Matthew 23:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3660 [e]ὀμόσας
omosas
having swornV-APA-NMS
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
3772 [e]οὐρανῷ
ouranō
heavenN-DMS
3660 [e]ὀμνύει
omnyei
swearsV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2362 [e]θρόνῳ
thronō
throneN-DMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῷ
the [One]Art-DMS
2521 [e]καθημένῳ
kathēmenō
sittingV-PPM/P-DMS
1883 [e]ἐπάνω
epanō
uponPrep
846 [e]αὐτοῦ.
autou
it.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ

Matthew 23:22 Hebrew Bible
והנשבע בשמים נשבע בכסא אלהים ובישב עליו׃

Matthew 23:22 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܢ ܕܝܡܐ ܒܫܡܝܐ ܝܡܐ ܒܟܘܪܤܝܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܡܢ ܕܝܬܒ ܠܥܠ ܡܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And whoever swears by heaven, swears both by the throne of God and by Him who sits upon it.

King James Bible
And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.

Holman Christian Standard Bible
And the one who takes an oath by heaven takes an oath by God's throne and by Him who sits on it.
Treasury of Scripture Knowledge

by the.

Matthew 5:34 But I say to you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:

Psalm 11:4 The LORD is in his holy temple, the LORD's throne is in heaven: his …

Isaiah 66:1 Thus said the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my …

Acts 7:49 Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will you …

Revelation 4:2,3 And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set …

Links
Matthew 23:22Matthew 23:22 NIVMatthew 23:22 NLTMatthew 23:22 ESVMatthew 23:22 NASBMatthew 23:22 KJVMatthew 23:22 Bible AppsMatthew 23:22 Biblia ParalelaMatthew 23:22 Chinese BibleMatthew 23:22 French BibleMatthew 23:22 German BibleBible Hub
Matthew 23:21
Top of Page
Top of Page