John 19:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
CameV-AIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3530 [e]Νικόδημος,
Nikodēmos
Nicodemus,N-NMS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2064 [e]ἐλθὼν
elthōn
having comeV-APA-NMS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3571 [e]νυκτὸς
nyktos
by nightN-GFS
3588 [e]τὸ
to
at theArt-ANS
4413 [e]πρῶτον,
prōton
first,Adj-ANS
5342 [e]φέρων
pherōn
bearingV-PPA-NMS
3395 [e]μίγμα
migma
a mixtureN-ANS
4666 [e]σμύρνης
smyrnēs
of myrrhN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
250 [e]ἀλόης
aloēs
aloes,N-GFS
5613 [e]ὡς
hōs
aboutAdv
3046 [e]λίτρας
litras
litrasN-AFP
1540 [e]ἑκατόν.
hekaton
a hundred.Adj-AFP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Nestle 1904
ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων ἕλιγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων ἕλιγμα / μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μῖγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρῶτον φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν

John 19:39 Hebrew Bible
ויבא גם נקדימון אשר בא לפנים בלילה אל ישוע ויבא ערוב מר ואהלות כמאה ליטרין׃

John 19:39 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܐ ܐܦ ܢܝܩܕܡܘܤ ܗܘ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܠܝܐ ܘܐܝܬܝ ܥܡܗ ܚܘܢܛܬܐ ܕܡܘܪܐ ܘܕܥܠܘܝ ܐܝܟ ܡܐܐ ܠܝܛܪܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Nicodemus, who had first come to Him by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds weight.

King James Bible
And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.

Holman Christian Standard Bible
Nicodemus (who had previously come to Him at night) also came, bringing a mixture of about 75 pounds of myrrh and aloes.
Treasury of Scripture Knowledge

Nicodemus.

John 3:1 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

John 7:50-52 Nicodemus said to them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)…

Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not …

Matthew 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.

a.

John 12:7 Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying has she kept this.

2 Chronicles 16:14 And they buried him in his own sepulchers, which he had made for …

Songs 4:6,14 Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to …

Links
John 19:39John 19:39 NIVJohn 19:39 NLTJohn 19:39 ESVJohn 19:39 NASBJohn 19:39 KJVJohn 19:39 Bible AppsJohn 19:39 Biblia ParalelaJohn 19:39 Chinese BibleJohn 19:39 French BibleJohn 19:39 German BibleBible Hub
John 19:38
Top of Page
Top of Page