Luke 1:66
New International Version
Everyone who heard this wondered about it, asking, "What then is this child going to be?" For the Lord's hand was with him.

New Living Translation
Everyone who heard about it reflected on these events and asked, "What will this child turn out to be?" For the hand of the Lord was surely upon him in a special way.

English Standard Version
and all who heard them laid them up in their hearts, saying, “What then will this child be?” For the hand of the Lord was with him.

Berean Study Bible
And all who heard this wondered in their hearts and asked, “What then will this child become?” For the Lord’s hand was with him.

New American Standard Bible
All who heard them kept them in mind, saying, "What then will this child turn out to be?" For the hand of the Lord was certainly with him.

King James Bible
And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.

Holman Christian Standard Bible
All who heard about him took it to heart, saying, "What then will this child become?" For, indeed, the Lord's hand was with him.

International Standard Version
Everyone who heard about it kept thinking what had happened and asked, "What will this child become?" because it was obvious that the hand of the Lord was with him.

NET Bible
All who heard these things kept them in their hearts, saying, "What then will this child be?" For the Lord's hand was indeed with him.

Aramaic Bible in Plain English
And all those who heard were contemplating in their heart and they were saying, “What indeed will this boy be?” And the hand of THE LORD JEHOVAH was with him.

GOD'S WORD® Translation
Everyone who heard about it seriously thought it over and asked, "What does the future hold for this child?" It was clear that the Lord was with him.

Jubilee Bible 2000
And all those that heard them laid them up in their hearts, saying, Who shall this child be! And the hand of the Lord was with him.

King James 2000 Bible
And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.

American King James Version
And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.

American Standard Version
And all that heard them laid them up in their heart, saying, What then shall this child be? For the hand of the Lord was with him.

Douay-Rheims Bible
And all they that had heard them laid them up in their heart, saying: What an one, think ye, shall this child be? For the hand of the Lord was with him.

Darby Bible Translation
And all who heard them laid them up in their heart, saying, What then will this child be? And [the] Lord's hand was with him.

English Revised Version
And all that heard them laid them up in their heart, saying, What then shall this child be? For the hand of the Lord was with him.

Webster's Bible Translation
And all they that had heard them, laid them up in their hearts, saying, What manner of child will this be! And the hand of the Lord was with him.

Weymouth New Testament
All who heard the story treasured it in their memories. "What then will this child be?" they said. For the lord's hand was indeed with him.

World English Bible
All who heard them laid them up in their heart, saying, "What then will this child be?" The hand of the Lord was with him.

Young's Literal Translation
and all who heard did lay them up in their hearts, saying, 'What then shall this child be?' and the hand of the Lord was with him.

Lukas 1:66 Afrikaans PWL
Almal wat dit gehoor het, het dit in hulle gedagtes oordink: “Wat gaan hierdie seun word?” Die hand van יהוה was met hom.

Luka 1:66 Albanian
Të gjitha ata që i dëgjuan, i vunë në zemrën e tyre duke thënë: ''Vallë kush do të jetë ky fëmijë?''. Dhe dora e Zotit ishte me të.

ﻟﻮﻗﺎ 1:66 Arabic: Smith & Van Dyke
فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. وكانت يد الرب معه

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 1:66 Armenian (Western): NT
Բոլոր լսողները անոնց մասին կը մտածէին՝՝ ու կ՚ըսէին. «Արդեօք ի՞նչ պիտի ըլլայ այս մանուկը»: Եւ Տէրոջ ձեռքը անոր հետ էր:

Euangelioa S. Luc-en araura.  1:66 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ençun cituzten guciéc, eçar citzaten bere bihotzean, erraiten çutela, Nor haourtcho haur içanen da? Eta Iaunaren escua cen harequin.

Dyr Laux 1:66 Bavarian
Allsand, wo dös ghoernd, sannend dran hin und gfraagnd si, was wol aus dönn Kindl aynmaal werdeb. Es war y deuttlich zo n Kennen, däß dyr Trechtein mit iem war.

Лука 1:66 Bulgarian
И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所有聽見的人都把這一切存在心裡,說:「這孩子將來究竟會怎麼樣呢?」因為顯然有主的手與他同在。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所有听见的人都把这一切存在心里,说:“这孩子将来究竟会怎么样呢?”因为显然有主的手与他同在。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡聽見的人都將這事放在心裡,說:「這個孩子將來怎麼樣呢?」因為有主與他同在。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡听见的人都将这事放在心里,说:“这个孩子将来怎么样呢?”因为有主与他同在。

路 加 福 音 1:66 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 聽 見 的 人 都 將 這 事 放 在 心 裡 , 說 : 這 個 孩 子 將 來 怎 麼 樣 呢 ? 因 為 有 主 與 他 同 在 。

路 加 福 音 1:66 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 听 见 的 人 都 将 这 事 放 在 心 里 , 说 : 这 个 孩 子 将 来 怎 麽 样 呢 ? 因 为 有 主 与 他 同 在 。

Evanðelje po Luki 1:66 Croatian Bible
I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: Što li će biti od ovoga djeteta? Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.

Lukáš 1:66 Czech BKR
A všickni, kteříž o tom slyšeli, skládali to v srdci svém, řkouce: I kteraké dítě toto bude? A ruka Páně byla s ním.

Lukas 1:66 Danish
Og alle, som hørte det, lagde sig det paa Hjerte og sagde: »Hvad mon der skal blive af dette Barn?« Thi Herrens Haand var med ham.

Lukas 1:66 Dutch Staten Vertaling
En allen, die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Tί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες· Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες· τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται καὶ χεὶρ κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και γαρ χειρ κυριου ην μετ αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και γαρ χειρ κυριου ην μετ αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην μετ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων, λεγοντες, Τι αρα το παιδιον τουτο εσται; και χειρ Κυριου ην μετ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και χειρ κυριου ην μετ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εθεντο παντες οι ακουσαντες εν τη καρδια αυτων λεγοντες τι αρα το παιδιον τουτο εσται και γαρ χειρ κυριου ην μετ αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ethento pantes hoi akousantes en tē kardia autōn, legontes Ti ara to paidion touto estai? kai gar cheir Kyriou ēn met’ autou.

kai ethento pantes hoi akousantes en te kardia auton, legontes Ti ara to paidion touto estai? kai gar cheir Kyriou en met’ autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ethento pantes hoi akousantes en tē kardia autōn, legontes Ti ara to paidion touto estai? kai gar cheir Kyriou ēn met' autou.

kai ethento pantes hoi akousantes en te kardia auton, legontes Ti ara to paidion touto estai? kai gar cheir Kyriou en met' autou.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:66 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou ēn met autou

kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou En met autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:66 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou ēn met autou

kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou En met autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:66 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou ēn met autou

kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou En met autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:66 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou ēn met autou

kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou En met autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:66 Westcott/Hort - Transliterated
kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou ēn met autou

kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou En met autou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:66 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou ēn met autou

kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar cheir kuriou En met autou

Lukács 1:66 Hungarian: Karoli
És szívökre vevék mindenek, a kik hallák, mondván: Vajjon mi lesz e gyermekbõl? És az Úrnak keze vala õ vele.

La evangelio laŭ Luko 1:66 Esperanto
Kaj cxiuj auxdantoj konservis tion en sia koro, dirante:Kia do estos cxi tiu knabeto? CXar la mano de la Eternulo estis kun li.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:66 Finnish: Bible (1776)
Ja kaikki , jotka tämän kuulivat, panivat sydämiinsä, sanoen: minkäs luulet tästä lapsesta tulevan? Sillä Herran käsi oli hänen kanssaan.

Luc 1:66 French: Darby
et tous ceux qui les entendirent, les mirent dans leur coeur, disant: Que sera donc cet enfant? Et la main du *Seigneur etait avec lui.

Luc 1:66 French: Louis Segond (1910)
Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur coeur, en disant: Que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui.

Luc 1:66 French: Martin (1744)
Et tous ceux qui les entendirent les mirent en leur cœur, disant : que sera-ce de ce petit enfant? et la main du Seigneur était avec lui.

Lukas 1:66 German: Modernized
Und alle, die es höreten, nahmen's zu Herzen und sprachen: Was, meinest du, will aus dem Kindlein werden? Denn die Hand des HERRN war mit ihm.

Lukas 1:66 German: Luther (1912)
Und alle, die es hörten, nahmen's zu Herzen und sprachen: Was, meinst du, will aus dem Kindlein werden? Denn die Hand des HERRN war mit ihm.

Lukas 1:66 German: Textbibel (1899)
Und alle die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten: was wird es mit diesem Knaben sein? war doch die Hand des Herrn mit ihm.

Luca 1:66 Italian: Riveduta Bible (1927)
E tutti quelli che le udirono, le serbarono in cuor loro e diceano: Che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui.

Luca 1:66 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E tutti coloro che le udirono le riposero nel cuor loro, dicendo: Chi sarà mai questo fanciullo? E la mano del Signore era con lui.

LUKAS 1:66 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka segala orang mendengar itu pun menyimpan di dalam hatinya, serta berkata, "Apakah kelak derajatnya kanak-kanak itu?" Karena tangan Tuhan ada beserta dengan dia.

Luke 1:66 Kabyle: NT
Wid akk yeslan imeslayen-nni, ḥerzen-ten deg wulawen-nsen, qqaṛen : d acu ara d-iffeɣ weqcic-agi ? Axaṭer s tideț afus n Sidi Ṛebbi yella fell-as.

누가복음 1:66 Korean
듣는 사람이 다 이 말을 마음에 두며 가로되 `이 아이가 장차 어찌 될꼬 ?' 하니 이는 주의 손이 저와 함께 하심이러라

Lucas 1:66 Latin: Vulgata Clementina
et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes : Quis, putas, puer iste erit ? etenim manus Domini erat cum illo.

Sv. Lūkass 1:66 Latvian New Testament
Un visi, kas to dzirdēja, paturēja to savā sirdī, sacīdami: Kā jums šķiet, kas būs šis bērns, jo Dieva roka ir ar viņu?

Evangelija pagal Lukà 1:66 Lithuanian
Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: “Kas gi bus iš to vaiko?” Ir Viešpaties ranka buvo su juo.

Luke 1:66 Maori
Na ka rongoatia enei mea e te hunga katoa i rangona ai ki roto ki o ratou ngakau, ka mea, He tamaiti aha ianei tenei? i a ia hoki te ringa o te Ariki.

Lukas 1:66 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og alle som hørte det, la det på hjerte og sa: Hvad skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham.

Lucas 1:66 Spanish: La Biblia de las Américas
Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Qué, pues, llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él.

Lucas 1:66 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: "¿Qué, pues, llegará a ser este niño?" Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él.

Lucas 1:66 Spanish: Reina Valera Gómez
Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor era con él.

Lucas 1:66 Spanish: Reina Valera 1909
Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.

Lucas 1:66 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.

Lucas 1:66 Bíblia King James Atualizada Português
E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando: “O que virá a ser este menino?” Pois a boa mão do Senhor estava com ele. Benedictus, o cântico de Zacarias

Lucas 1:66 Portugese Bible
E todos os que delas souberam as guardavam no coração, dizendo: Que virá a ser, então, este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele.   

Luca 1:66 Romanian: Cornilescu
Toţi ceice le auzeau, le păstrau în inima lor, şi ziceau: ,,Oare ce va fi pruncul acesta?`` Şi mîna Domnului era într'adevăr cu el.

От Луки 1:66 Russian: Synodal Translation (1876)
Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

От Луки 1:66 Russian koi8r
Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.

Luke 1:66 Shuar New Testament
Nu T·runamun antukar ti Enentßimsarmiayi. Tura "ju uchin Yus nekas pujurtsuk. Tuma asamtai uunt ajas ┐urukuk ati?" tu Enentßimprarmiayi.

Lukas 1:66 Swedish (1917)
Och alla som hörde det lade märke därtill och sade: »Vad månde väl varda av detta barn?» Också var ju Herrens hand med honom.

Luka 1:66 Swahili NT
Wote waliosikia mambo hayo waliyatafakari mioyoni mwao wakisema: "Mtoto huyu atakuwa mtu wa namna gani?" Maana, hakika nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye.

Lucas 1:66 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso, na sinasabi, Magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagka't ang kamay ng Panginoon ay sumasa kaniya.

Ǝlinjil wa n Luqa 1:66 Tawallamat Tamajaq NT
Aytedan kul win ǝslanen awen ǝtaffan-tu daɣ wallan-nasan, gannin: «Ma zʼiqqǝl wa da barar?» Illikan as issiwar-tu Ǝmǝli ǝfus-net.

ลูกา 1:66 Thai: from KJV
บรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและว่า "ทารกนั้นจะเป็นอย่างไรหนอ" และพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา

Luka 1:66 Turkish
Duyan herkes derin derin düşünüyor, ‹‹Acaba bu çocuk ne olacak?›› diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi.

Лука 1:66 Ukrainian: NT
І положили всі, хто чув, у серці своїм, кажучи: Що ж то за дитина се буде! І рука Господня була з ним.

Luke 1:66 Uma New Testament
Hawe'ea to mpo'epe kareba toe mokanono, ra'uli': "Ha jadi' napa-i mpai' ana' toei?" Apa' Pue' mpodohei-i hante baraka' -na.

Lu-ca 1:66 Vietnamese (1934)
Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy.

Luke 1:65
Top of Page
Top of Page