2 Chronicles 16:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]וְהִנֵּה֙
wə-hin-nêh
And Note thatConj-w | Interjection
1697 [e]דִּבְרֵ֣י
diḇ-rê
the actsN-mpc
609 [e]אָסָ֔א
’ā-sā,
of AsaN-proper-ms
7223 [e]הָרִאשׁוֹנִ֖ים
hā-ri-šō-w-nîm
firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאַחֲרוֹנִ֑ים
wə-hā-’a-ḥă-rō-w-nîm;
and lastConj-w, Art | Adj-mp
2005 [e]הִנָּ֤ם
hin-nām
indeedInterjection | 3mp
3789 [e]כְּתוּבִים֙
kə-ṯū-ḇîm
are writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֣פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
4428 [e]הַמְּלָכִ֔ים
ham-mə-lā-ḵîm,
of the kingsArt | N-mp
3063 [e]לִיהוּדָ֖ה
lî-hū-ḏāh
of JudahPrep-l | N-proper-ms
3478 [e]וְיִשְׂרָאֵֽל׃
wə-yiś-rā-’êl.
and IsraelConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 16:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּה֙ דִּבְרֵ֣י אָסָ֔א הָרִאשֹׁונִ֖ים וְהָאַחֲרֹונִ֑ים הִנָּ֤ם כְּתוּבִים֙ עַל־סֵ֣פֶר הַמְּלָכִ֔ים לִיהוּדָ֖ה וְיִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 16:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים הנם כתובים על־ספר המלכים ליהודה וישראל׃

דברי הימים ב 16:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים הנם כתובים על־ספר המלכים ליהודה וישראל׃

דברי הימים ב 16:11 Hebrew Bible
והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now, the acts of Asa from first to last, behold, they are written in the Book of the Kings of Judah and Israel.

King James Bible
And, behold, the acts of Asa, first and last, lo, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.

Holman Christian Standard Bible
Note that the events of Asa's reign, from beginning to end, are written in the Book of the Kings of Judah and Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Chronicles 9:29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not …

2 Chronicles 12:15 Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in …

2 Chronicles 20:34 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, …

2 Chronicles 26:22 Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the …

Judah

2 Chronicles 25:26 Now the rest of the acts of Amaziah, first and last, behold, are …

2 Chronicles 27:7 Now the rest of the acts of Jotham, and all his wars, and his ways, …

2 Chronicles 32:32 Now the rest of the acts of Hezekiah, and his goodness, behold, they …

2 Chronicles 34:18 Then Shaphan the scribe told the king, saying, Hilkiah the priest …

2 Chronicles 35:27 And his deeds, first and last, behold, they are written in the book …

1 Kings 15:23 The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that …

Links
2 Chronicles 16:112 Chronicles 16:11 NIV2 Chronicles 16:11 NLT2 Chronicles 16:11 ESV2 Chronicles 16:11 NASB2 Chronicles 16:11 KJV2 Chronicles 16:11 Bible Apps2 Chronicles 16:11 Biblia Paralela2 Chronicles 16:11 Chinese Bible2 Chronicles 16:11 French Bible2 Chronicles 16:11 German BibleBible Hub
2 Chronicles 16:10
Top of Page
Top of Page