2 Chronicles 34:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]וּבִשְׁנַ֨ת
ū-ḇiš-naṯ
And in the yearConj-w, Prep-b | N-fsc
8083 [e]שְׁמוֹנֶ֤ה
šə-mō-w-neh
eightNumber-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵה֙
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
4427 [e]לְמָלְכ֔וֹ
lə-mā-lə-ḵōw,
of his reignPrep-l | V-Qal-Inf | 3ms
2891 [e]לְטַהֵ֥ר
lə-ṭa-hêr
when he had purgedPrep-l | V-Piel-Inf
776 [e]הָאָ֖רֶץ
hā-’ā-reṣ
the landArt | N-fs
1004 [e]וְהַבָּ֑יִת
wə-hab-bā-yiṯ;
and the houseConj-w, Art | N-ms
7971 [e]שָׁ֠לַח
laḥ
he sentV-Qal-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8227 [e]שָׁפָ֨ן
šā-p̄ān
ShaphanN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
683 [e]אֲצַלְיָ֜הוּ
’ă-ṣal-yā-hū
of AzaliahN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4641 [e]מַעֲשֵׂיָ֣הוּ
ma-‘ă-śê-yā-hū
MaaseiahN-proper-ms
8269 [e]שַׂר־
śar-
the governorN-msc
5892 [e]הָעִ֗יר
hā-‘îr,
of the cityArt | N-fs
853 [e]וְ֠אֵת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
3098 [e]יוֹאָ֤ח
yō-w-’āḥ
JoahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3099 [e]יֽוֹאָחָז֙
yō-w-’ā-ḥāz
of JoahazN-proper-ms
2142 [e]הַמַּזְכִּ֔יר
ham-maz-kîr,
the recorderArt | V-Hifil-Prtcpl-ms
2388 [e]לְחַזֵּ֕ק
lə-ḥaz-zêq
to repairPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּ֖ית
bêṯ
the templeN-msc
3068 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהָֽיו׃
’ĕ-lō-hāw.
his GodN-mpc | 3ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִשְׁנַ֨ת שְׁמֹונֶ֤ה עֶשְׂרֵה֙ לְמָלְכֹ֔ו לְטַהֵ֥ר הָאָ֖רֶץ וְהַבָּ֑יִת לַח אֶת־שָׁפָ֨ן בֶּן־אֲצַלְיָ֜הוּ וְאֶת־מַעֲשֵׂיָ֣הוּ שַׂר־הָעִ֗יר וְ֠אֵת יֹואָ֤ח בֶּן־יֹֽואָחָז֙ הַמַּזְכִּ֔יר לְחַזֵּ֕ק אֶת־בֵּ֖ית יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽיו׃

דברי הימים ב 34:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית לח את־שפן בן־אצליהו ואת־מעשיהו שר־העיר ואת יואח בן־יואחז המזכיר לחזק את־בית יהוה אלהיו׃

דברי הימים ב 34:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית לח את־שפן בן־אצליהו ואת־מעשיהו שר־העיר ואת יואח בן־יואחז המזכיר לחזק את־בית יהוה אלהיו׃

דברי הימים ב 34:8 Hebrew Bible
ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית שלח את שפן בן אצליהו ואת מעשיהו שר העיר ואת יואח בן יואחז המזכיר לחזק את בית יהוה אלהיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land and the house, he sent Shaphan the son of Azaliah, and Maaseiah an official of the city, and Joah the son of Joahaz the recorder, to repair the house of the LORD his God.

King James Bible
Now in the eighteenth year of his reign, when he had purged the land, and the house, he sent Shaphan the son of Azaliah, and Maaseiah the governor of the city, and Joah the son of Joahaz the recorder, to repair the house of the LORD his God.

Holman Christian Standard Bible
In the eighteenth year of his reign, in order to cleanse the land and the temple, Josiah sent Shaphan son of Azaliah, along with Maaseiah the governor of the city and the court historian Joah son of Joahaz, to repair the temple of the LORD his God.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Jeremiah 1:2,3 To whom the word of the LORD came in the days of Josiah the son of …

sent Shaphan

2 Kings 22:3,12,14 And it came to pass in the eighteenth year of king Josiah, that the …

Jeremiah 26:24 Nevertheless the hand of Ahikam the son of Shaphan was with Jeremiah…

Jeremiah 29:3 By the hand of Elasah the son of Shaphan, and Gemariah the son of Hilkiah…

Jeremiah 36:10 Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of …

Jeremiah 39:14 Even they sent, and took Jeremiah out of the court of the prison, …

Jeremiah 40:11 Likewise when all the Jews that were in Moab, and among the Ammonites, …

Ezekiel 8:11 And there stood before them seventy men of the ancients of the house …

Maaseiah

Jeremiah 21:1 The word which came to Jeremiah from the LORD, when king Zedekiah …

Jeremiah 29:21,25 Thus said the LORD of hosts, the God of Israel, of Ahab the son of …

recorded

2 Samuel 8:16 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the …

2 Samuel 20:24 And Adoram was over the tribute: and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder:

1 Chronicles 18:15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the …

Links
2 Chronicles 34:82 Chronicles 34:8 NIV2 Chronicles 34:8 NLT2 Chronicles 34:8 ESV2 Chronicles 34:8 NASB2 Chronicles 34:8 KJV2 Chronicles 34:8 Bible Apps2 Chronicles 34:8 Biblia Paralela2 Chronicles 34:8 Chinese Bible2 Chronicles 34:8 French Bible2 Chronicles 34:8 German BibleBible Hub
2 Chronicles 34:7
Top of Page
Top of Page