Luke 10:35
New International Version
The next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.'

New Living Translation
The next day he handed the innkeeper two silver coins, telling him, 'Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here.'

English Standard Version
And the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper, saying, ‘Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back.’

Berean Study Bible
The next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper. ‘Take care of him,’ he said, ‘and on my return I will repay you for any additional expense.’

New American Standard Bible
"On the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper and said, 'Take care of him; and whatever more you spend, when I return I will repay you.'

King James Bible
And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

Holman Christian Standard Bible
The next day he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said, Take care of him. When I come back I'll reimburse you for whatever extra you spend.'

International Standard Version
The next day, he took out two denarii and gave them to the innkeeper, saying, 'Take good care of him. If you spend more than that, I'll repay you when I come back.'

NET Bible
The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper, saying, 'Take care of him, and whatever else you spend, I will repay you when I come back this way.'

Aramaic Bible in Plain English
“And at the break of day, he produced two denarii and gave them to the innkeeper and he said to him, 'Take care of him and if you spend anything more, whenever I return I will give it to you.' “

GOD'S WORD® Translation
The next day the Samaritan took out two silver coins and gave them to the innkeeper. He told the innkeeper, 'Take care of him. If you spend more than that, I'll pay you on my return trip.'

Jubilee Bible 2000
And on the morrow when he departed, he took out two denarius and gave them to the host and said unto him, Take care of him; and whatever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

King James 2000 Bible
And on the next day when he departed, he took out two pence, and gave them to the innkeeper, and said unto him, Take care of him; and whatsoever you spend more, when I come again, I will repay you.

American King James Version
And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said to him, Take care of him; and whatever you spend more, when I come again, I will repay you.

American Standard Version
And on the morrow he took out two shillings, and gave them to the host, and said, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, I, when I come back again, will repay thee.

Douay-Rheims Bible
And the next day he took out two pence, and gave to the host, and said: Take care of him; and whatsoever thou shalt spend over and above, I, at my return, will repay thee.

Darby Bible Translation
And on the morrow [as he left], taking out two denarii he gave them to the innkeeper, and said to him, Take care of him, and whatsoever thou shalt expend more, *I* will render to thee on my coming back.

English Revised Version
And on the morrow he took out two pence, and gave them to the host, and said, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, I, when I come back again, will repay thee.

Webster's Bible Translation
And on the morrow, when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said to him, Take care of him: and whatever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

Weymouth New Testament
The next day he took out two shillings and gave them to the innkeeper. "'Take care of him,' he said, 'and whatever further expense you are put to, I will repay it you at my next visit.'

World English Bible
On the next day, when he departed, he took out two denarii, and gave them to the host, and said to him, 'Take care of him. Whatever you spend beyond that, I will repay you when I return.'

Young's Literal Translation
and on the morrow, going forth, taking out two denaries, he gave to the innkeeper, and said to him, Be careful of him, and whatever thou mayest spend more, I, in my coming again, will give back to thee.

Lukas 10:35 Afrikaans PWL
Toe hy die volgende oggend weggaan, haal hy twee denarii uit en gee dit aan die herbergier en sê vir hom: ‘Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom.’

Luka 10:35 Albanian
Dhe të nesërmen, para se të niset, nxori dy denarë dhe ia dha hanxhiut duke i thënë: "Kujdesu për të dhe ç'të shpenzosh më shumë, do të të jap kur të kthehem".

ﻟﻮﻗﺎ 10:35 Arabic: Smith & Van Dyke
وفي الغد لما مضى اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتن به ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10:35 Armenian (Western): NT
Հետեւեալ օրը՝ երբ կը մեկնէր անկէ, հանեց երկու դահեկան, տուաւ պանդոկապետին եւ ըսաւ անոր. «Հո՛գ տար ատոր, ու ի՛նչ որ աւելի ծախսես՝ պիտի վճարեմ քեզի երբ վերադառնամ»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  10:35 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Biharamunean partitzean idoquiric bi dinero eman cietzón ostatuari, eta erran cieçón, Errequeitu emóc huni, eta cer-ere guehiago despendaturen baituc, nic itzul nadinean rendaturen drauat.

Dyr Laux 10:35 Bavarian
Naehste Frueh zog yr zween Taler ausher, gaab s yn n Wirt und gsait: 'Kümmert di um iem; und wennst meerer für iem brauchst, zal i dyr s, wenn i wider vorbeikimm.'

Лука 10:35 Bulgarian
И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
第二天,他拿出兩個銀幣交給店家,說『請你照顧他,一切額外的費用,我回來的時候將還給你。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
第二天,他拿出两个银币交给店家,说‘请你照顾他,一切额外的费用,我回来的时候将还给你。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
第二天拿出二錢銀子來,交給店主說:『你且照應他,此外所費用的,我回來必還你。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
第二天拿出二钱银子来,交给店主说:‘你且照应他,此外所费用的,我回来必还你。’

路 加 福 音 10:35 Chinese Bible: Union (Traditional)
第 二 天 拿 出 二 錢 銀 子 來 , 交 給 店 主 , 說 : 你 且 照 應 他 ; 此 外 所 費 用 的 , 我 回 來 必 還 你 。

路 加 福 音 10:35 Chinese Bible: Union (Simplified)
第 二 天 拿 出 二 钱 银 子 来 , 交 给 店 主 , 说 : 你 且 照 应 他 ; 此 外 所 费 用 的 , 我 回 来 必 还 你 。

Evanðelje po Luki 10:35 Croatian Bible
Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: 'Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.'

Lukáš 10:35 Czech BKR
Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl: Měj o něj péči, a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě.

Lukas 10:35 Danish
Og den næste Dag tog han to Denarer frem og gav Værten dem og sagde: Plej ham! og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, naar jeg kommer igen.

Lukas 10:35 Dutch Staten Vertaling
En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν «δύο δηνάρια» ⇔ ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅτι / ὅ ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἴπεν αὐτῷ, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ· καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ· καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και επι την αυριον εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και επι την αυριον εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

Stephanus Textus Receptus 1550
και επι την αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και επι την αυριον εξελθων, εκβαλων δυο δηναρια εδωκε τω πανδοχει, και ειπεν αυτω, Επιμεληθητι αυτου· και ο τι αν προσδαπανησης, εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και επι την αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και επι την αυριον εκβαλων {VAR1: δυο δηναρια εδωκεν } {VAR2: εδωκεν δυο δηναρια } τω πανδοχει και ειπεν επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai epi tēn aurion ekbalōn dyo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen Epimelēthēti autou, kai ho ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi.

kai epi ten aurion ekbalon dyo denaria edoken to pandochei kai eipen Epimeletheti autou, kai ho ti an prosdapaneses ego en to epanerchesthai me apodoso soi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai epi tēn aurion ekbalōn dyo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen Epimelēthēti autou, kai hoti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi.

kai epi ten aurion ekbalon dyo denaria edoken to pandochei kai eipen Epimeletheti autou, kai hoti an prosdapaneses ego en to epanerchesthai me apodoso soi.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:35 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai epi tēn aurion ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi

kai epi tEn aurion ekbalOn duo dEnaria edOken tO pandochei kai eipen epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:35 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai epi tēn aurion exelthōn ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen autō epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi

kai epi tEn aurion exelthOn ekbalOn duo dEnaria edOken tO pandochei kai eipen autO epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:35 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai epi tēn aurion exelthōn ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen autō epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi

kai epi tEn aurion exelthOn ekbalOn duo dEnaria edOken tO pandochei kai eipen autO epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:35 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai epi tēn aurion exelthōn ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen autō epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi

kai epi tEn aurion exelthOn ekbalOn duo dEnaria edOken tO pandochei kai eipen autO epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:35 Westcott/Hort - Transliterated
kai epi tēn aurion ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi

kai epi tEn aurion ekbalOn duo dEnaria edOken tO pandochei kai eipen epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:35 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai epi tēn aurion ekbalōn {WH: duo dēnaria edōken } {UBS4: edōken duo dēnaria } tō pandochei kai eipen epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi

kai epi tEn aurion ekbalOn {WH: duo dEnaria edOken} {UBS4: edOken duo dEnaria} tO pandochei kai eipen epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi

Lukács 10:35 Hungarian: Karoli
Másnap pedig elmenõben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.

La evangelio laŭ Luko 10:35 Esperanto
Kaj la morgauxan tagon li elprenis du denarojn kaj donis ilin al la gastejestro, kaj diris:Zorgu pri li, kaj kion pli vi elspezos, mi tion repagos al vi, kiam mi revenos.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:35 Finnish: Bible (1776)
Ja toisena päivänä matkusti hän, ja otti kaksi pennikiä ja antoi isännälle, ja sanoi hänelle: korjaa häntä, ja jos sinä enemmän kulutat, niin minä palatessani maksan sinulle.

Luc 10:35 French: Darby
Et le lendemain, s'en allant, il tira deux deniers et les donna à l'hotelier, et lui dit: Prends soin de lui; et ce que tu depenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai.

Luc 10:35 French: Louis Segond (1910)
Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.

Luc 10:35 French: Martin (1744)
Et le lendemain en partant il tira [de sa bourse] deux deniers, et les donna à l'hôte, en lui disant : aie soin de lui; et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.

Lukas 10:35 German: Modernized
Des andern Tages reisete er und zog heraus zwei Groschen und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm; Pflege sein; und so du was mehr wirst dartun, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.

Lukas 10:35 German: Luther (1912)
Des anderen Tages reiste er und zog heraus zwei Groschen und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm: Pflege sein; und so du was mehr wirst dartun, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.

Lukas 10:35 German: Textbibel (1899)
Und am folgenden Tag legte er zwei Denare hin, gab sie dem Wirt und sagte: sorge für ihn, und was du weiter aufwendest, will ich dir auf meinem Rückweg ersetzen.

Luca 10:35 Italian: Riveduta Bible (1927)
E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede all’oste e gli disse: Prenditi cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò.

Luca 10:35 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E il giorno appresso, partendo, trasse fuori due denari, e li diede all’oste, e gli disse: Prenditi cura di costui; e tutto ciò che spenderai di più, io tel renderò quando io ritornerò.

LUKAS 10:35 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pada keesokan harinya dikeluarkannya dua dinar, diberikannya kepada tuan rumah tumpangan itu sambil katanya: Belakanlah dia, dan barang apa yang engkau belanjakan lebih daripada itu aku ganti, apabila aku datang kembali.

Luke 10:35 Kabyle: NT
Azekka-nni yefka sin yiṣurdiyen i bab n wexxam-nni, yenna-yas : « Bedd ɣuṛ-es, ayen ara tṣeṛṛfeḍ n zzyada fell-as, a k-t-id-kemmleɣ asm'ara d-uɣaleɣ. »

누가복음 10:35 Korean
이튿날에 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아 주라 부비가 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니

Lucas 10:35 Latin: Vulgata Clementina
Et altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario, et ait : Curam illius habe : et quodcumque supererogaveris, ego cum rediero reddam tibi.

Sv. Lūkass 10:35 Latvian New Testament
Bet otrā dienā viņš, izvilcis divus denārijus, deva tos mājas saimniekam, sacīdams: Gādā par viņu, un, ko tu vairāk izdosi, es, kad atgriezīšos, atdošu tev.

Evangelija pagal Lukà 10:35 Lithuanian
Kitą dieną iškeliaudamas jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu’.

Luke 10:35 Maori
I te aonga ake, i tona haerenga, ka tangohia e ia e rua nga pene, hoatu ana ki te tangata i te whare, ka mea ki a ia, Mau ia e tiaki; a ki te maha atu au mea e pau, maku koe e utu ina hoki mai ahau.

Lukas 10:35 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da det led mot næste dag, tok han to penninger frem og gav verten og sa til ham: Plei ham! og hvad mere du måtte koste på ham, det skal jeg betale dig igjen når jeg kommer tilbake.

Lucas 10:35 Spanish: La Biblia de las Américas
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero, y dijo: ``Cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré.

Lucas 10:35 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Al día siguiente, sacando dos denarios (salario de dos días) se los dio al mesonero, y dijo: 'Cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré.'

Lucas 10:35 Spanish: Reina Valera Gómez
Y otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuida de él; y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré.

Lucas 10:35 Spanish: Reina Valera 1909
Y otro día al partir, sacó dos denarios, y diólos al huésped, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré.

Lucas 10:35 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al huésped, y le dijo: Cúralo; y todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva te lo pagaré.

Lucas 10:35 Bíblia King James Atualizada Português
No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou: ‘Cuida deste homem, e, se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar’.

Lucas 10:35 Portugese Bible
No dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que gastares a mais, eu to pagarei quando voltar.   

Luca 10:35 Romanian: Cornilescu
A doua zi, cînd a pornit la drum, a scos doi lei, i -a dat hangiului, şi i -a zis: ,,Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întorcere.``

От Луки 10:35 Russian: Synodal Translation (1876)
а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.

От Луки 10:35 Russian koi8r
а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.

Luke 10:35 Shuar New Testament
Tura kashin tsawarmatai Samarianmaya aishman weak Jimiarß Kuφtian jusa Jeß nΘrenniurin susamiayi. Susa Tφmiayi "Ju aishman pΘnker Wßitrukta. Tura wi amaajna ju Tßasmataisha wi Wßketkun akiktajme" Tφmiayi.

Lukas 10:35 Swedish (1917)
Morgonen därefter tog han fram två silverpenningar och gav dem åt värden och sade: 'Sköt honom och vad du mer kostar på honom skall jag betala dig, när jag kommer tillbaka.' --

Luka 10:35 Swahili NT
Kesho yake akatoa fedha dinari mbili akampa yule mwenye nyumba, akamwambia, Muuguze mtu huyu; na chochote utakachotumia zaidi, nitakulipa nitakaporudi."

Lucas 10:35 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang kinabukasa'y dumukot siya ng dalawang denario, at ibinigay sa katiwala ng bahay-tuluyan, at sinabi, Alagaan mo siya, at ang anomang magugol mong higit, ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko.

Ǝlinjil wa n Luqa 10:35 Tawallamat Tamajaq NT
As affaw, idkal-du ǝššin dinaran n ǝzrǝf ikf-en y alǝs wa innǝttafan d azazzabbaw, inn-as: Ǝssǝn daɣ alǝs di, as d-ǝqqala, nak a dak-z-irzǝman arat kul wa fall-as tǝnɣeɣ, kud ǝnta ogar adi.»

ลูกา 10:35 Thai: from KJV
วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไป เขาก็เอาเงินสองเดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรม บอกเขาว่า `จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที่จะเสียเกินนี้ เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้'

Luka 10:35 Turkish
Ertesi gün iki dinar çıkararak hancıya verdi. ‹Ona iyi bak› dedi, ‹Bundan fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim.›

Лука 10:35 Ukrainian: NT
а назавтра, одходячи, вийняв два денариї, дав гостинникові, та й каже йому: Доглядай його, і що над се видаси, я, вернувшись, оддам тобі.

Luke 10:35 Uma New Testament
Kamepulo-na na'ala' rompepa' doi pera', nawai' -ki pue' tomi pai' na'uli' -ki: `Pewili' -i-hawo ulu tauna toei hi rehe'i. Nculii' moto-a mpai' pai' kubayari omea ongkoso' -nu ane ria pelabia-na ngkai tetu.'"

Lu-ca 10:35 Vietnamese (1934)
Ðến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.

Luke 10:34
Top of Page
Top of Page