Acts 20:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦσαν
ēsan
There wereV-IIA-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2985 [e]λαμπάδες
lampades
lampsN-NFP
2425 [e]ἱκαναὶ
hikanai
manyAdj-NFP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
5253 [e]ὑπερῴῳ
hyperōō
upper roomN-DNS
3757 [e]οὗ
hou
whereAdv
1510 [e]ἦμεν
ēmen
we wereV-IIA-1P
4863 [e]συνηγμένοι.
synēgmenoi
assembled.V-RPM/P-NMP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Nestle 1904
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι·

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν συνηγμένοι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν συνηγμένοι

Acts 20:8 Hebrew Bible
ונרות רבים היו בעליה אשר נאספנו שם׃

Acts 20:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܠܡܦܐܕܐ ܕܢܘܪܐ ܤܓܝܐܐ ܒܥܠܝܬܐ ܗܝ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
There were many lamps in the upper room where we were gathered together.

King James Bible
And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

Holman Christian Standard Bible
There were many lamps in the room upstairs where we were assembled,
Treasury of Scripture Knowledge

in.

Acts 1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where …

Luke 22:12 And he shall show you a large upper room furnished: there make ready.

Links
Acts 20:8Acts 20:8 NIVActs 20:8 NLTActs 20:8 ESVActs 20:8 NASBActs 20:8 KJVActs 20:8 Bible AppsActs 20:8 Biblia ParalelaActs 20:8 Chinese BibleActs 20:8 French BibleActs 20:8 German BibleBible Hub
Acts 20:7
Top of Page
Top of Page