Mark 10:14
New International Version
When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.

New Living Translation
When Jesus saw what was happening, he was angry with his disciples. He said to them, "Let the children come to me. Don't stop them! For the Kingdom of God belongs to those who are like these children.

English Standard Version
But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, “Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God.

New American Standard Bible
But when Jesus saw this, He was indignant and said to them, "Permit the children to come to Me; do not hinder them; for the kingdom of God belongs to such as these.

King James Bible
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

Holman Christian Standard Bible
When Jesus saw it, He was indignant and said to them, "Let the little children come to Me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to such as these.

International Standard Version
When Jesus saw this, he became furious and told them, "Let the little children come to me, and stop keeping them away, because the kingdom of God belongs to people like these.

NET Bible
But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Let the little children come to me and do not try to stop them, for the kingdom of God belongs to such as these.

Aramaic Bible in Plain English
But Yeshua saw and was displeased and he said to them, “Let the children come to me and do not forbid them, for the Kingdom of God belongs to such as these.”

GOD'S WORD® Translation
When Jesus saw this, he became irritated. He told them, "Don't stop the children from coming to me. Children like these are part of the kingdom of God.

Jubilee Bible 2000
And Jesus seeing it, became angry and said unto them, Suffer the little children to come unto me and hinder them not, for of such is the kingdom of God.

King James 2000 Bible
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Allow the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

American King James Version
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said to them, Suffer the little children to come to me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

American Standard Version
But when Jesus saw it, he was moved with indignation, and said unto them, Suffer the little children to come unto me; forbid them not: for to such belongeth the kingdom of God.

Douay-Rheims Bible
Whom when Jesus saw, he was much displeased, and saith to them: Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God.

Darby Bible Translation
But Jesus seeing [it], was indignant, and said to them, Suffer the little children to come to me; forbid them not; for of such is the kingdom of God.

English Revised Version
But when Jesus saw it, he was moved with indignation, and said unto them, Suffer the little children to come unto me; forbid them not: for of such is the kingdom of God.

Webster's Bible Translation
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said to them, Suffer the little children to come to me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

Weymouth New Testament
Jesus, however, on seeing this, was moved to indignation, and said to them, "Let the little children come to me: do not hinder them; for to those who are childlike the Kingdom of God belongs.

World English Bible
But when Jesus saw it, he was moved with indignation, and said to them, "Allow the little children to come to me! Don't forbid them, for the Kingdom of God belongs to such as these.

Young's Literal Translation
and Jesus having seen, was much displeased, and he said to them, 'Suffer the children to come unto me, and forbid them not, for of such is the reign of God;

Markus 10:14 Afrikaans PWL
maar toe Yeshua dit sien, was dit vir Hom boos en Hy sê vir hulle: “Laat die kinders na My toe kom en moet hulle nie verbied nie, want dié wat soos hulle is, is die Koninkryk van God.

Marku 10:14 Albanian
Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: ''I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse e tyre është mbretëria e Perëndisë.

ﻣﺮﻗﺲ 10:14 Arabic: Smith & Van Dyke
فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الاولاد يأتون اليّ ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 10:14 Armenian (Western): NT
Երբ Յիսուս տեսաւ, ընդվզելով ըսաւ անոնց. «Թո՛յլ տուէք այդ մանուկներուն՝ որ գան ինծի, եւ մի՛ արգիլէք զանոնք, որովհետեւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը այդպիսիներունն է:

Euangelioa S. Marc-en araura. 10:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hori ikus ceçanean Iesusec, fascha cedin eta erran ciecén, vtzitzaçue haourtchoac enegana ethortera, eta eztitzaçuela empatcha: ecen horlacoén da Iaincoaren resumá.

Dyr Marx 10:14 Bavarian
Wie dös dyr Iesen saah, wurd yr änddig und wis s an: "Laasstß is non kemmen, de Kinder; halttß myr s ja nit ab! Yn Menschn wie ien +ghoert ja s Reich Gottes.

Марко 10:14 Bulgarian
Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌看見了就很不滿,對門徒們說:「讓小孩子到我這裡來,不要阻止他們,因為神的國正屬於這樣的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣看见了就很不满,对门徒们说:“让小孩子到我这里来,不要阻止他们,因为神的国正属于这样的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌看見就惱怒,對門徒說:「讓小孩子到我這裡來,不要禁止他們,因為在神國的正是這樣的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣看见就恼怒,对门徒说:“让小孩子到我这里来,不要禁止他们,因为在神国的正是这样的人。

馬 可 福 音 10:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 看 見 就 惱 怒 , 對 門 徒 說 : 讓 小 孩 子 到 我 這 裡 來 , 不 要 禁 止 他 們 ; 因 為 在 神 國 的 , 正 是 這 樣 的 人 。

馬 可 福 音 10:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 看 见 就 恼 怒 , 对 门 徒 说 : 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 , 不 要 禁 止 他 们 ; 因 为 在 神 国 的 , 正 是 这 样 的 人 。

Evanðelje po Marku 10:14 Croatian Bible
Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje!

Marek 10:14 Czech BKR
To viděv Ježíš, nelibě to nesl, a řekl jim: Nechtež dítek jíti ke mně a nebraňtež jim, nebo takovýchť jest království Boží.

Markus 10:14 Danish
Men da Jesus saa det, blev han vred og sagde til dem: »Lader de smaa Børn komme til mig; formener dem det ikke, thi Guds Rige hører saadanne til.

Markus 10:14 Dutch Staten Vertaling
Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.

Nestle Greek New Testament 1904
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Westcott and Hort 1881
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν, καὶ εἴπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με· μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

Stephanus Textus Receptus 1550
ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με και μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ιδων δε ο Ιησους ηγανακτησε, και ειπεν αυτοις, Αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με, και μη κωλυετε αυτα. των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του Θεου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ιδων δε ο ιησους ηγανακτησεν και ειπεν αυτοις αφετε τα παιδια ερχεσθαι προς με μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
idōn de ho Iēsous ēganaktēsen kai eipen autois Aphete ta paidia erchesthai pros me, mē kōlyete auta; tōn gar toioutōn estin hē basileia tou Theou.

idon de ho Iesous eganaktesen kai eipen autois Aphete ta paidia erchesthai pros me, me kolyete auta; ton gar toiouton estin he basileia tou Theou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
idōn de ho Iēsous ēganaktēsen kai eipen autois Aphete ta paidia erchesthai pros me, mē kōlyete auta, tōn gar toioutōn estin hē basileia tou theou.

idon de ho Iesous eganaktesen kai eipen autois Aphete ta paidia erchesthai pros me, me kolyete auta, ton gar toiouton estin he basileia tou theou.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou

idOn de o iEsous EganaktEsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou

idOn de o iEsous EganaktEsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me kai mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou

idOn de o iEsous EganaktEsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me kai mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me kai mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou

idOn de o iEsous EganaktEsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me kai mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:14 Westcott/Hort - Transliterated
idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou

idOn de o iEsous EganaktEsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
idōn de o iēsous ēganaktēsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou

idOn de o iEsous EganaktEsen kai eipen autois aphete ta paidia erchesthai pros me mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou

Márk 10:14 Hungarian: Karoli
Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jõni a gyermekeket és ne tiltsátok el õket; mert ilyeneké az Istennek országa.

La evangelio laŭ Marko 10:14 Esperanto
Sed Jesuo, vidinte tion, indignis, kaj diris al ili:Lasu la infanojn veni al mi; ne malhelpu ilin, cxar el tiaj estas la regno de Dio.

Evankeliumi Markuksen mukaan 10:14 Finnish: Bible (1776)
Mutta kuin Jesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: sallikaat lasten tulla minun tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä; sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.

Marc 10:14 French: Darby
et Jesus, voyant cela, en fut indigne, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants; ne les en empechez pas; car à de tels est le royaume de Dieu.

Marc 10:14 French: Louis Segond (1910)
Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Marc 10:14 French: Martin (1744)
Et Jésus voyant cela, en fut indigné, et il leur dit : laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point; car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent.

Markus 10:14 German: Modernized
Da es aber Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Laßt die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes.

Markus 10:14 German: Luther (1912)
Da es aber Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes.

Markus 10:14 German: Textbibel (1899)
Da es aber Jesus sah, ward er unwillig, und sagte zu ihnen: lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.

Marco 10:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù, veduto ciò, s’indignò e disse loro: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me; non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio.

Marco 10:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù, veduto ciò, s’indegnò, e disse loro: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non li divietate; perciocchè di tali è il regno di Dio.

MARKUS 10:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Serta Yesus nampak hal itu, maka marahlah Ia, serta berkata kepada mereka itu, "Biarkanlah kanak-kanak itu datang kepada-Ku, jangan dilarangkan mereka itu, karena orang yang sama seperti inilah yang empunya kerajaan Allah.

Mark 10:14 Kabyle: NT
Mi ten-iwala Sidna Ɛisa, yezɛef fell-asen yenna-yasen : Anfet i warrac a d-asen ɣuṛ-i ! Ur ten-țțarrat ara, axaṭer tagelda n Ṛebbi i wid yellan am nutni.

마가복음 10:14 Korean
예수께서 보시고 분히 여겨 이르시되 `어린 아이들의 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라

Marcus 10:14 Latin: Vulgata Clementina
Quos cum videret Jesus, indigne tulit, et ait illis : Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibueritis eos : talium enim est regnum Dei.

Sv. Marks 10:14 Latvian New Testament
Jēzus, tos redzēdams, saīga un sacīja viņiem: Laidiet bērniņus pie manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.

Evangelija pagal Morkø 10:14 Lithuanian
Tai pamatęs, Jėzus pyktelėjo ir tarė jiems: “Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.

Mark 10:14 Maori
No te kitenga ia o Ihu, ka riri, ka mea ki a ratou, Tukua nga tamariki nohohi kia haere mai ki ahau, kaua hoki ratou e araia atu: no nga penei hoki te rangatiratanga o te Atua.

Markus 10:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til.

Marcos 10:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el reino de Dios.

Marcos 10:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: "Dejen que los niños vengan a Mí; no se lo impidan, porque de los que son como éstos es el reino de Dios.

Marcos 10:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Y viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.

Marcos 10:14 Spanish: Reina Valera 1909
Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis; porque de los tales es el reino de Dios.

Marcos 10:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis; porque de los tales es el Reino de Dios.

Marcos 10:14 Bíblia King James Atualizada Português
Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: “Deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais, pois deles é o Reino de Deus.

Marcos 10:14 Portugese Bible
Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus.   

Marcu 10:14 Romanian: Cornilescu
Cînd a văzut Isus acest lucru, S'a mîniat, şi le -a zis: ,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu -i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.

От Марка 10:14 Russian: Synodal Translation (1876)
Увидев то , Иисус вознегодовал и сказал им:пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

От Марка 10:14 Russian koi8r
Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

Mark 10:14 Shuar New Testament
Tura Jesus nuna Wßiniak, kajek juna Tφmiayi "Uchi Winφ winitin tsankatruktarum. Suritkiairap. Iis, shuar ju uchia N·nisan peejchach Enentßimtumainia nu Yusa akupeamurin pachiinkiamniaiti.

Markus 10:14 Swedish (1917)
När Jesus såg detta, blev han misslynt och sade till dem: »Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.

Marko 10:14 Swahili NT
Yesu alipoona hivyo, alikasirika akawaambia, "Waacheni hao watoto waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana Ufalme wa Mungu ni kwa ajili ya watu walio kama watoto hawa.

Marcos 10:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya, at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata; huwag ninyo silang pagbawalan: sapagka't sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Dios.

มาระโก 10:14 Thai: from KJV
เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ไม่พอพระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า "จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น

Markos 10:14 Turkish
İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ‹‹Bırakın, çocuklar bana gelsin›› dedi. ‹‹Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrının Egemenliği böylelerinindir.

Марко 10:14 Ukrainian: NT
Побачивши ж Ісус, прогнівив ся, і рече їм: Дайте дітям приходити до мене, й не бороніть їм; таких бо царство Боже.

Mark 10:14 Uma New Testament
Mpohilo toe-di, kamoroe-nami Yesus mpokaroe ana'guru-na, na'uli' -raka: "Pelele' moto-ra ana' tetura tumai hi Aku', neo' -ra nitagi. Apa' tauna to hewa toe-ramo to jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua' -na.

Maùc 10:14 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

Mark 10:13
Top of Page
Top of Page