Mark 11:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]ἔλεγον
elegon
they were sayingV-IIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
1722 [e]Ἐν
En
ByPrep
4169 [e]ποίᾳ
poia
whatIPro-DFS
1849 [e]ἐξουσίᾳ
exousia
authorityN-DFS
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
4160 [e]ποιεῖς;
poieis
are You doing?V-PIA-2S
2228 [e]
ē
Or,Conj
5101 [e]τίς
tis
whoIPro-NMS
4771 [e]σοι
soi
YouPPro-D2S
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
gaveV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1849 [e]ἐξουσίαν
exousian
authorityN-AFS
3778 [e]ταύτην
tautēn
this,DPro-AFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
4160 [e]ποιῇς;
poiēs
You should do?V-PSA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς

Mark 11:28 Hebrew Bible
ויאמרו אליו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך את הרשות הזאת לעשות את אלה׃

Mark 11:28 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܢܘ ܝܗܒ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܥܒܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and began saying to Him, "By what authority are You doing these things, or who gave You this authority to do these things?"

King James Bible
And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

Holman Christian Standard Bible
and asked Him, "By what authority are You doing these things? Who gave You this authority to do these things?"
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 2:14 And he said, Who made you a prince and a judge over us? intend you …

Numbers 16:3,13 And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, …

Acts 7:27,28,38,39,51 But he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made …

Links
Mark 11:28Mark 11:28 NIVMark 11:28 NLTMark 11:28 ESVMark 11:28 NASBMark 11:28 KJVMark 11:28 Bible AppsMark 11:28 Biblia ParalelaMark 11:28 Chinese BibleMark 11:28 French BibleMark 11:28 German BibleBible Hub
Mark 11:27
Top of Page
Top of Page