Psalmi 115
Romanian: Cornilescu
1Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!

2Pentruce că zică neamurile: ,,Unde este Dumnezeul lor?``

3Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.

4Idolii lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîni omeneşti.

5Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,

6au urechi, dar n'aud, au nas, dar nu miroase,

7au mîni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gîtlejul lor.

8Ca ei sînt cei ce -i fac; toţi cei ce se încred în ei.

9Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

10Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

11Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

12Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvînta, va binecuvînta casa lui Israel, va binecuvînta casa lui Aaron,

13va binecuvînta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.

14Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!

15Fiţi binecuvîntaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pămîntul!

16Cerurile sînt ale Domnului, dar pămîntul l -a dat fiilor oamenilor.

17Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii,

18ci noi, noi vom binecuvînta pe Domnul, deacum şi pînă în veac. Lăudaţi pe Domnul!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 114
Top of Page
Top of Page