Luke 12:38
New International Version
It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night or toward daybreak.

New Living Translation
He may come in the middle of the night or just before dawn. But whenever he comes, he will reward the servants who are ready.

English Standard Version
If he comes in the second watch, or in the third, and finds them awake, blessed are those servants!

Berean Study Bible
Even if he comes in the second or third watch of the night and finds them alert, those servants will be blessed.

New American Standard Bible
"Whether he comes in the second watch, or even in the third, and finds them so, blessed are those slaves.

King James Bible
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

Holman Christian Standard Bible
If he comes in the middle of the night, or even near dawn, and finds them alert, those slaves are blessed.

International Standard Version
How blessed they will be if their master comes in the middle of the night or near dawn and finds them awake!

NET Bible
Even if he comes in the second or third watch of the night and finds them alert, blessed are those slaves!

Aramaic Bible in Plain English
“And if he will come in the second or third watch, and he will find them thus, blessings to those servants.”

GOD'S WORD® Translation
They will be blessed if he comes in the middle of the night or toward morning and finds them awake.

Jubilee Bible 2000
And if he shall come in the second watch or come in the third watch and find them so, blessed are those slaves.

King James 2000 Bible
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

American King James Version
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

American Standard Version
And if he shall come in the second watch, and if in the third, and find them'so blessed are those'servants .

Douay-Rheims Bible
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

Darby Bible Translation
And if he come in the second watch, and come in the third watch, and find [them] thus, blessed are those [bondmen].

English Revised Version
And if he shall come in the second watch, and if in the third, and find them so, blessed are those servants.

Webster's Bible Translation
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

Weymouth New Testament
And whether it be in the second watch or in the third that He comes and finds them so, blessed are they.

World English Bible
They will be blessed if he comes in the second or third watch, and finds them so.

Young's Literal Translation
and if he may come in the second watch, and in the third watch he may come, and may find it so, happy are those servants.

Lukas 12:38 Afrikaans PWL
en as hy in die tweede of in die derde wagskof kom, gelukkig is daardie slawe wat hy só kry,

Luka 12:38 Albanian
Dhe, në se do të vijë në të dytën a në të tretën rojë të natës dhe t'i gjejë kështu, lum ata shërbëtorë.

ﻟﻮﻗﺎ 12:38 Arabic: Smith & Van Dyke
وان أتى في الهزيع الثاني او أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لاولئك العبيد.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12:38 Armenian (Western): NT
Եթէ գիշերուան երկրորդ պահուն գայ, կամ երրորդ պահուն գայ եւ այնպէս գտնէ՝ երանելի՛ են այդ ծառաները:

Euangelioa S. Luc-en araura.  12:38 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin badathor bigarren veillán, eta heren veillán badathor, eta hala eriden ditzan: dohatsu dirade cerbitzari hec.

Dyr Laux 12:38 Bavarian
Und kimmt yr eerst spaet bei dyr Nacht older eyn dyr Frueh aushin und finddt s wach, saelig seind s!

Лука 12:38 Bulgarian
И ако дойде на втора стража, или на трета стража, и ги намери така, блажени са ония слуги.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
即使主人在二更天或在三更天才回來,也看見他們仍然警醒著,那些人就蒙福了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
即使主人在二更天或在三更天才回来,也看见他们仍然警醒着,那些人就蒙福了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
或是二更天來,或是三更天來,看見僕人這樣,那僕人就有福了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
或是二更天来,或是三更天来,看见仆人这样,那仆人就有福了。

路 加 福 音 12:38 Chinese Bible: Union (Traditional)
或 是 二 更 天 來 , 或 是 三 更 天 來 , 看 見 僕 人 這 樣 , 那 僕 人 就 有 福 了 。

路 加 福 音 12:38 Chinese Bible: Union (Simplified)
或 是 二 更 天 来 , 或 是 三 更 天 来 , 看 见 仆 人 这 样 , 那 仆 人 就 有 福 了 。

Evanðelje po Luki 12:38 Croatian Bible
Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

Lukáš 12:38 Czech BKR
A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetí bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou služebníci ti.

Lukas 12:38 Danish
Og dersom han kommer i den anden Nattevagt og kommer i den tredje Nattevagt og finder det saaledes, da ere disse Tjenere salige.

Lukas 12:38 Dutch Staten Vertaling
En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.

Nestle Greek New Testament 1904
κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

Westcott and Hort 1881
κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.

Tischendorf 8th Edition
κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ, κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσίν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ, ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
καν εν τη δευτερα καν εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως μακαριοι εισιν εκεινοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
καν εν τη δευτερα καν εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως μακαριοι εισιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη και εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως μακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη, και εν τη τριτη φυλακη ελθη, και ευρη ουτω, μακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εαν ελθη εν τη δευτερα φυλακη και εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως μακαριοι εισιν οι δουλοι εκεινοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
καν εν τη δευτερα καν εν τη τριτη φυλακη ελθη και ευρη ουτως μακαριοι εισιν εκεινοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kan en tē deutera kan en tē tritē phylakē elthē kai heurē houtōs, makarioi eisin ekeinoi.

kan en te deutera kan en te trite phylake elthe kai heure houtos, makarioi eisin ekeinoi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kan en tē deutera kan en tē tritē phylakē elthē kai heurē houtōs, makarioi eisin ekeinoi.

kan en te deutera kan en te trite phylake elthe kai heure houtos, makarioi eisin ekeinoi.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:38 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kan en tē deutera kan en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin

kan en tE deutera kan en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:38 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ean elthē en tē deutera phulakē kai en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

kai ean elthE en tE deutera phulakE kai en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:38 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ean elthē en tē deutera phulakē kai en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

kai ean elthE en tE deutera phulakE kai en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:38 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ean elthē en tē deutera phulakē kai en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

kai ean elthE en tE deutera phulakE kai en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin oi douloi ekeinoi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:38 Westcott/Hort - Transliterated
kan en tē deutera kan en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin ekeinoi

kan en tE deutera kan en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin ekeinoi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:38 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kan en tē deutera kan en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin ekeinoi

kan en tE deutera kan en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin ekeinoi

Lukács 12:38 Hungarian: Karoli
És ha megjõ a második õrváltáskor, és ha a harmadik õrváltáskor jõ meg, és úgy találja [õket], boldogok azok a szolgák!

La evangelio laŭ Luko 12:38 Esperanto
Kaj se li alvenos nokte dum la dua gardoparto, aux dum la tria gardoparto, kaj tiel ilin trovos, felicxaj estas tiuj servistoj.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:38 Finnish: Bible (1776)
Ja jos hän tulee toisessa vartiossa, eli kolmannessa vartiossa tulee, ja näin löytää, autuaat ovat ne palvelia.

Luc 12:38 French: Darby
Et s'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisieme, et qu'il les trouve ainsi, bienheureux sont ces esclaves -là.

Luc 12:38 French: Louis Segond (1910)
Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant!

Luc 12:38 French: Martin (1744)
Que s'il arrive sur la seconde veille, ou sur la troisième, et qu'il les trouve ainsi [veillants], bienheureux sont ces serviteurs-là.

Lukas 12:38 German: Modernized
Und so er kommt in der andern Wache und in der dritten Wache und wird's also finden: selig sind diese Knechte.

Lukas 12:38 German: Luther (1912)
Und so er kommt in der anderen Wache und in der dritten Wache und wird's also finden: selig sind diese Knechte.

Lukas 12:38 German: Textbibel (1899)
Und mag er in der zweiten und in der dritten Wache kommen, wenn er es so trifft, selig sind sie.

Luca 12:38 Italian: Riveduta Bible (1927)
E se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro!

Luca 12:38 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E s’egli viene nella seconda vigilia, o nella terza, e li trova in questo stato, beati que’ servitori.

LUKAS 12:38 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau ia tiba pada waktu jaga yang kedua atau yang ketiga, serta didapatinya mereka itu ada demikian juga, maka berbahagialah hamba-hamba itu.

Luke 12:38 Kabyle: NT
Ma yewweḍ-ed di țnaṣfa n yiḍ neɣ akteṛ, amarezg-nsen ma yufa-ten-id mazal țṛaǧun-t !

누가복음 12:38 Korean
주인이 혹 이경에나 혹 삼경에 이르러서도 종들의 이같이 하는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다

Lucas 12:38 Latin: Vulgata Clementina
Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit, beati sunt servi illi.

Sv. Lūkass 12:38 Latvian New Testament
Un ja viņš nāktu otrā nakts maiņā, un ja viņš nāktu trešajā sardzes maiņā un tā viņus atrastu, tad svētīgi šie kalpi!

Evangelija pagal Lukà 12:38 Lithuanian
Jeigu jis grįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, palaiminti tie tarnai!

Luke 12:38 Maori
A ki te haere mai ia i te rua o nga mataaratanga, i te toru ranei, a ka rokohina mai e pera ana ano, ka koa aua pononga.

Lukas 12:38 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de.

Lucas 12:38 Spanish: La Biblia de las Américas
Y ya sea que venga en la segunda vigilia, o aun en la tercera, y los halla así, dichosos son aquellos siervos.

Lucas 12:38 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y ya sea que venga en la segunda vigilia (9 p.m. a medianoche), o aun en la tercera (medianoche a 3 a.m.), y los halla así, dichosos son aquellos siervos.

Lucas 12:38 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si viene a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, y los halla así, bienaventurados son aquellos siervos.

Lucas 12:38 Spanish: Reina Valera 1909
Y aunque venga á la segunda vigilia, y aunque venga á la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos.

Lucas 12:38 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos.

Lucas 12:38 Bíblia King James Atualizada Português
Ainda que Ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o senhor encontrar preparados.

Lucas 12:38 Portugese Bible
Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar.   

Luca 12:38 Romanian: Cornilescu
Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă -i va găsi veghind!

От Луки 12:38 Russian: Synodal Translation (1876)
И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те.

От Луки 12:38 Russian koi8r
И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те.

Luke 12:38 Shuar New Testament
Kashi ajapΘn taaksha tura tsawaana ai taaksha ni takarniurin Iwißa pujuinian Wßinkiuinka, nu takarin shiir pujuiniawai.

Lukas 12:38 Swedish (1917)
Och vare sig han kommer under den andra nattväkten eller under den tredje och finner dem så göra -- saliga äro de då.

Luka 12:38 Swahili NT
Heri yao watumishi hao ikiwa bwana wao atawakuta wanakesha hata ikiwa atarudi usiku wa manane au alfajiri.

Lucas 12:38 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat, o sa ikatlo, at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping yaon.

Ǝlinjil wa n Luqa 12:38 Tawallamat Tamajaq NT
Gǝr zʼiqqâl-du adawannay n ahad wala deɣ ammas n ahad, eklan win d-ogaz mǝššissan okâyan ǝbbilalan.

ลูกา 12:38 Thai: from KJV
ถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยาม และพบผู้รับใช้อยู่อย่างนั้น ผู้รับใช้เหล่านั้นก็จะเป็นสุข

Luka 12:38 Turkish
Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu!

Лука 12:38 Ukrainian: NT
І коли прийде о другій сторожі, або о третій сторожі прийде, і знайде так, блаженні слуги ті.

Luke 12:38 Uma New Testament
Morasi' mpu'u-ra batua to narata maradika-ra rodo moto-ra mpopea-i, nau' mentongo' bengi ba paia-na liu mentongo' bengi.

Lu-ca 12:38 Vietnamese (1934)
Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ!

Luke 12:37
Top of Page
Top of Page