Acts 19:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5620 [e]ὥστε
hōste
so thatConj
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
770 [e]ἀσθενοῦντας
asthenountas
ailingV-PPA-AMP
667 [e]ἀποφέρεσθαι
apopheresthai
were broughtV-PNM/P
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
5559 [e]χρωτὸς
chrōtos
skinN-GMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
4676 [e]σουδάρια
soudaria
handkerchiefsN-ANP
2228 [e]
ē
orConj
4612 [e]σιμικίνθια
simikinthia
aprons,N-ANP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
525 [e]ἀπαλλάσσεσθαι
apallassesthai
departedV-PNM/P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GM3P
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
3554 [e]νόσους,
nosous
diseases,N-AFP
3588 [e]τά
ta
theArt-ANP
5037 [e]τε
te
alsoConj
4151 [e]πνεύματα
pneumata
spiritsN-ANP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
4190 [e]πονηρὰ
ponēra
evilAdj-ANP
1607 [e]ἐκπορεύεσθαι.
ekporeuesthai
left.V-PNM/P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Nestle 1904
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ' αὐτῶν

Acts 19:12 Hebrew Bible
עד כי גם הניחו סודרים וחגרת מעל עור בשרו על החולים ויסורו מהם תחלאיהם וגם הרוחות הרעות יצאו׃

Acts 19:12 Aramaic NT: Peshitta
ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܢܚܬܐ ܕܥܠ ܓܘܫܡܗ ܤܘܕܪܐ ܐܘ ܪܘܩܥܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܘܤܝܡܝܢ ܥܠ ܟܪܝܗܐ ܘܦܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܟܘܪܗܢܐ ܘܐܦ ܫܐܕܐ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
so that handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick, and the diseases left them and the evil spirits went out.

King James Bible
So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them.

Holman Christian Standard Bible
so that even facecloths or work aprons that had touched his skin were brought to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits came out of them.
Treasury of Scripture Knowledge

Acts 5:15 So that they brought forth the sick into the streets, and laid them …

2 Kings 4:29-31 Then he said to Gehazi, Gird up your loins, and take my staff in …

2 Kings 13:20,21 And Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites …

Links
Acts 19:12Acts 19:12 NIVActs 19:12 NLTActs 19:12 ESVActs 19:12 NASBActs 19:12 KJVActs 19:12 Bible AppsActs 19:12 Biblia ParalelaActs 19:12 Chinese BibleActs 19:12 French BibleActs 19:12 German BibleBible Hub
Acts 19:11
Top of Page
Top of Page