Deuteronomy 22:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3318 [e]וְהוֹצִ֨יאוּ
wə-hō-w-ṣî-’ū
then they shall bring outConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
  [הנער]
[han-na-‘ar
-Article :: Noun - feminine singular Art | N-fs
 
ḵ]
 
5291 [e](הַֽנַּעֲרָ֜ה)
(han-na-‘ă-rāh
the young womanArt | N-fs
 
q)
 
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
6607 [e]פֶּ֣תַח
pe-ṯaḥ
the doorN-msc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of houseN-msc
1 [e]אָבִ֗יהָ
’ā-ḇî-hā,
of her fatherN-msc | 3fs
5619 [e]וּסְקָלוּהָ֩
ū-sə-qā-lū-hā
and shall stone herConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp | 3fs
376 [e]אַנְשֵׁ֨י
’an-šê
the menN-mpc
5892 [e]עִירָ֤הּ
‘î-rāh
of her cityN-fsc | 3fs
68 [e]בָּאֲבָנִים֙
bā-’ă-ḇā-nîm
with stonesPrep-b, Art | N-fp
4191 [e]וָמֵ֔תָה
wā-mê-ṯāh,
and to deathConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
6213 [e]עָשְׂתָ֤ה
‘ā-śə-ṯāh
she has doneV-Qal-Perf-3fs
5039 [e]נְבָלָה֙
nə-ḇā-lāh
a disgraceful thingN-fs
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵ֔ל
bə-yiś-rā-’êl,
in IsraelPrep-b | N-proper-ms
2181 [e]לִזְנ֖וֹת
liz-nō-wṯ
to play the harlotPrep-l | V-Qal-Inf
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
in houseN-msc
1 [e]אָבִ֑יהָ
’ā-ḇî-hā;
of her fatherN-msc | 3fs
1197 [e]וּבִֽעַרְתָּ֥
ū-ḇi-‘ar-tā
so you shall put awayConj-w | V-Piel-ConjPerf-2ms
7451 [e]הָרָ֖ע
hā-rā‘
the evilArt | Adj-ms
7130 [e]מִקִּרְבֶּֽךָ׃
miq-qir-be-ḵā.
from among youPrep-m | N-msc | 2ms
  ס
s
-PuncHebrew Texts
דברים 22:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֹוצִ֨יאוּ אֶת־ [הַנַּעַר כ] (הַֽנַּעֲרָ֜ה ק) אֶל־פֶּ֣תַח בֵּית־אָבִ֗יהָ וּסְקָלוּהָ֩ אַנְשֵׁ֨י עִירָ֤הּ בָּאֲבָנִים֙ וָמֵ֔תָה כִּֽי־עָשְׂתָ֤ה נְבָלָה֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לִזְנֹ֖ות בֵּ֣ית אָבִ֑יהָ וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ׃ ס

דברים 22:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוציאו את־ [הנער כ] (הנערה ק) אל־פתח בית־אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי־עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך׃ ס

דברים 22:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והוציאו את־ [הנער כ] (הנערה ק) אל־פתח בית־אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי־עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך׃ ס

דברים 22:21 Hebrew Bible
והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then they shall bring out the girl to the doorway of her father's house, and the men of her city shall stone her to death because she has committed an act of folly in Israel by playing the harlot in her father's house; thus you shall purge the evil from among you.

King James Bible
Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house: so shalt thou put evil away from among you.

Holman Christian Standard Bible
they will bring the woman to the door of her father's house, and the men of her city will stone her to death. For she has committed an outrage in Israel by being promiscuous in her father's house. You must purge the evil from you."
Treasury of Scripture Knowledge

stone her

Deuteronomy 22:22,24 If a man be found lying with a woman married to an husband, then …

Deuteronomy 13:10 And you shall stone him with stones, that he die; because he has …

Deuteronomy 17:5 Then shall you bring forth that man or that woman, which have committed …

Deuteronomy 21:21 And all the men of his city shall stone him with stones, that he …

Leviticus 24:16,23 And he that blasphemes the name of the LORD, he shall surely be put …

Numbers 15:35,36 And the LORD said to Moses, The man shall be surely put to death: …

she hath wrought

Genesis 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and …

Leviticus 21:9 And the daughter of any priest, if she profane herself by playing …

Judges 20:6,10 And I took my concubine, and cut her in pieces, and sent her throughout …

2 Samuel 13:12,13 And she answered him, No, my brother, do not force me; for no such …

shalt thou

Deuteronomy 13:5 And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; …

Deuteronomy 17:7 The hands of the witnesses shall be first on him to put him to death, …

Deuteronomy 19:19 Then shall you do to him, as he had thought to have done to his brother: …

Links
Deuteronomy 22:21Deuteronomy 22:21 NIVDeuteronomy 22:21 NLTDeuteronomy 22:21 ESVDeuteronomy 22:21 NASBDeuteronomy 22:21 KJVDeuteronomy 22:21 Bible AppsDeuteronomy 22:21 Biblia ParalelaDeuteronomy 22:21 Chinese BibleDeuteronomy 22:21 French BibleDeuteronomy 22:21 German BibleBible Hub
Deuteronomy 22:20
Top of Page
Top of Page