Mark 7:24
New International Version
Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know it; yet he could not keep his presence secret.

New Living Translation
Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre. He didn't want anyone to know which house he was staying in, but he couldn't keep it a secret.

English Standard Version
And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden.

Berean Study Bible
Jesus left that place and went to the region of Tyre. Not wanting anyone to know He was there, He entered a house, but was unable to escape their notice.

New American Standard Bible
Jesus got up and went away from there to the region of Tyre. And when He had entered a house, He wanted no one to know of it; yet He could not escape notice.

King James Bible
And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.

Holman Christian Standard Bible
He got up and departed from there to the region of Tyre and Sidon. He entered a house and did not want anyone to know it, but He could not escape notice.

International Standard Version
Jesus left that place and went to the territory of Tyre and Sidon. He went into a house, not wanting anyone to know he was there. However, it couldn't be kept a secret.

NET Bible
After Jesus left there, he went to the region of Tyre. When he went into a house, he did not want anyone to know, but he was not able to escape notice.

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua arose from there and came to the coast of Tyre and of Sidon, and he entered a certain house and he did not want anyone to know him and he could not be hidden.

GOD'S WORD® Translation
Jesus left that place and went to the territory of Tyre. He didn't want anyone to know that he was staying in a house there. However, it couldn't be kept a secret.

Jubilee Bible 2000
And from there he arose and went into the borders of Tyre and Sidon, and entering into a house, desired that no man know of it; but he could not be hid.

King James 2000 Bible
And from there he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into a house, and would have no man know it: but he could not be hid.

American King James Version
And from there he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.

American Standard Version
And from thence he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. And he entered into a house, and would have no man know it; and he could not be hid.

Douay-Rheims Bible
And rising from thence he went into the coasts of Tyre and Sidon: and entering into a house, he would that no man should know it, and he could not be hid.

Darby Bible Translation
And he rose up and went away thence into the borders of Tyre and Sidon; and having entered into a house he would not have any one know [it], and he could not be hid.

English Revised Version
And from thence he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. And he entered into a house, and would have no man know it: and he could not be hid.

Webster's Bible Translation
And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into a house, and would have no man know it: but he could not be hid.

Weymouth New Testament
Then He rose and left that place and went into the neighbourhood of Tyre and Sidon. Here He entered a house and wished no one to know it, but He could not escape observation.

World English Bible
From there he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. He entered into a house, and didn't want anyone to know it, but he couldn't escape notice.

Young's Literal Translation
And from thence having risen, he went away to the borders of Tyre and Sidon, and having entered into the house, he wished none to know, and he was not able to be hid,

Markus 7:24 Afrikaans PWL
Yeshua het van daar af opgestaan en gekom by die gebied van Tzor en Tzidon en Hy het in ’n huis ingegaan sodat niemand dit sou weet nie, maar dit was onmoontlik om ongesiens te bly,

Marku 7:24 Albanian
Pastaj u nis që andej dhe shkoi në krahinën e Tiros dhe të Sidonit; hyri në një shtëpi dhe donte që askush të mos e dinte, por nuk mundi të qëndrojë i fshehur.

ﻣﺮﻗﺲ 7:24 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم قام من هناك ومضى الى تخوم صور وصيدا. ودخل بيتا وهو يريد ان لا يعلم احد. فلم يقدر ان يختفي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 7:24 Armenian (Western): NT
Կանգնելով՝ անկէ գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի հողամասերը, ու տուն մը մտնելով՝ կ՚ուզէր որ ո՛չ մէկը գիտնայ. բայց չկրցաւ թաքուն մնալ:

Euangelioa S. Marc-en araura. 7:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta handic iaiquiric ioan cedin Tyreco eta Sidongo comarquetarát: eta etche batetan sarthuric, etzuen nahi nehorc iaquin leçan: baina ecin estali içan da.

Dyr Marx 7:24 Bavarian
Dyr Iesen troch von daadl aft auf Türs umaynand weiter. Er gakeert eyn Ort zue, gwill s aber niemdd wissn laassn; aber aufkemmen taat s diener.

Марко 7:24 Bulgarian
И като стана оттам, отиде в тирските и сидонските предели; и влезе в една къща, и не искаше да Го знае никой; но не можа да се укрие.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌起身離開那地方到提爾和西頓地區。他進了一戶人家,本來不願意任何人知道,卻還是不能避開眾人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣起身离开那地方到提尔和西顿地区。他进了一户人家,本来不愿意任何人知道,却还是不能避开众人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌從那裡起身,往推羅、西頓的境內去。進了一家,不願意人知道,卻隱藏不住。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣从那里起身,往推罗、西顿的境内去。进了一家,不愿意人知道,却隐藏不住。

馬 可 福 音 7:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 從 那 裡 起 身 , 往 推 羅 、 西 頓 的 境 內 去 , 進 了 一 家 , 不 願 意 人 知 道 , 卻 隱 藏 不 住 。

馬 可 福 音 7:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 从 那 里 起 身 , 往 推 罗 、 西 顿 的 境 内 去 , 进 了 一 家 , 不 愿 意 人 知 道 , 却 隐 藏 不 住 。

Evanðelje po Marku 7:24 Croatian Bible
Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti,

Marek 7:24 Czech BKR
A vstav odtud, odšel do končin Týru a Sidonu, a všed do domu, nechtěl, aby kdo o něm věděl, ale nemohl se tajiti.

Markus 7:24 Danish
Og han stod op og gik bort derfra til Tyrus's og Sidons Egne. Og han gik ind i et Hus og vilde ikke, at nogen skulde vide det. Og han kunde dog ikke være skjult;

Markus 7:24 Dutch Staten Vertaling
En van daar opstaande, ging Hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon; en in een huis gegaan zijnde, wilde Hij niet, dat het iemand wist, en Hij kon nochtans niet verborgen zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν·

Westcott and Hort 1881
Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου (καὶ Σιδῶνος). Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη / ἠδυνήθη λαθεῖν·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Tύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν, οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν.

Tischendorf 8th Edition
Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἠθέλησεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν·

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν, οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ Ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εκειθεν δε αναστας απηλθεν εις τα ορια τυρου [και σιδωνος] και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνασθη λαθειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εκειθεν δε αναστας απηλθεν εις τα ορια τυρου και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελησεν γνωναι και ουκ ηδυνασθη λαθειν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα μεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις την οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα μεθορια Τυρου και Σιδωνος. και εισελθων εις την οικιαν, ουδενα ηθελε γνωναι, και ουκ ηδυνηθη λαθειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εκειθεν αναστας απηλθεν εις τα μεθορια τυρου και σιδωνος και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εκειθεν δε αναστας απηλθεν εις τα ορια τυρου {VAR1: [και σιδωνος] } και εισελθων εις οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ {VAR1: ηδυνασθη } {VAR2: ηδυνηθη } λαθειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ekeithen de anastas apēlthen eis ta horia Tyrou. Kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelen gnōnai, kai ouk ēdynasthē lathein;

Ekeithen de anastas apelthen eis ta horia Tyrou. Kai eiselthon eis oikian oudena ethelen gnonai, kai ouk edynasthe lathein;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ekeithen de anastas apēlthen eis ta horia Tyrou kai Sidōnos. Kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelen gnōnai, kai ouk ēdynasthē lathein;

Ekeithen de anastas apelthen eis ta horia Tyrou kai Sidonos. Kai eiselthon eis oikian oudena ethelen gnonai, kai ouk edynasthe lathein;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ekeithen de anastas apēlthen eis ta oria turou kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelēsen gnōnai kai ouk ēdunasthē lathein

ekeithen de anastas apElthen eis ta oria turou kai eiselthOn eis oikian oudena EthelEsen gnOnai kai ouk EdunasthE lathein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ekeithen anastas apēlthen eis ta methoria turou kai sidōnos kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelen gnōnai kai ouk ēdunēthē lathein

kai ekeithen anastas apElthen eis ta methoria turou kai sidOnos kai eiselthOn eis oikian oudena Ethelen gnOnai kai ouk EdunEthE lathein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ekeithen anastas apēlthen eis ta methoria turou kai sidōnos kai eiselthōn eis tēn oikian oudena ēthelen gnōnai kai ouk ēdunēthē lathein

kai ekeithen anastas apElthen eis ta methoria turou kai sidOnos kai eiselthOn eis tEn oikian oudena Ethelen gnOnai kai ouk EdunEthE lathein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ekeithen anastas apēlthen eis ta methoria turou kai sidōnos kai eiselthōn eis tēn oikian oudena ēthelen gnōnai kai ouk ēdunēthē lathein

kai ekeithen anastas apElthen eis ta methoria turou kai sidOnos kai eiselthOn eis tEn oikian oudena Ethelen gnOnai kai ouk EdunEthE lathein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:24 Westcott/Hort - Transliterated
ekeithen de anastas apēlthen eis ta oria turou [kai sidōnos] kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelen gnōnai kai ouk ēdunasthē lathein

ekeithen de anastas apElthen eis ta oria turou [kai sidOnos] kai eiselthOn eis oikian oudena Ethelen gnOnai kai ouk EdunasthE lathein

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ekeithen de anastas apēlthen eis ta oria turou {WH: [kai sidōnos] } kai eiselthōn eis oikian oudena ēthelen gnōnai kai ouk {WH: ēdunasthē } {UBS4: ēdunēthē } lathein

ekeithen de anastas apElthen eis ta oria turou {WH: [kai sidOnos]} kai eiselthOn eis oikian oudena Ethelen gnOnai kai ouk {WH: EdunasthE} {UBS4: EdunEthE} lathein

Márk 7:24 Hungarian: Karoli
És onnét fölkelvén, elméne Tírus és Sídon határaiba; és házba menvén, nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát.

La evangelio laŭ Marko 7:24 Esperanto
Kaj irinte de tie, li venis en la limojn de Tiro kaj Cidon. Kaj enirinte en domon, li volis, ke neniu sciu; sed li ne povis esti kasxita.

Evankeliumi Markuksen mukaan 7:24 Finnish: Bible (1776)
Niin hän nousi ja meni sieltä Tyron ja Sidonin maan ääriin, ja meni sisälle huoneeseen, eikä tahtonut sitä kenellekään antaa tietää: ja ei hän taitanut salaa olla.

Marc 7:24 French: Darby
Et se levant, il s'en alla de là vers les frontieres de Tyr et de Sidon; et etant entre dans une maison, il ne voulait pas que personne le sut: et il ne put etre cache;

Marc 7:24 French: Louis Segond (1910)
Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût; mais il ne put rester caché.

Marc 7:24 French: Martin (1744)
Puis partant de là, il s'en alla vers les frontières de Tyr et de Sidon; et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût; mais il ne put être caché.

Markus 7:24 German: Modernized
Und er stund auf und ging von dannen in die Grenze von Tyrus und Sidon und ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen sein.

Markus 7:24 German: Luther (1912)
Und er stand auf und ging von dannen in die Gegend von Tyrus und Sidon; und ging da in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen, und konnte doch nicht verborgen sein.

Markus 7:24 German: Textbibel (1899)
Er brach aber auf von da und zog in das Gebiet von Tyrus. Und er kam in ein Haus, und wollte, daß es niemand merke; und er konnte nicht verborgen bleiben.

Marco 7:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi, partitosi di là, se ne andò vero i confini di Tiro. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse; ma non poté restar nascosto,

Marco 7:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI appresso, levatosi di là, se ne andò a’ confini di Tiro e di Sidon; ed entrato in una casa, non voleva che alcun lo sapesse; ma non potè esser nascosto.

MARKUS 7:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berangkatlah Yesus dari sana, lalu pergi ke jajahan Tsur dan Sidon. Maka masuklah Ia ke sebuah rumah, kehendak-Nya jangan diketahui oleh seorang jua pun, tetapi tiada dapat Ia bersembunyi.

Mark 7:24 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa iṛuḥ syenna ɣer leǧwahi n temdint n ?ur. Yekcem ɣer yiwen wexxam. Ur yebɣi ara a t-ẓren medden anda yella, lameɛna ur yezmir ara ad iffer fell-asen.

마가복음 7:24 Korean
예수께서 일어나사 거기를 떠나 두로 지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려하나 숨길 수 없더라

Marcus 7:24 Latin: Vulgata Clementina
Et inde surgens abiit in fines Tyri et Sidonis : et ingressus domum, neminem voluit scire, et non potuit latere.

Sv. Marks 7:24 Latvian New Testament
Un Viņš cēlies aizgāja no turienes uz Tiras un Sidonas apgabalu; un, iegājis kādā namā, Viņš vēlējās, lai neviens to nezinātu; bet Viņš nevarēja palikt apslēpts.

Evangelija pagal Morkø 7:24 Lithuanian
Išvykęs iš ten, Jis nukeliavo į Tyro ir Sidono sritis. Užėjęs į vienus namus, Jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet Jam nepavyko to nuslėpti.

Mark 7:24 Maori
Na ka whakatika atu ia i reira, ka haere ki nga wahi o Taira, o Hairona; a tomo ana ki tetahi whare, kihai hoki ia i pai kia rongo tetahi tangata: otiia kihai ia i ngaro.

Markus 7:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han stod op og gikk bort derfra til Tyrus' og Sidons landemerker. Og han gikk inn i et hus, og vilde ikke at nogen skulde få vite det, og det kunde dog ikke holdes skjult;

Marcos 7:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido;

Marcos 7:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido;

Marcos 7:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón; y entrando en una casa, quiso que nadie lo supiese; pero no pudo esconderse.

Marcos 7:24 Spanish: Reina Valera 1909
Y levantándose de allí, se fué á los términos de Tiro y de Sidón; y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese; mas no pudo esconderse.

Marcos 7:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón; y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese; mas no pudo ser escondido.

Marcos 7:24 Bíblia King James Atualizada Português
Então, partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse; porém, não foi possível manter sua presença em segredo.

Marcos 7:24 Portugese Bible
Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pode ocultar-se;   

Marcu 7:24 Romanian: Cornilescu
Isus a plecat de acolo, şi S'a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat într'o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo; dar n'a putut să rămînă ascuns.

От Марка 7:24 Russian: Synodal Translation (1876)
И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобыкто узнал; но не мог утаиться.

От Марка 7:24 Russian koi8r
И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться.

Mark 7:24 Shuar New Testament
Tiru pepru, Set·n pΘprusha Serupinφsia nunkanam ßmiayi. Nuka Israer-shuara nunkenchauyayi. Nu nunkanam Jesus wΘmiayi. Tura Jeß, Jeß Wayßa pujusmiayi. Tura nui pujamun nu nunkanmaya shuar nekarawarain tusa nakitmiayi; T·rasha uumkatniun tujinkiamiayi.

Markus 7:24 Swedish (1917)
Och han stod upp och begav sig bort därifrån till Tyrus' område. Där gick han in i ett hus och ville icke att någon skulle få veta det. Dock kunde han icke förbliva obemärkt,

Marko 7:24 Swahili NT
Yesu aliondoka hapo, akaenda hadi wilaya ya Tiro. Huko aliingia katika nyumba moja na hakutaka mtu ajue; lakini hakuweza kujificha.

Marcos 7:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nagtindig siya doon, at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sinomang tao'y huwag sanang makaalam; at hindi siya nakapagtago.

Ǝlinjil wa n Markus 7:24 Tawallamat Tamajaq NT
Ifal Ɣaysa edag wen ikka amaḍal ən Tir. Os-in ɣas iggaz ehan iyyan, fəlas wər ira a fall-as tagu masnat; mišan indar-as ad aqqam wər fall-as təga masnat.

มาระโก 7:24 Thai: from KJV
พระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน แล้วเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู้ แต่พระองค์จะซ่อนอยู่มิได้

Markos 7:24 Turkish
İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu, ama gizlenemedi.

Марко 7:24 Ukrainian: NT
І, піднявшись ізвідтіля, пійшов на узграниччя Тирські та Сидонські, і ввійшовши в господу, хотів, щоб нїхто не знав; та не міг утаїтись.

Mark 7:24 Uma New Testament
Ngkai ree, hilou-imi Yesus hi tana' to mohu' hi ngata Tirus, pai' -i mesua' hi rala tomi. Patuju-na bona ke neo' ra'incai tauna karata-na. Aga karata-na uma ma'ala wuniia'.

Maùc 7:24 Vietnamese (1934)
Ðoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được.

Mark 7:23
Top of Page
Top of Page