1 Samuel 7:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֤י
way-hî
And as wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8050 [e]שְׁמוּאֵל֙
šə-mū-’êl
SamuelN-proper-ms
5927 [e]מַעֲלֶ֣ה
ma-‘ă-leh
offering upV-Hifil-Prtcpl-ms
5930 [e]הָעוֹלָ֔ה
hā-‘ō-w-lāh,
the burnt offeringArt | N-fs
6430 [e]וּפְלִשְׁתִּ֣ים
ū-p̄ə-liš-tîm
and the PhilistinesConj-w | N-proper-mp
5066 [e]נִגְּשׁ֔וּ
nig-gə-šū,
drew nearV-Nifal-Perf-3cp
4421 [e]לַמִּלְחָמָ֖ה
lam-mil-ḥā-māh
to battlePrep-l, Art | N-fs
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵ֑ל
bə-yiś-rā-’êl;
against IsraelPrep-b | N-proper-ms
7481 [e]וַיַּרְעֵ֣ם
way-yar-‘êm
But thunderedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
3068 [e]יְהוָ֣ה ׀
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6963 [e]בְּקוֹל־
bə-qō-wl-
with a thunderPrep-b | N-ms
1419 [e]גָּ֠דוֹל
gā-ḏō-wl
loudAdj-ms
3117 [e]בַּיּ֨וֹם
bay-yō-wm
dayPrep-b, Art | N-ms
1931 [e]הַה֤וּא
ha-hū
thatArt | Pro-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
6430 [e]פְּלִשְׁתִּים֙
pə-liš-tîm
the PhilistinesN-proper-mp
2000 [e]וַיְהֻמֵּ֔ם
way-hum-mêm,
so confused themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp
5062 [e]וַיִּנָּגְפ֖וּ
way-yin-nā-ḡə-p̄ū
that they were overcomeConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3mp
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל א 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֤י שְׁמוּאֵל֙ מַעֲלֶ֣ה הָעֹולָ֔ה וּפְלִשְׁתִּ֣ים נִגְּשׁ֔וּ לַמִּלְחָמָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּרְעֵ֣ם יְהוָ֣ה ׀ בְּקֹול־גָּ֠דֹול בַּיֹּ֨ום הַה֤וּא עַל־פְּלִשְׁתִּים֙ וַיְהֻמֵּ֔ם וַיִּנָּגְפ֖וּ לִפְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

שמואל א 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה ׀ בקול־גדול ביום ההוא על־פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל׃

שמואל א 7:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה ׀ בקול־גדול ביום ההוא על־פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל׃

שמואל א 7:10 Hebrew Bible
ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Samuel was offering up the burnt offering, and the Philistines drew near to battle against Israel. But the LORD thundered with a great thunder on that day against the Philistines and confused them, so that they were routed before Israel.

King James Bible
And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel: but the LORD thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten before Israel.

Holman Christian Standard Bible
Samuel was offering the burnt offering as the Philistines drew near to fight against Israel. The LORD thundered loudly against the Philistines that day and threw them into such confusion that they fled before Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

thundered

1 Samuel 2:10 The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; out of heaven …

1 Samuel 12:17 Is it not wheat harvest to day? I will call to the LORD, and he shall …

Exodus 9:23-25 And Moses stretched forth his rod toward heaven: and the LORD sent …

Judges 5:8,20 They chose new gods; then was war in the gates: was there a shield …

Psalm 18:11-14 He made darkness his secret place; his pavilion round about him were …

Psalm 77:16-18 The waters saw you, O God, the waters saw you; they were afraid: …

Psalm 97:3,4 A fire goes before him, and burns up his enemies round about…

Revelation 16:18-21 And there were voices, and thunders, and lightning; and there was …

discomfited

Deuteronomy 20:3,4 And shall say to them, Hear, O Israel, you approach this day to battle …

Joshua 10:10 And the LORD discomfited them before Israel, and slew them with a …

Judges 4:15 And the LORD discomfited Sisera, and all his chariots, and all his …

Judges 5:20 They fought from heaven; the stars in their courses fought against Sisera.

Zechariah 4:6 Then he answered and spoke to me, saying, This is the word of the …

Links
1 Samuel 7:101 Samuel 7:10 NIV1 Samuel 7:10 NLT1 Samuel 7:10 ESV1 Samuel 7:10 NASB1 Samuel 7:10 KJV1 Samuel 7:10 Bible Apps1 Samuel 7:10 Biblia Paralela1 Samuel 7:10 Chinese Bible1 Samuel 7:10 French Bible1 Samuel 7:10 German BibleBible Hub
1 Samuel 7:9
Top of Page
Top of Page