Luke 12:30
New International Version
For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them.

New Living Translation
These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world, but your Father already knows your needs.

English Standard Version
For all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them.

Berean Study Bible
For the Gentiles of the world strive after all these things, and your Father knows that you need them.

New American Standard Bible
"For all these things the nations of the world eagerly seek; but your Father knows that you need these things.

King James Bible
For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

Holman Christian Standard Bible
For the Gentile world eagerly seeks all these things, and your Father knows that you need them.

International Standard Version
because it is the unbelievers who are concerned about all these things. Surely your Father knows that you need them!

NET Bible
For all the nations of the world pursue these things, and your Father knows that you need them.

Aramaic Bible in Plain English
“For all the people of the world are seeking these things, for your Father knows that these things are necessary for you.”

GOD'S WORD® Translation
Everyone in the world is concerned about these things, but your Father knows you need them.

Jubilee Bible 2000
For all these things do the Gentiles of the world seek after, and your Father knows that ye have need of these things.

King James 2000 Bible
For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knows that you have need of these things.

American King James Version
For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knows that you have need of these things.

American Standard Version
For all these things do the nations of the world seek after: but your Father knoweth that ye have need of these things.

Douay-Rheims Bible
For all these things do the nations of the world seek. But your Father knoweth that you have need of these things.

Darby Bible Translation
for all these things do the nations of the world seek after, and your Father knows that ye have need of these things;

English Revised Version
For all these things do the nations of the world seek after: but your Father knoweth that ye have need of these things.

Webster's Bible Translation
For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

Weymouth New Testament
For though the nations of the world pursue these things, as for you, your Father knows that you need them.

World English Bible
For the nations of the world seek after all of these things, but your Father knows that you need these things.

Young's Literal Translation
for all these things do the nations of the world seek after, and your Father hath known that ye have need of these things;

Lukas 12:30 Afrikaans PWL
want al hierdie dinge soek die volke van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het.

Luka 12:30 Albanian
sepse njerëzit e botës i kërkojnë të gjitha këto, por Ati juaj e di që ju keni nevojë për to.

ﻟﻮﻗﺎ 12:30 Arabic: Smith & Van Dyke
فان هذه كلها تطلبها امم العالم. واما انتم فابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12:30 Armenian (Western): NT
որովհետեւ աշխարհի ազգե՛րը կը փնտռեն այդ բոլոր բաները, եւ ձեր Հայրը գիտէ թէ ասոնք պէտք են ձեզի:

Euangelioa S. Luc-en araura.  12:30 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen gauça hauc guciac munduco gendéc bilhatzen dituzté: baina çuen Aitac badaqui, ecen hauèn beharra baduçuela.

Dyr Laux 12:30 Bavarian
Denn um all dös geet s yn de Haidn in dyr Welt. Enker Vater waiß schoon, däßß dös brauchtß.

Лука 12:30 Bulgarian
защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為這一切都是世界外邦人所尋求的,而你們的父已經知道你們需要這些了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为这一切都是世界外邦人所寻求的,而你们的父已经知道你们需要这些了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這都是外邦人所求的。你們必須用這些東西,你們的父是知道的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西,你们的父是知道的。

路 加 福 音 12:30 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 都 是 外 邦 人 所 求 的 。 你 們 必 須 用 這 些 東 西 , 你 們 的 父 是 知 道 的 。

路 加 福 音 12:30 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 都 是 外 邦 人 所 求 的 。 你 们 必 须 用 这 些 东 西 , 你 们 的 父 是 知 道 的 。

Evanðelje po Luki 12:30 Croatian Bible
Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno.

Lukáš 12:30 Czech BKR
Nebo těch všech věcí národové světa tohoto hledají. Víť pak Otec váš, že těch věcí potřebujete.

Lukas 12:30 Danish
Thi efter alt dette søge Hedningerne i Verden; men eders Fader ved, at I have disse Ting nødig.

Lukas 12:30 Dutch Staten Vertaling
Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft.

Nestle Greek New Testament 1904
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν· ὑμῶν δὲ ὁ Πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων·

Westcott and Hort 1881
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων·

RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ ο ἴδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.

Greek Orthodox Church 1904
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων·

Tischendorf 8th Edition
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητουσιν υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητουσιν υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

Stephanus Textus Receptus 1550
ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητει υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητει· υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητει υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου επιζητουσιν υμων δε ο πατηρ οιδεν οτι χρηζετε τουτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētousin; hymōn de ho Patēr oiden hoti chrēzete toutōn;

tauta gar panta ta ethne tou kosmou epizetousin; hymon de ho Pater oiden hoti chrezete touton;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētousin, hymōn de ho patēr oiden hoti chrēzete toutōn;

tauta gar panta ta ethne tou kosmou epizetousin, hymon de ho pater oiden hoti chrezete touton;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:30 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētousin umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn

tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtousin umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:30 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētei umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn

tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtei umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:30 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētei umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn

tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtei umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:30 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētei umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn

tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtei umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:30 Westcott/Hort - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētousin umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn

tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtousin umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:30 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētousin umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn

tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtousin umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn

Lukács 12:30 Hungarian: Karoli
Mert mind ezeket a világi pogányok kérdezik; a ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre.

La evangelio laŭ Luko 12:30 Esperanto
CXar pri cxio tio sercxas la nacioj de la mondo; sed via Patro scias, ke vi tion bezonas.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:30 Finnish: Bible (1776)
Sillä näitä kaikkia pakanat maailmassa pyytävät; mutta teidän Isänne tietää, että te näitä tarvitsette.

Luc 12:30 French: Darby
car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Pere sait que vous avez besoin de ces choses;

Luc 12:30 French: Louis Segond (1910)
Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.

Luc 12:30 French: Martin (1744)
Car les gens de ce monde sont après à rechercher toutes ces choses; mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses.

Lukas 12:30 German: Modernized
Nach solchem allem trachten die Heiden in der Welt; aber euer Vater weiß wohl, daß ihr des bedürfet.

Lukas 12:30 German: Luther (1912)
Nach solchem allen trachten die Heiden in der Welt; aber euer Vater weiß wohl, das ihr des bedürfet.

Lukas 12:30 German: Textbibel (1899)
Um das alles kümmern sich die Völker der Welt; euer Vater aber weiß, daß ihr dessen bedürfet.

Luca 12:30 Italian: Riveduta Bible (1927)
poiché tutte queste cose son le genti del mondo che le ricercano; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno.

Luca 12:30 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè le genti del mondo procacciano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno.

LUKAS 12:30 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir di dalam dunia ini; tetapi Bapamu terlebih mengetahui akan hal itu perlu bagi kamu.

Luke 12:30 Kabyle: NT
axaṭer d imdanen ur nețțamen ara s Ṛebbi i gețqelliben ɣef wayagi meṛṛa. Baba-twen yellan deg yigenwan yeẓra ayen teḥwaǧem.

누가복음 12:30 Korean
이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서 이런 것이 너희에게 있어야 될 줄을 아시느니라

Lucas 12:30 Latin: Vulgata Clementina
hæc enim omnia gentes mundi quærunt. Pater autem vester scit quoniam his indigetis.

Sv. Lūkass 12:30 Latvian New Testament
Jo to visu meklē pasaules tautas. Bet jūsu Tēvs zina, ka visa tā jums vajag.

Evangelija pagal Lukà 12:30 Lithuanian
Visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia.

Luke 12:30 Maori
E rapu ana hoki nga iwi o te ao i enei mea katoa: otira e matau ana to koutou Matua e matea ana e koutou enei mea.

Lukas 12:30 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For alt slikt søker hedningene i verden efter; men eders Fader vet at I trenger til det.

Lucas 12:30 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas.

Lucas 12:30 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas.

Lucas 12:30 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.

Lucas 12:30 Spanish: Reina Valera 1909
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas.

Lucas 12:30 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo; que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas.

Lucas 12:30 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas; entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais.

Lucas 12:30 Portugese Bible
Porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram; mas vosso Pai sabe que precisais delas.   

Luca 12:30 Romanian: Cornilescu
Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.

От Луки 12:30 Russian: Synodal Translation (1876)
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;

От Луки 12:30 Russian koi8r
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;

Luke 12:30 Shuar New Testament
Ju nunkanam ana nu ti pachiirap. Chφkich shuar, Y·san nΘkainiatsna nu, warin yuataj~i, warin umartaj~i nuna ti pachiiniawai. Tura atumsha tu Enentßimsairap. Urukatjak, tiirap. Ame Apa nayaimpiniam pujana nu, Ashφ atsumarmena nuna nΘkawai.

Lukas 12:30 Swedish (1917)
Efter allt detta söka ju hedningarna i världen, och eder Fader vet att I behöven detta.

Luka 12:30 Swahili NT
Kwa maana hayo yote ndiyo yanayohangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo.

Lucas 12:30 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan: datapuwa't talastas ng inyong Ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito.

Ǝlinjil wa n Luqa 12:30 Tawallamat Tamajaq NT
Aratan win di kul aytedan win wǝr nǝssen Mǝššina, a ozalnen daɣ agamay-nasan. Mišan kawanay, ǝdgǝzat daɣ agamay ǝn Taɣmar ta n Mǝššina. Aratan win di kul a kawan-tawakfin ǝntanay da, fǝlas Abba-nawan issân as tǝddiraram sǝr-san.

ลูกา 12:30 Thai: from KJV
เพราะว่าคนทุกประเทศทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้

Luka 12:30 Turkish
Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir.

Лука 12:30 Ukrainian: NT
того бо всього народи сьвіту шукають; Отець же ваш знає, що треба вам сього.

Luke 12:30 Uma New Testament
Hawe'ea tetu lau to ntora rapali' tauna to uma mpo'incai Alata'ala. Hiaa' Tuama-ni hi suruga mpo'inca kaparaluua-ni.

Lu-ca 12:30 Vietnamese (1934)
Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.

Luke 12:29
Top of Page
Top of Page