Mark 2:15
New International Version
While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him.

New Living Translation
Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners. (There were many people of this kind among Jesus' followers.)

English Standard Version
And as he reclined at table in his house, many tax collectors and sinners were reclining with Jesus and his disciples, for there were many who followed him.

Berean Study Bible
While Jesus was dining at Levi’s house, many tax collectors and sinners were eating with Him and His disciples—for there were many who followed Him.

New American Standard Bible
And it happened that He was reclining at the table in his house, and many tax collectors and sinners were dining with Jesus and His disciples; for there were many of them, and they were following Him.

King James Bible
And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

Holman Christian Standard Bible
While He was reclining at the table in Levi's house, many tax collectors and sinners were also guests with Jesus and His disciples, because there were many who were following Him.

International Standard Version
Later, he was having dinner at Levi's house. Many tax collectors and sinners were also eating with Jesus and his disciples, because there were many who were following him.

NET Bible
As Jesus was having a meal in Levi's home, many tax collectors and sinners were eating with Jesus and his disciples, for there were many who followed him.

Aramaic Bible in Plain English
And it was that as he reclined at supper in his house, there were many Tax Collectors and sinners reclining at supper with Yeshua and with his disciples, for many had come, and they were following him.

GOD'S WORD® Translation
Later Jesus was having dinner at Levi's house. Many tax collectors and sinners who were followers of Jesus were eating with him and his disciples.

Jubilee Bible 2000
And it came to pass, that as Jesus sat at the table in his house, many publicans and sinners sat also at the table together with Jesus and his disciples: for there were many and they had followed him.

King James 2000 Bible
And it came to pass, that, as Jesus sat to eat in his house, many tax collectors and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

American King James Version
And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

American Standard Version
And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

Douay-Rheims Bible
And it came to pass, that as he sat at meat in his house, many publicans and sinners sat down together with Jesus and his disciples. For they were many, who also followed him.

Darby Bible Translation
And it came to pass as he lay at table in his house, that many tax-gatherers and sinners lay at table with Jesus and his disciples; for they were many, and they followed him.

English Revised Version
And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

Webster's Bible Translation
And it came to pass, that as Jesus sat at table in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples; for there were many, and they followed him.

Weymouth New Testament
When He was sitting at table in Levi's house, a large number of tax-gatherers and notorious sinners were at table with Jesus and His disciples; for there were many such who habitually followed Him.

World English Bible
It happened, that he was reclining at the table in his house, and many tax collectors and sinners sat down with Jesus and his disciples, for there were many, and they followed him.

Young's Literal Translation
And it came to pass, in his reclining (at meat) in his house, that many tax-gatherers and sinners were reclining (at meat) with Jesus and his disciples, for there were many, and they followed him.

Markus 2:15 Afrikaans PWL
Dit was terwyl Hy in sy huis aan tafel skuinsgelê het vir ete dat baie belastinggaarders en sondaars gekom en saam met Yeshua en Sy studentevolgelinge aan tafel skuinsgelê het, want daar was baie wat Hom gevolg het.

Marku 2:15 Albanian
Dhe ndodhi që, kur Jezusi ishte në tryezë në shtëpinë e Levit, shumë tagrambledhës dhe mëkatarë u ulën në tryezë me Jezusin dhe me dishepujt e tij; në fakt ishin shumë ata që e ndiqnin.

ﻣﺮﻗﺲ 2:15 Arabic: Smith & Van Dyke
وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه لانهم كانوا كثيرين وتبعوه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 2:15 Armenian (Western): NT
Երբ սեղան նստած՝՝ էր անոր տան մէջ, շատ մաքսաւորներ ու մեղաւորներ ալ սեղան նստած էին Յիսուսի եւ անոր աշակերտներուն հետ. որովհետեւ շատե՛ր կը հետեւէին անոր:

Euangelioa S. Marc-en araura. 2:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guertha cedin, Iesus haren etchean mahainean iarriric cegoela, anhitz publicano eta gende vicitze gaichtotaco iar baitzedin Iesusequin eta haren discipuluequin, ecén anhitz ciraden eta iarreiqui içan çaizcan.

Dyr Marx 2:15 Bavarian
Und wie dyr Iesen bei n Brenddn dyrhaim bei n Össn war, warnd aau vil Zollner und Sünder mit iem und seine Jünger an dyr Tafl. Dyr Iesen hiet ja schoon hübsch aine Jünger beinand.

Марко 2:15 Bulgarian
И когато [Исус] седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му, насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌在利未家裡坐席的時候,許多稅吏和罪人與耶穌及他的門徒們一同坐席,因為有許多這樣的人也跟隨了耶穌。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣在利未家里坐席的时候,许多税吏和罪人与耶稣及他的门徒们一同坐席,因为有许多这样的人也跟随了耶稣。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌在利未家裡坐席的時候,有好些稅吏和罪人與耶穌並門徒一同坐席,因為這樣的人多,他們也跟隨耶穌。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣在利未家里坐席的时候,有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席,因为这样的人多,他们也跟随耶稣。

馬 可 福 音 2:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 在 利 未 家 裡 坐 席 的 時 候 , 有 好 些 稅 吏 和 罪 人 與 耶 穌 並 門 徒 一 同 坐 席 ; 因 為 這 樣 的 人 多 , 他 們 也 跟 隨 耶 穌 。

馬 可 福 音 2:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 在 利 未 家 里 坐 席 的 时 候 , 有 好 些 税 吏 和 罪 人 与 耶 稣 并 门 徒 一 同 坐 席 ; 因 为 这 样 的 人 多 , 他 们 也 跟 随 耶 稣 。

Evanðelje po Marku 2:15 Croatian Bible
Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga

Marek 2:15 Czech BKR
I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; neb mnoho jich bylo, a šlo za ním.

Markus 2:15 Danish
Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus, og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte ogsaa

Markus 2:15 Dutch Staten Vertaling
En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐγενέτο ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τὦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και γινεται κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθουν αυτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και γινεται κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθουν αυτω

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου, και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω Ιησου και τοις μαθηταις αυτου· ησαν γαρ πολλοι, και ηκολουθησαν αυτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εγενετο εν τω κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και γινεται κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθουν αυτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai ginetai katakeisthai auton en tē oikia autou, kai polloi telōnai kai hamartōloi synanekeinto tō Iēsou kai tois mathētais autou, ēsan gar polloi kai ēkolouthoun autō.

Kai ginetai katakeisthai auton en te oikia autou, kai polloi telonai kai hamartoloi synanekeinto to Iesou kai tois mathetais autou, esan gar polloi kai ekolouthoun auto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai ginetai katakeisthai auton en tē oikia autou, kai polloi telōnai kai hamartōloi synanekeinto tō Iēsou kai tois mathētais autou, ēsan gar polloi kai ēkolouthoun autō.

Kai ginetai katakeisthai auton en te oikia autou, kai polloi telonai kai hamartoloi synanekeinto to Iesou kai tois mathetais autou, esan gar polloi kai ekolouthoun auto.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ginetai katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthoun autō

kai ginetai katakeisthai auton en tE oikia autou kai polloi telOnai kai amartOloi sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou Esan gar polloi kai Ekolouthoun autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai egeneto en tō katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthēsan autō

kai egeneto en tO katakeisthai auton en tE oikia autou kai polloi telOnai kai amartOloi sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou Esan gar polloi kai EkolouthEsan autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egeneto en tō katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthēsan autō

kai egeneto en tO katakeisthai auton en tE oikia autou kai polloi telOnai kai amartOloi sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou Esan gar polloi kai EkolouthEsan autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egeneto en tō katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthēsan autō

kai egeneto en tO katakeisthai auton en tE oikia autou kai polloi telOnai kai amartOloi sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou Esan gar polloi kai EkolouthEsan autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2:15 Westcott/Hort - Transliterated
kai ginetai katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthoun autō

kai ginetai katakeisthai auton en tE oikia autou kai polloi telOnai kai amartOloi sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou Esan gar polloi kai Ekolouthoun autO

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ginetai katakeisthai auton en tē oikia autou kai polloi telōnai kai amartōloi sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou ēsan gar polloi kai ēkolouthoun autō

kai ginetai katakeisthai auton en tE oikia autou kai polloi telOnai kai amartOloi sunanekeinto tO iEsou kai tois mathEtais autou Esan gar polloi kai Ekolouthoun autO

Márk 2:15 Hungarian: Karoli
És lõn, a mikor õ ennek házában asztalhoz üle, a vámszedõk és bûnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az õ tanítványaival; mert sokan valának, és követék õt.

La evangelio laŭ Marko 2:15 Esperanto
Kaj li sidis cxe mangxo en lia domo, kaj multaj impostistoj kaj pekuloj kunsidis kun Jesuo kaj liaj discxiploj; cxar ili estis multaj, kaj ili sekvis lin.

Evankeliumi Markuksen mukaan 2:15 Finnish: Bible (1776)
Ja tapahtui, kuin hän atrioitsi hänen huoneessansa, atrioitsi myös monta Publikania ja syntistä Jesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa; sillä niitä oli paljo, jotka häntä olivat seuranneet.

Marc 2:15 French: Darby
Et il arriva, comme il etait à table dans sa maison, que beaucoup de publicains et de pecheurs aussi se trouverent à table avec Jesus et ses disciples; car ils etaient nombreux, et ils le suivaient.

Marc 2:15 French: Louis Segond (1910)
Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples; car ils étaient nombreux, et l'avaient suivi.

Marc 2:15 French: Martin (1744)
Or il arriva que comme [Jésus] était à table dans la maison de Lévi, plusieurs péagers et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Jésus et ses Disciples; car il y avait [là] beaucoup de gens qui l'avaient suivi.

Markus 2:15 German: Modernized
Und es begab sich, da er zu Tische saß in seinem Hause, setzten sich viel Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern. Denn ihrer war viel, die ihm nachfolgeten.

Markus 2:15 German: Luther (1912)
Und es begab sich, da er zu Tische saß in seinem Hause, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tische mit Jesu und seinen Jüngern; denn ihrer waren viele, die ihm nachfolgten.

Markus 2:15 German: Textbibel (1899)
Und es geschieht, daß er in seinem Hause zu Tische saß, und es saßen viele Zöllner und Sünder bei Jesus und seinen Jüngern; denn es waren viele in seinem Anhang.

Marco 2:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch’essi a tavola con lui e coi suoi discepoli; poiché ve ne erano molti e lo seguivano.

Marco 2:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa d’esso, molti pubblicani e peccatori erano anch’essi a tavola con lui, e co’ suoi discepoli; perciocchè eran molti, e l’aveano seguitato.

MARKUS 2:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tatkala Yesus duduk makan di dalam rumah orang itu, banyaklah orang pemungut cukai dan orang berdosa pun duduk makan bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya, karena adalah di situ banyak orang, yang telah mengikut Dia.

Mark 2:15 Kabyle: NT
Mi llan tețțen deg wexxam n Lewwi nețța d inelmaden-is, qqimen-d yid-sen imekkasen akk-d yir imdanen, axaṭer aṭas i t-ittabaɛen.

마가복음 2:15 Korean
그의 집에 앉아 잡수실때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그 제자들과 함께 앉았으니 이는 저희가 많이 있어서 예수를 좇음이러라

Marcus 2:15 Latin: Vulgata Clementina
Et factum est, cum accumberet in domo illius, multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Jesu et discipulis ejus : erant enim multi, qui et sequebantur eum.

Sv. Marks 2:15 Latvian New Testament
Un notika, ka Viņam, tā mājā esot pie galda, daudzi muitnieki un grēcinieki bija pie galda līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem, jo to bija daudz, kas arī Viņam gāja līdz.

Evangelija pagal Morkø 2:15 Lithuanian
Kai Jėzus Levio namuose valgė, drauge prie stalo su Jėzumi ir mokiniais sėdėjo daug muitininkų bei nusidėjėlių, nes tokių buvo daug ir jie sekė paskui Jį.

Mark 2:15 Maori
A, i a ia e noho ana i tona whare, he tokomaha nga pupirikana me nga tangata hara e noho tahi ana ki a Ihu ratou ko ana akonga: he tokomaha hoki ratou, a i aru i a ia.

Markus 2:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det skjedde at han satt til bords i hans hus; og mange toldere og syndere satt til bords med Jesus og hans disipler; for det var mange av dem, og de fulgte ham.

Marcos 2:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos; porque había muchos de ellos que le seguían.

Marcos 2:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví (Mateo), muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y Sus discípulos; porque había muchos de ellos que Lo seguían.

Marcos 2:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aconteció que estando Jesús a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa con Jesús y sus discípulos; porque eran muchos, y le seguían.

Marcos 2:15 Spanish: Reina Valera 1909
Y aconteció que estando Jesús á la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también á la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos: porque había muchos, y le habían seguido.

Marcos 2:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos; porque había muchos, y le habían seguido.

Marcos 2:15 Bíblia King James Atualizada Português
Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com Ele e seus discípulos.

Marcos 2:15 Portugese Bible
Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores; pois eram em grande número e o seguiam.   

Marcu 2:15 Romanian: Cornilescu
Pe cînd şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi cari mergeau de obicei după El.

От Марка 2:15 Russian: Synodal Translation (1876)
И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многиемытари и грешники: ибо много их было, и они следовали заНим.

От Марка 2:15 Russian koi8r
И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.

Mark 2:15 Shuar New Testament
Chφkich tsawant, Riwisha Jesusan ni jeen itiaamiayi. Tura Untsurφ Kuφtian-juu shuarsha, yajauch shuarsha Jesusjai ni unuiniamurijiaisha ashi nuim misanam pujuarmiai.

Markus 2:15 Swedish (1917)
När Jesus därefter låg till bords i hans hus, voro där såsom bordsgäster, jämte Jesus och hans lärjungar, också många publikaner och syndare; ty många sådana funnos bland dem som följde honom.

Marko 2:15 Swahili NT
Baadaye, Yesu alikuwa amekaa mezani, nyumbani kwa Lawi, kula chakula. Watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuwa wamemfuata Yesu na wengi wao wakawa wamekaa mezani pamoja naye na wanafunzi wake.

Marcos 2:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nangyari, na siya'y nakaupo sa pagkain sa kaniyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad: sapagka't sila'y marami, at sila'y nagsisunod sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Markus 2:15 Tawallamat Tamajaq NT
Innǝftaɣ Ɣaysa i Lebi. Idraw Ɣaysa ənta əd nǝttulab-net d aytedan aggotnen ǝn nǝzzǝrzam ǝn takǝsen ǝd nasbakkadan. Aytedan šilat ən win, əggətan win lakkamnen i Ɣaysa.

มาระโก 2:15 Thai: from KJV
ต่อมาเมื่อพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือนของเลวี มีพวกคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสำรับกับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ เพราะมีคนติดตามพระองค์ไปมาก

Markos 2:15 Turkish
Sonra İsa, Levinin evinde yemek yerken, birçok vergi görevlisiyle günahkâr Onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı.

Марко 2:15 Ukrainian: NT
І сталось, як сидів Він за столом у господі в него, посідало з Ісусом і учениками Його й багато митників та грішників; було бо їх багато, і йшли слїдом за Ним.

Mark 2:15 Uma New Testament
Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na ngkoni' hi tomi Lewi, pai' wori' wo'o-ra topesingara' paja' pai' tau ntani' -na to ra'uli' ntodea dada'a kehi-ra tumai ngkoni' dohe-ra, apa' wori' -ra to mpotuku' Yesus.

Maùc 2:15 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều kẻ thâu thuế và người có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi.

Mark 2:14
Top of Page
Top of Page