Ἠλίαν
Englishman's Concordance
Ἠλίαν (Ēlian) — 7 Occurrences

Matthew 16:14 N-AMS
GRK: ἄλλοι δὲ Ἠλίαν ἕτεροι δὲ
NAS: and others, Elijah; but still others,
KJV: some, Elias; and others,
INT: others moreover Elijah others moreover

Matthew 17:10 N-AMS
GRK: λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν
NAS: say that Elijah must
KJV: the scribes that Elias must first
INT: say that Elijah must come

Matthew 27:47 N-AMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος
NAS: This man is calling for Elijah.
KJV: This [man] calleth for Elias.
INT: said Elijah calls this [man]

Mark 8:28 N-AMS
GRK: καὶ ἄλλοι Ἠλίαν ἄλλοι δὲ
NAS: and others [say] Elijah; but others,
KJV: but some [say], Elias; and others,
INT: and others Elijah others moreover

Mark 9:11 N-AMS
GRK: γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν
NAS: say that Elijah must
KJV: the scribes that Elias must first
INT: scribes that Elijah must come

Mark 15:35 N-AMS
GRK: ἔλεγον Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ
NAS: Behold, He is calling for Elijah.
KJV: Behold, he calleth Elias.
INT: said Behold Elijah he calls

Luke 9:19 N-AMS
GRK: ἄλλοι δὲ Ἠλίαν ἄλλοι δὲ
NAS: and others [say] Elijah; but others,
KJV: but some [say], Elias; and others
INT: others however Elijah others moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page