John 5:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]ἐν
en
InPrep
3778 [e]ταύταις
tautais
theseDPro-DFP
2621 [e]κατέκειτο
katekeito
were lyingV-IIM/P-3S
4128 [e]πλῆθος
plēthos
a multitudeN-NNS
3588 [e]τῶν
tōn
of thoseArt-GMP
770 [e]ἀσθενούντων,
asthenountōn
ailing,V-PPA-GMP
5185 [e]τυφλῶν,
typhlōn
blind,Adj-GMP
5560 [e]χωλῶν,
chōlōn
lame,Adj-GMP
3584 [e]ξηρῶν,
xērōn
paralyzed.Adj-GMP
1551 [e]〈〈ἐκδεχομένων:V-PNP-GPM
ekdechomenōn
awaiting:V-PNP-GPMV-PPM-GMP
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
5204 [e]ὕδατος
hydatos
waterN-GNS
2796 [e]κίνησιν〉.
kinēsin
moving.N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Nestle 1904
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν , ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν

John 5:3 Hebrew Bible
שמה שכבו חולים ועורים ופסחים ויבשי כח לרב והמה מיחלים לתנועת המים׃

John 5:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܗܠܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܥܡܐ ܤܓܝܐܐ ܕܟܪܝܗܐ ܘܤܡܝܐ ܘܚܓܝܤܐ ܘܝܒܝܫܐ ܘܡܤܟܝܢ ܗܘܘ ܠܙܘܥܐ ܕܡܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
In these lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the moving of the waters;

King James Bible
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

Holman Christian Standard Bible
Within these lay a large number of the sick--blind, lame, and paralyzed --waiting for the moving of the water,
Treasury of Scripture Knowledge

of blind.

Matthew 15:30 And great multitudes came to him, having with them those that were …

Luke 7:22 Then Jesus answering said to them, Go your way, and tell John what …

withered.

1 Kings 13:4 And it came to pass, when king Jeroboam heard the saying of the man …

Zechariah 11:17 Woe to the idol shepherd that leaves the flock! the sword shall be …

Mark 3:1-4 And he entered again into the synagogue; and there was a man there …

waiting.

Proverbs 8:34 Blessed is the man that hears me, watching daily at my gates, waiting …

Lamentations 3:26 It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation …

Romans 8:25 But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.

James 5:7 Be patient therefore, brothers, to the coming of the Lord. Behold, …

Links
John 5:3John 5:3 NIVJohn 5:3 NLTJohn 5:3 ESVJohn 5:3 NASBJohn 5:3 KJVJohn 5:3 Bible AppsJohn 5:3 Biblia ParalelaJohn 5:3 Chinese BibleJohn 5:3 French BibleJohn 5:3 German BibleBible Hub
John 5:2
Top of Page
Top of Page