Luke 12:3
New International Version
What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.

New Living Translation
Whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be shouted from the housetops for all to hear!

English Standard Version
Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.

Berean Study Bible
What you have spoken in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the inner rooms will be proclaimed from the housetops.

New American Standard Bible
"Accordingly, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops.

King James Bible
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered in an ear in private rooms will be proclaimed on the housetops.

International Standard Version
Therefore, what you have said in darkness will be heard in the daylight, and what you have whispered in private rooms will be shouted from the housetops."

NET Bible
So then whatever you have said in the dark will be heard in the light, and what you have whispered in private rooms will be proclaimed from the housetops.

Aramaic Bible in Plain English
“For everything that you will say in darkness shall be heard in the light and whatever you whispered in an ear in an inner chamber will be preached on the rooftops.”

GOD'S WORD® Translation
Whatever you have said in the dark will be heard in the daylight. Whatever you have whispered in private rooms will be shouted from the housetops.

Jubilee Bible 2000
Therefore whatever ye have spoken in darkness shall be heard in the light, and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.

King James 2000 Bible
Therefore whatsoever you have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which you have spoken in the ear in private rooms shall be proclaimed upon the housetops.

American King James Version
Therefore whatever you have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which you have spoken in the ear in closets shall be proclaimed on the housetops.

American Standard Version
Wherefore whatsoever ye have said in the darkness shall be heard in the light; and what ye have spoken in the ear in the inner chambers shall be proclaimed upon the housetops.

Douay-Rheims Bible
For whatsoever things you have spoken in darkness, shall be published in the light: and that which you have spoken in the ear in the chambers, shall be preached on the housetops.

Darby Bible Translation
therefore whatever ye have said in the darkness shall be heard in the light, and what ye have spoken in the ear in chambers shall be proclaimed upon the housetops.

English Revised Version
Wherefore whatsoever ye have said in the darkness shall be heard in the light; and what ye have spoken in the ear in the inner chambers shall be proclaimed upon the housetops.

Webster's Bible Translation
Therefore, whatever ye have spoken in darkness, shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets, shall be proclaimed upon the house-tops.

Weymouth New Testament
Whatever therefore you have said in the dark, will be heard in the light; and what you have whispered within closed doors will be proclaimed from the house-tops.

World English Bible
Therefore whatever you have said in the darkness will be heard in the light. What you have spoken in the ear in the inner rooms will be proclaimed on the housetops.

Young's Literal Translation
because whatever in the darkness ye said, in the light shall be heard: and what to the ear ye spake in the inner-chambers, shall be proclaimed upon the house-tops.

Lukas 12:3 Afrikaans PWL
Alles wat julle in die donker sal sê, sal in die lig gehoor word en wat julle in die binnekamers in die ore gefluister het, sal op die dakke verkondig word,

Luka 12:3 Albanian
Prandaj të gjitha ato që thatë në terr, do të dëgjohen në dritë; dhe ato që pëshpëritët në vesh ndër dhomat e brendshme, do të shpallen nga çatitë e shtëpive''.

ﻟﻮﻗﺎ 12:3 Arabic: Smith & Van Dyke
لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور وما كلمتم به الاذن في المخادع ينادى به على السطوح.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12:3 Armenian (Western): NT
Ուստի ինչ որ ըսիք խաւարին մէջ՝ պիտի լսուի լոյսի՛ն մէջ, եւ այն որ ականջին խօսեցաք ներքին սենեակներուն մէջ՝ պիտի հրապարակուի տանիքներո՛ւն վրայ»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  12:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz ilhumbean erran dituçuen gauçác, arguian ençunen dirade: eta beharrira gamberetan erran duçuena, predicaturen da etche gainetan.

Dyr Laux 12:3 Bavarian
Dösswögn gaat myn allssand, wasß in dyr Dunkl rödtß, bei n hellen Tag hoern; und wasß enk hinter verschlossne Türm zuewispltß, gaat myn an de groosse Gloggn höngen.

Лука 12:3 Bulgarian
Затова, каквото сте говорили в тъмно ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи ще се разгласи от покрива.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以你們在暗中所說的,會在明處被聽見;你們在內室裡耳語的,將要在屋頂上被宣揚出去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以你们在暗中所说的,会在明处被听见;你们在内室里耳语的,将要在屋顶上被宣扬出去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因此,你們在暗中所說的,將要在明處被人聽見;在內室附耳所說的,將要在房上被人宣揚。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因此,你们在暗中所说的,将要在明处被人听见;在内室附耳所说的,将要在房上被人宣扬。

路 加 福 音 12:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 此 , 你 們 在 暗 中 所 說 的 , 將 要 在 明 處 被 人 聽 見 ; 在 內 室 附 耳 所 說 的 , 將 要 在 房 上 被 人 宣 揚 。

路 加 福 音 12:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 此 , 你 们 在 暗 中 所 说 的 , 将 要 在 明 处 被 人 听 见 ; 在 内 室 附 耳 所 说 的 , 将 要 在 房 上 被 人 宣 扬 。

Evanðelje po Luki 12:3 Croatian Bible
Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima.

Lukáš 12:3 Czech BKR
Protož to, co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno, a co jste sobě v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude na střechách.

Lukas 12:3 Danish
Derfor, alt hvad I have sagt i Mørket, skal høres i Lyset; og hvad I have talt i Øret i Kamrene, skal blive prædiket paa Tagene.

Lukas 12:3 Dutch Staten Vertaling
Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Westcott and Hort 1881
ἀνθ' ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀνθ' ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται· καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Greek Orthodox Church 1904
ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ, ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Tischendorf 8th Edition
ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται· καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀνθ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις κηρυχθησεται επι των δωματων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις κηρυχθησεται επι των δωματων

Stephanus Textus Receptus 1550
ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις κηρυχθησεται επι των δωματων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε, εν τω φωτι ακουσθησεται· και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις, κηρυχθησεται επι των δωματων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις κηρυχθησεται επι των δωματων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι ακουσθησεται και ο προς το ους ελαλησατε εν τοις ταμειοις κηρυχθησεται επι των δωματων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
anth’ hōn hosa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai, kai ho pros to ous elalēsate en tois tameiois kērychthēsetai epi tōn dōmatōn.

anth’ hon hosa en te skotia eipate en to photi akousthesetai, kai ho pros to ous elalesate en tois tameiois kerychthesetai epi ton domaton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
anth' hōn hosa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai, kai ho pros to ous elalēsate en tois tameiois kērychthēsetai epi tōn dōmatōn.

anth' hon hosa en te skotia eipate en to photi akousthesetai, kai ho pros to ous elalesate en tois tameiois kerychthesetai epi ton domaton.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:3 Westcott/Hort - Transliterated
anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn

anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn

Lukács 12:3 Hungarian: Karoli
Annakokáért a mit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és a mit fülbe sugtatok a rejtekházakban, azt a házak tetején fogják hirdetni.

La evangelio laŭ Luko 12:3 Esperanto
Tial, kion vi diris en la mallumo, tio estos auxdita en la lumo; kaj kion vi parolis en orelon en internaj cxambroj, tio estos proklamita sur la tegmentoj.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:3 Finnish: Bible (1776)
Sentähden ne, mitä te pimeydessä sanotte, pitää valkeudessa kuultaman, ja mitä te korvaan puhuneet olette kammioissa, se pitää saarnattaman kattoin päällä.

Luc 12:3 French: Darby
C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les tenebres seront entendues dans la lumiere, et ce dont vous avez parle à l'oreille dans les chambres sera publie sur les toits.

Luc 12:3 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.

Luc 12:3 French: Martin (1744)
C'est pourquoi les choses que vous avez dites dans les ténèbres, seront ouïes dans la lumière; et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres, sera prêché sur les maisons.

Lukas 12:3 German: Modernized
Darum, was ihr in Finsternis saget, das wird man im Licht hören; was ihr redet ins Ohr in den Kammern, das wird man auf den Dächern predigen.

Lukas 12:3 German: Luther (1912)
Darum, was ihr in der Finsternis saget, das wird man im Licht hören; was ihr redet ins Ohr in den Kammern, das wird man auf den Dächern predigen.

Lukas 12:3 German: Textbibel (1899)
Daher alles, was ihr in der Finsternis gesagt habt, wird im Lichte gehört werden, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündet werden.

Luca 12:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò tutto quel che avete detto nelle tenebre, sarà udito nella luce; e quel che avete detto all’orecchio nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti.

Luca 12:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, tutte le cose che avete dette nelle tenebre saranno udite alla luce; e ciò che avete detto all’orecchio nelle camerette sarà predicato sopra i tetti delle case.

LUKAS 12:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu barang yang kamu katakan di dalam gelap, akan didengar di tengah terang; dan barang yang kamu bisikkan ke telinga orang di dalam bilik, akan diserukan dari atas sotoh rumah.

Luke 12:3 Kabyle: NT
Ayen i thedṛem di ṭṭlam a t-slen di tafat, ayen i tennam ɣer umeẓẓuɣ di texxamt ad ițțuberreḥ deg yizenqan.

누가복음 12:3 Korean
이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 집 위에서 전파되리라

Lucas 12:3 Latin: Vulgata Clementina
Quoniam quæ in tenebris dixistis, in lumine dicentur : et quod in aurem locuti estis in cubiculis, prædicabitur in tectis.

Sv. Lūkass 12:3 Latvian New Testament
Tāpēc, ko jūs esat teikuši tumsā, to runās gaismā; un ko jūs kambaros sacījāt ausī, tas tiks sludināts no jumtiem.

Evangelija pagal Lukà 12:3 Lithuanian
Todėl ką kalbėjote tamsoje, skambės šviesoje, ir ką šnibždėjote į ausį kambariuose, bus skelbiama nuo stogų.

Luke 12:3 Maori
Mo konei ko ta koutou e korero ai i te pouri, ka rangona i te marama; ko ta koutou e kia ai ki te taringa i nga ruma i roto rawa, ka kauwhautia i runga o nga whare.

Lukas 12:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
derfor skal alt det som I sier i mørket, bli hørt i lyset, og det som I hvisker i øret inne i kammerne, det skal bli forkynt på takene.

Lucas 12:3 Spanish: La Biblia de las Américas
Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores, será proclamado desde las azoteas.

Lucas 12:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores, será proclamado desde las azoteas.

Lucas 12:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas, a la luz será oído; y lo que hablasteis al oído en las alcobas, será pregonado en las azoteas.

Lucas 12:3 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, á la luz serán oídas; y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los terrados.

Lucas 12:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas; y lo que hablasteis al oído en los aposentos, será pregonado en los tejados.

Lucas 12:3 Bíblia King James Atualizada Português
Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Jesus ensina o temor do Senhor

Lucas 12:3 Portugese Bible
Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido; e o que falaste ao ouvido no gabinete, dos eirados será apregoado.   

Luca 12:3 Romanian: Cornilescu
De aceea, orice aţi spus la întunerec, va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor.

От Луки 12:3 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.

От Луки 12:3 Russian koi8r
Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.

Luke 12:3 Shuar New Testament
Nu tuma asamtai, kiritniunam Tφmiarmena nusha Tsawßi Tsßapin ajasmanum antunkattawai. Tura jea init pujusrum ishishmasrum Tφmiarmena nusha ßa ti paant etsernaktatui.'

Lukas 12:3 Swedish (1917)
Därför skall allt vad I haven sagt i mörkret bliva hört i ljuset, och vad I haven viskat i någons öra i kammaren, det skall bliva utropat på taken.

Luka 12:3 Swahili NT
Kwa hiyo, kila mliyosema gizani, watu watayasikia katika mwanga, na kila mliyonong'ona faraghani milango imefungwa, yatatangazwa juu ya nyumba.

Lucas 12:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya nga, ang anomang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid, ay ipagsisigawan sa mga bubungan.

Ǝlinjil wa n Luqa 12:3 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi, a tǝnnam daɣ šiyyay, ad itǝwǝslu ezal a mallan. A tǝsammataktakam deɣ daɣ ammas ǝn nan-nawan, ad attamal fǝl fallatan-nasan.

ลูกา 12:3 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่สว่าง และซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน

Luka 12:3 Turkish
Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır.

Лука 12:3 Ukrainian: NT
Тим, що ви потемки промовили, повидну чути муть; і що на ухо казали ви в коморах, проповідувати меть ся на домах.

Luke 12:3 Uma New Testament
Jadi', napa to ni'uli' hi bengi-na bate ralohu hi eo-na. Pai' napa to niwara' -ki doo hi rala tomi to tehohoki, bate ratolele hobo' hi rala ngata.

Lu-ca 12:3 Vietnamese (1934)
Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.

Luke 12:2
Top of Page
Top of Page