John 3:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3530 [e]Νικόδημος
Nikodēmos
Nicodemus,N-NMS
4459 [e]Πῶς
Pōs
HowAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
1080 [e]γεννηθῆναι
gennēthēnai
to be born,V-ANP
1088 [e]γέρων
gerōn
oldN-NMS
1510 [e]ὤν;
ōn
being?V-PPA-NMS
3361 [e]μὴ
NotAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is he ableV-PIM/P-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2836 [e]κοιλίαν
koilian
wombN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3384 [e]μητρὸς
mētros
motherN-GFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
1208 [e]δεύτερον
deuteron
a second timeAdv
1525 [e]εἰσελθεῖν
eiselthein
to enter,V-ANA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1080 [e]γεννηθῆναι;
gennēthēnai
to be born?V-ANP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Nestle 1904
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; Μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος· Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος· πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι

John 3:4 Hebrew Bible
ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃

John 3:4 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܢܝܩܕܡܘܤ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܝܠܕ ܓܒܪܐ ܤܒܐ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ ܬܘܒ ܠܟܪܤܐ ܕܐܡܗ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܠܡܥܠ ܘܢܬܝܠܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Nicodemus said to Him, "How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he?"

King James Bible
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?

Holman Christian Standard Bible
But how can anyone be born when he is old?" Nicodemus asked Him. "Can he enter his mother's womb a second time and be born?"
Treasury of Scripture Knowledge

How.

John 3:3 Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, Except …

John 4:11,12 The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the …

John 6:53,60 Then Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, Except you eat …

1 Corinthians 1:18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; …

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

Links
John 3:4John 3:4 NIVJohn 3:4 NLTJohn 3:4 ESVJohn 3:4 NASBJohn 3:4 KJVJohn 3:4 Bible AppsJohn 3:4 Biblia ParalelaJohn 3:4 Chinese BibleJohn 3:4 French BibleJohn 3:4 German BibleBible Hub
John 3:3
Top of Page
Top of Page