1 Corinthians 1:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3754 [e]Ὅτι
hoti
ForConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3474 [e]μωρὸν
mōron
foolishnessAdj-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
4680 [e]σοφώτερον
sophōteron
wiserAdj-NNS-C
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
444 [e]ἀνθρώπων
anthrōpōn
than menN-GMP
1510 [e]ἐστίν,
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
772 [e]ἀσθενὲς
asthenes
weaknessAdj-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2478 [e]ἰσχυρότερον
ischyroteron
strongerAdj-NNS-C
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
444 [e]ἀνθρώπων.
anthrōpōn
than men.N-GMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Nestle 1904
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν

1 Corinthians 1:25 Hebrew Bible
יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃

1 Corinthians 1:25 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܕܫܛܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ ܘܟܪܝܗܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.

King James Bible
Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.

Holman Christian Standard Bible
because God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength.
Treasury of Scripture Knowledge

the foolishness.

1 Corinthians 1:18,27-29 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; …

Exodus 13:17 And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God …

Exodus 14:2-4 Speak to the children of Israel, that they turn and encamp before …

Joshua 6:2-5 And the LORD said to Joshua, See, I have given into your hand Jericho, …

Judges 7:2-8 And the LORD said to Gideon, The people that are with you are too …

Judges 15:15,16 And he found a new jawbone of an donkey, and put forth his hand, …

1 Samuel 17:40-51 And he took his staff in his hand, and chose him five smooth stones …

1 Kings 20:14 And Ahab said, By whom? And he said, Thus said the LORD, Even by …

Zechariah 4:6,7 Then he answered and spoke to me, saying, This is the word of the …

Zechariah 12:7,8 The LORD also shall save the tents of Judah first…

Romans 11:33-36 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! …

Links
1 Corinthians 1:251 Corinthians 1:25 NIV1 Corinthians 1:25 NLT1 Corinthians 1:25 ESV1 Corinthians 1:25 NASB1 Corinthians 1:25 KJV1 Corinthians 1:25 Bible Apps1 Corinthians 1:25 Biblia Paralela1 Corinthians 1:25 Chinese Bible1 Corinthians 1:25 French Bible1 Corinthians 1:25 German BibleBible Hub
1 Corinthians 1:24
Top of Page
Top of Page