2 Corinthians 11:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2234 [e]ἡδέως
hēdeōs
GladlyAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
430 [e]ἀνέχεσθε
anechesthe
you bear withV-PIM/P-2P
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
878 [e]ἀφρόνων
aphronōn
fools,Adj-GMP
5429 [e]φρόνιμοι
phronimoi
wiseAdj-NMP
1510 [e]ὄντες·
ontes
being!V-PPA-NMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Nestle 1904
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, φρόνιμοι ὄντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες·

2 Corinthians 11:19 Hebrew Bible
כי נשאים אתם ברצון את הסכלים בהיותכם חכמים׃

2 Corinthians 11:19 Aramaic NT: Peshitta
ܡܢܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܫܬܡܥܘ ܠܚܤܝܪܝ ܪܥܝܢܐ ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܚܟܝܡܐ ܐܢܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For you, being so wise, tolerate the foolish gladly.

King James Bible
For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise.

Holman Christian Standard Bible
For you, being so wise, gladly put up with fools!
Treasury of Scripture Knowledge

seeing.

1 Corinthians 4:10 We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ; we are …

1 Corinthians 8:1 Now as touching things offered to idols, we know that we all have …

1 Corinthians 10:15 I speak as to wise men; judge you what I say.

Revelation 3:17 Because you say, I am rich, and increased with goods, and have need …

Links
2 Corinthians 11:192 Corinthians 11:19 NIV2 Corinthians 11:19 NLT2 Corinthians 11:19 ESV2 Corinthians 11:19 NASB2 Corinthians 11:19 KJV2 Corinthians 11:19 Bible Apps2 Corinthians 11:19 Biblia Paralela2 Corinthians 11:19 Chinese Bible2 Corinthians 11:19 French Bible2 Corinthians 11:19 German BibleBible Hub
2 Corinthians 11:18
Top of Page
Top of Page