeinκαταθεματίζεινto curseV-PNA
2532 [e]kaiκαὶandConj
3660 [e]omnyeinὀμνύεινto swear,V-PNA
3754 [e]hotiὅτι - Conj
3756 [e]OukΟὐκnotAdv
1492 [e]oidaοἶδαI knowV-RIA-1S
3588 [e]tonτὸνtheArt-AMS
444 [e]anthrōponἄνθρωπον.man!N-AMS
2532 [e]kaiκαὶAndConj
2112 [e]eutheōsεὐθέως*immediatelyAdv
220 [e]alektōrἀλέκτωρa roosterN-NMS
5455 [e]ephōnēsenἐφώνησεν.crowed.V-AIA-3S
Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Nestle 1904
τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς / εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ ο ἴδα τὸν ἄνθρωπον. Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26:74 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν

Matthew 26:74 Hebrew Bible
ויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול׃

Matthew 26:74 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܠܡܚܪܡܘ ܘܠܡܐܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܀ 75 ܘܐܬܕܟܪ ܟܐܦܐ ܡܠܬܐ ܕܝܫܘܥ ܕܐܡܪ ܠܗ ܕܩܕܡ ܕܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܬܟܦܘܪ ܒܝ ܘܢܦܩ ܠܒܪ ܒܟܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܀

Latin: Biblia Sacra Vulgata
tunc coepit detestari et iurare quia non novisset hominem et continuo gallus cantavit

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he began to curse and swear, "I do not know the man!" And immediately a rooster crowed.

King James Bible
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.

Holman Christian Standard Bible
Then he started to curse and to swear with an oath, "I do not know the man!" Immediately a rooster crowed,
Treasury of Scripture Knowledge

began.

Matthew 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.

Judges 17:2 And he said to his mother, The eleven hundred shekels of silver that …

Judges 21:18 However, we may not give them wives of our daughters: for the children …

1 Samuel 14:24-28 And the men of Israel were distressed that day: for Saul had adjured …

Mark 14:71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of …

Acts 23:12-14 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound …

Romans 9:3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brothers, …

1 Corinthians 16:22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.

saying.

Matthew 10:28,32,33 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul…

John 21:15-17 So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of …

Revelation 3:19 As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.

And.

Mark 14:30,68,72 And Jesus said to him, Truly I say to you, That this day, even in …

Luke 22:60 And Peter said, Man, I know not what you say. And immediately, while …

John 18:27 Peter then denied again: and immediately the cock crew.

Links
Matthew 26:74Matthew 26:74 NIVMatthew 26:74 NLTMatthew 26:74 ESVMatthew 26:74 NASBMatthew 26:74 KJVMatthew 26:74 Bible AppsMatthew 26:74 Biblia ParalelaMatthew 26:74 Chinese BibleMatthew 26:74 French BibleMatthew 26:74 German BibleBible Hub
Matthew 26:73
Top of Page
Top of Page