Luke 18:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
846 [e]αὐτοὶ
autoi
theyPPro-NM3P
3762 [e]οὐδὲν
ouden
noneAdj-ANS
3778 [e]τούτων
toutōn
of these thingsDPro-GNP
4920 [e]συνῆκαν,
synēkan
understood;V-AIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4487 [e]ῥῆμα
rhēma
wordN-NNS
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-NNS
2928 [e]κεκρυμμένον
kekrymmenon
hiddenV-RPM/P-NNS
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
846 [e]αὐτῶν,
autōn
them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
neitherAdv
1097 [e]ἐγίνωσκον
eginōskon
they knewV-IIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
3004 [e]λεγόμενα.
legomena
being spoken.V-PPM/P-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Nestle 1904
καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα

Luke 18:34 Hebrew Bible
והם לא הבינו מאומה ויהי הדבר הזה נעלם מהם ולא ידעו את הנאמר׃

Luke 18:34 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܤܬܟܠܘ ܐܠܐ ܡܟܤܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܥܡܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the disciples understood none of these things, and the meaning of this statement was hidden from them, and they did not comprehend the things that were said.

King James Bible
And they understood none of these things: and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken.

Holman Christian Standard Bible
They understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not grasp what was said.
Treasury of Scripture Knowledge

Luke 2:50 And they understood not the saying which he spoke to them.

Luke 9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that …

Luke 24:25,45 Then he said to them, O fools, and slow of heart to believe all that …

Mark 9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him.

John 10:6 This parable spoke Jesus to them: but they understood not what things …

John 12:16 These things understood not his disciples at the first: but when …

John 16:1-19 These things have I spoken to you, that you should not be offended…

Links
Luke 18:34Luke 18:34 NIVLuke 18:34 NLTLuke 18:34 ESVLuke 18:34 NASBLuke 18:34 KJVLuke 18:34 Bible AppsLuke 18:34 Biblia ParalelaLuke 18:34 Chinese BibleLuke 18:34 French BibleLuke 18:34 German BibleBible Hub
Luke 18:33
Top of Page
Top of Page