Matthew 16:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
hoi
- Art-NMP
1161 [e]δὲ
de
AndConj
3004 [e]εἶπαν
eipan
they said,V-AIA-3P
3588 [e]Οἱ
Hoi
SomeArt-NMP
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
2491 [e]Ἰωάννην
Iōannēn
JohnN-AMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
910 [e]Βαπτιστήν,
Baptistēn
Baptist;N-AMS
243 [e]ἄλλοι
alloi
othersAdj-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2243 [e]Ἠλίαν,
Ēlian
Elijah;N-AMS
2087 [e]ἕτεροι
heteroi
othersAdj-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2408 [e]Ἰερεμίαν
Ieremian
Jeremiah,N-AMS
2228 [e]
ē
orConj
1520 [e]ἕνα
hena
oneAdj-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4396 [e]προφητῶν.
prophētōn
prophets.N-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλείαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάνην / Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν / Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ εἴπον, Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν· ἄλλοι δὲ Ἠλίαν· ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ εἶπον· Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ εἶπαν· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ εἶπον, Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν· ἄλλοι δὲ Ἠλίαν· ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ εἰπον, Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν

Matthew 16:14 Hebrew Bible
ויאמרו יש אמרים יוחנן המטביל הוא ואחרים אמרים אליהו ויש אמרים ירמיהו או אחד מן הנביאים׃

Matthew 16:14 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And they said, "Some say John the Baptist; and others, Elijah; but still others, Jeremiah, or one of the prophets."

King James Bible
And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

Holman Christian Standard Bible
And they said, "Some say John the Baptist; others, Elijah; still others, Jeremiah or one of the prophets."
Treasury of Scripture Knowledge

John.

Matthew 14:2 And said to his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead…

Mark 8:28 And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, …

Elias.

Malachi 4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the …

Mark 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, …

Luke 9:18,19 And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were …

John 7:12,40,41 And there was much murmuring among the people concerning him: for …

John 9:17 They say to the blind man again, What say you of him, that he has …

Links
Matthew 16:14Matthew 16:14 NIVMatthew 16:14 NLTMatthew 16:14 ESVMatthew 16:14 NASBMatthew 16:14 KJVMatthew 16:14 Bible AppsMatthew 16:14 Biblia ParalelaMatthew 16:14 Chinese BibleMatthew 16:14 French BibleMatthew 16:14 German BibleBible Hub
Matthew 16:13
Top of Page
Top of Page