2 Samuel 7:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 [e]וְ֠עַתָּה
wə-‘at-tāh
therefore nowConj-w | Adv
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]תֹאמַ֞ר
ṯō-mar
shall you sayV-Qal-Imperf-2ms
5650 [e]לְעַבְדִּ֣י
lə-‘aḇ-dî
to My servantPrep-l | N-msc | 1cs
1732 [e]לְדָוִ֗ד
lə-ḏā-wiḏ,
DavidPrep-l | N-proper-ms
3541 [e]כֹּ֤ה
kōh
thusAdv
559 [e]אָמַר֙
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6635 [e]צְבָא֔וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ,
of hostsN-cp
589 [e]אֲנִ֤י
’ă-nî
IPro-1cs
3947 [e]לְקַחְתִּ֙יךָ֙
lə-qaḥ-tî-ḵā
took youV-Qal-Perf-1cs | 2ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
5116 [e]הַנָּוֶ֔ה
han-nā-weh,
the sheepfoldArt | N-ms
310 [e]מֵאַחַ֖ר
mê-’a-ḥar
from followingPrep-m
6629 [e]הַצֹּ֑אן
haṣ-ṣōn;
the sheepArt | N-cs
1961 [e]לִֽהְי֣וֹת
lih-yō-wṯ
to bePrep-l | V-Qal-Inf
5057 [e]נָגִ֔יד
nā-ḡîḏ,
rulerN-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
5971 [e]עַמִּ֖י
‘am-mî
My peopleN-msc | 1cs
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל ב 7:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠עַתָּה כֹּֽה־תֹאמַ֞ר לְעַבְדִּ֣י לְדָוִ֗ד כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות אֲנִ֤י לְקַחְתִּ֙יךָ֙ מִן־הַנָּוֶ֔ה מֵאַחַ֖ר הַצֹּ֑אן לִֽהְיֹ֣ות נָגִ֔יד עַל־עַמִּ֖י עַל־יִשְׂרָאֵֽל׃

שמואל ב 7:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה כה־תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן־הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על־עמי על־ישראל׃

שמואל ב 7:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועתה כה־תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן־הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על־עמי על־ישראל׃

שמואל ב 7:8 Hebrew Bible
ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now therefore, thus you shall say to My servant David, 'Thus says the LORD of hosts, "I took you from the pasture, from following the sheep, to be ruler over My people Israel.

King James Bible
Now therefore so shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel:

Holman Christian Standard Bible
Now this is what you are to say to My servant David: 'This is what the LORD of Hosts says: I took you from the pasture and from following the sheep to be ruler over My people Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

I took thee

1 Samuel 16:11,12 And Samuel said to Jesse, Are here all your children? And he said, …

1 Chronicles 17:7 Now therefore thus shall you say to my servant David, Thus said the …

Psalm 78:70 He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

following [heb] after
ruler

2 Samuel 6:21 And David said to Michal, It was before the LORD, which chose me …

2 Samuel 12:7 And Nathan said to David, You are the man. Thus said the LORD God …

1 Samuel 9:16 To morrow about this time I will send you a man out of the land of …

1 Samuel 10:1 Then Samuel took a vial of oil, and poured it on his head, and kissed …

Links
2 Samuel 7:82 Samuel 7:8 NIV2 Samuel 7:8 NLT2 Samuel 7:8 ESV2 Samuel 7:8 NASB2 Samuel 7:8 KJV2 Samuel 7:8 Bible Apps2 Samuel 7:8 Biblia Paralela2 Samuel 7:8 Chinese Bible2 Samuel 7:8 French Bible2 Samuel 7:8 German BibleBible Hub
2 Samuel 7:7
Top of Page
Top of Page