2 Kings 1:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמְר֨וּ
way-yō-mə-rū
so they saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלָ֜יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
376 [e]אִ֣ישׁ ׀
’îš
a manN-ms
5927 [e]עָלָ֣ה
‘ā-lāh
came upV-Qal-Perf-3ms
7125 [e]לִקְרָאתֵ֗נוּ
liq-rā-ṯê-nū,
to meet usPrep-l | V-Qal-Inf | 1cp
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלֵינוּ֮
’ê-lê-nū
to usPrep | 1cp
1980 [e]לְכ֣וּ
lə-ḵū
goV-Qal-Imp-mp
7725 [e]שׁוּבוּ֮
šū-ḇū
returnV-Qal-Imp-mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
7971 [e]שָׁלַ֣ח
šā-laḥ
sentV-Qal-Perf-3ms
853 [e]אֶתְכֶם֒
’eṯ-ḵem
youDirObjM | 2mp
1696 [e]וְדִבַּרְתֶּ֣ם
wə-ḏib-bar-tem
and sayConj-w | V-Piel-ConjPerf-2mp
413 [e]אֵלָ֗יו
’ê-lāw,
to himPrep | 3ms
3541 [e]כֹּ֚ה
kōh
thusAdv
559 [e]אָמַ֣ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
1097 [e]הַֽמִבְּלִ֤י
ha-mib-bə-lî
[is it] becausePrep | Adv
369 [e]אֵין־
’ên-
[there is] noAdv
430 [e]אֱלֹהִים֙
’ĕ-lō-hîm
GodN-mp
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵ֔ל
bə-yiś-rā-’êl,
in IsraelPrep-b | N-proper-ms
859 [e]אַתָּ֣ה
’at-tāh
[that] youPro-2ms
7971 [e]שֹׁלֵ֔חַ
šō-lê-aḥ,
are sendingV-Qal-Prtcpl-ms
1875 [e]לִדְרֹ֕שׁ
liḏ-rōš
to inquirePrep-l | V-Qal-Inf
  בְּבַ֥עַל
bə-ḇa-‘al
ofPrep
1176 [e]זְב֖וּב
zə-ḇūḇ
Baal-ZebubPrep | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
the godN-mpc
6138 [e]עֶקְר֑וֹן
‘eq-rō-wn;
of EkronN-proper-fs
3651 [e]לָ֠כֵן
lā-ḵên
thereforeAdv
4296 [e]הַמִּטָּ֞ה
ham-miṭ-ṭāh
the bedArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
to whichPro-r
5927 [e]עָלִ֥יתָ
‘ā-lî-ṯā
you have gone upV-Qal-Perf-2ms
8033 [e]שָּׁ֛ם
šām
on thatAdv
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
3381 [e]תֵרֵ֥ד
ṯê-rêḏ
you shall come downV-Qal-Imperf-2ms
4480 [e]מִמֶּ֖נָּה
mim-men-nāh
fromPrep | 3fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
butConj
4191 [e]מ֥וֹת
mō-wṯ
surelyV-Qal-InfAbs
4191 [e]תָּמֽוּת׃
tā-mūṯ.
you shall dieV-Qal-Imperf-2ms

Hebrew Texts
מלכים ב 1:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו אִ֣ישׁ ׀ עָלָ֣ה לִקְרָאתֵ֗נוּ וַיֹּ֣אמֶר אֵלֵינוּ֮ לְכ֣וּ שׁוּבוּ֮ אֶל־הַמֶּ֣לֶךְ אֲשֶׁר־שָׁלַ֣ח אֶתְכֶם֒ וְדִבַּרְתֶּ֣ם אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הַֽמִבְּלִ֤י אֵין־אֱלֹהִים֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל אַתָּ֣ה שֹׁלֵ֔חַ לִדְרֹ֕שׁ בְּבַ֥עַל זְב֖וּב אֱלֹהֵ֣י עֶקְרֹ֑ון לָ֠כֵן הַמִּטָּ֞ה אֲשֶׁר־עָלִ֥יתָ שָּׁ֛ם לֹֽא־תֵרֵ֥ד מִמֶּ֖נָּה כִּֽי־מֹ֥ות תָּמֽוּת׃

מלכים ב 1:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו איש ׀ עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל־המלך אשר־שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין־אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר־עלית שם לא־תרד ממנה כי־מות תמות׃

מלכים ב 1:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו אליו איש ׀ עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל־המלך אשר־שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין־אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר־עלית שם לא־תרד ממנה כי־מות תמות׃

מלכים ב 1:6 Hebrew Bible
ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They said to him, "A man came up to meet us and said to us, 'Go, return to the king who sent you and say to him, "Thus says the LORD, 'Is it because there is no God in Israel that you are sending to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore you shall not come down from the bed where you have gone up, but shall surely die.'"'"

King James Bible
And they said unto him, There came a man up to meet us, and said unto us, Go, turn again unto the king that sent you, and say unto him, Thus saith the LORD, Is it not because there is not a God in Israel, that thou sendest to inquire of Baalzebub the god of Ekron? therefore thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die.

Holman Christian Standard Bible
They replied, "A man came to meet us and said, 'Go back to the king who sent you and declare to him: This is what the LORD says: Is it because there is no God in Israel that you're sending these men to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore, you will not get up from your sickbed--you will certainly die.'"
Treasury of Scripture Knowledge

Thus saith

Isaiah 41:22,23 Let them bring them forth, and show us what shall happen: let them …

therefore

2 Kings 1:3,4 But the angel of the LORD said to Elijah the Tishbite, Arise, go …

1 Chronicles 10:13,14 So Saul died for his transgression which he committed against the …

Psalm 16:4 Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: …

Links
2 Kings 1:62 Kings 1:6 NIV2 Kings 1:6 NLT2 Kings 1:6 ESV2 Kings 1:6 NASB2 Kings 1:6 KJV2 Kings 1:6 Bible Apps2 Kings 1:6 Biblia Paralela2 Kings 1:6 Chinese Bible2 Kings 1:6 French Bible2 Kings 1:6 German BibleBible Hub
2 Kings 1:5
Top of Page
Top of Page