2 Corinthians 1:24
New International Version
Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm.

New Living Translation
But that does not mean we want to dominate you by telling you how to put your faith into practice. We want to work together with you so you will be full of joy, for it is by your own faith that you stand firm.

English Standard Version
Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, for you stand firm in your faith.

Berean Study Bible
Not that we lord it over your faith, but we are fellow workers with you for your joy, because it is by faith that you stand firm.

New American Standard Bible
Not that we lord it over your faith, but are workers with you for your joy; for in your faith you are standing firm.

King James Bible
Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

Holman Christian Standard Bible
I do not mean that we have control of your faith, but we are workers with you for your joy, because you stand by faith.

International Standard Version
It is not that we are trying to rule over your faith, but rather to work with you for your joy, because you have been standing firm in the faith.

NET Bible
I do not mean that we rule over your faith, but we are workers with you for your joy, because by faith you stand firm.

Aramaic Bible in Plain English
Not because we are lords of your faith, but we are helpers of your joy, for it is by faith that you stand.

GOD'S WORD® Translation
It isn't that we want to have control over your Christian faith. Rather, we want to work with you so that you will be happy. Certainly, you are firmly established in the Christian faith.

Jubilee Bible 2000
Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy, for by faith ye stand.

King James 2000 Bible
Not that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith you stand.

American King James Version
Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith you stand.

American Standard Version
Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.

Douay-Rheims Bible
not because we exercise dominion over your faith: but we are helpers of your joy: for in faith you stand.

Darby Bible Translation
Not that we rule over your faith, but are fellow-workmen of your joy: for by faith ye stand.

English Revised Version
Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

Webster's Bible Translation
Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

Weymouth New Testament
Not that we want to lord it over you in respect of your faith--we do, however, desire to help your joy--for in the matter of your faith you are standing firm.

World English Bible
Not that we have lordship over your faith, but are fellow workers with you for your joy. For you stand firm in faith.

Young's Literal Translation
not that we are lords over your faith, but we are workers together with your joy, for by the faith ye stand.

2 Korinthiërs 1:24 Afrikaans PWL
nie omdat ons meesters oor julle vertroue is nie, maar ons is helpers aan julle blydskap, want dit is deur vertroue dat julle staan.

2 e Koristasve 1:24 Albanian
Jo se kemi pushtet mbi besimin tuaj, por jemi bashkëpunëtorët e gëzimit tuaj, sepse për shkak të besimit ju qëndroni të patundur.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1:24 Arabic: Smith & Van Dyke
ليس اننا نسود على ايمانكم بل نحن موازرون لسروركم. لانكم بالايمان تثبتون

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:24 Armenian (Western): NT
Ո՛չ թէ կը տիրենք ձեր հաւատքին վրայ, հապա գործակիցներ ենք ձեր ուրախութեան. որովհետեւ դուք հաւատքով կը կենաք:

2 Corinthianoetara. 1:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ez dominatzen dugulacotz çuen fedearen gainean, baina çuen bozcarioaren aiutaçale garelacotz: ecen fedez çutic çaudete.

De Krenter B 1:24 Bavarian
Mir wollnd ja nit dönn grechtn Glaaubn bei enk +durchdrucken; ös seitß ja ee in n Glaaubn verwurtzlt. Aber zuehelffen wolln myr schoon bei enkern Glück.

2 Коринтяни 1:24 Bulgarian
защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите [твърди].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我們並不是要轄制你們的信仰,而是要做你們的同工,使你們喜樂;因為你們已經因信站立得住了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我们并不是要辖制你们的信仰,而是要做你们的同工,使你们喜乐;因为你们已经因信站立得住了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我們並不是轄管你們的信心,乃是幫助你們的快樂,因為你們憑信才站立得住。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我们并不是辖管你们的信心,乃是帮助你们的快乐,因为你们凭信才站立得住。

歌 林 多 後 書 1:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 並 不 是 轄 管 你 們 的 信 心 , 乃 是 幫 助 你 們 的 快 樂 , 因 為 你 們 憑 信 才 站 立 得 住 。

歌 林 多 後 書 1:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 并 不 是 辖 管 你 们 的 信 心 , 乃 是 帮 助 你 们 的 快 乐 , 因 为 你 们 凭 信 才 站 立 得 住 。

Druga poslanica Korinæanima 1:24 Croatian Bible
Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Ta u vjeri ste postojani.

Druhá Korintským 1:24 Czech BKR
Ne jako bychom panovali nad věrou vaší, ale pomocníci jsme radosti vaší; nebo věrou stojíte.

2 Korinterne 1:24 Danish
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

2 Corinthiër 1:24 Dutch Staten Vertaling
Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Westcott and Hort 1881
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Greek Orthodox Church 1904
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Tischendorf 8th Edition
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε

Stephanus Textus Receptus 1550
ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως, αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων· τη γαρ πιστει εστηκατε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ouch hoti kyrieuomen hymōn tēs pisteōs, alla synergoi esmen tēs charas hymōn; tē gar pistei hestēkate.

ouch hoti kyrieuomen hymon tes pisteos, alla synergoi esmen tes charas hymon; te gar pistei hestekate.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ouch hoti kyrieuomen hymōn tēs pisteōs, alla synergoi esmen tēs charas hymōn, tē gar pistei hestēkate.

ouch hoti kyrieuomen hymon tes pisteos, alla synergoi esmen tes charas hymon, te gar pistei hestekate.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:24 Westcott/Hort - Transliterated
ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate

2 Korintusi 1:24 Hungarian: Karoli
Nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek; mert hitben állotok.

Al la korintanoj 2 1:24 Esperanto
Ne kvazaux ni estrus super via fido, sed ni estas kunhelpantoj de via gxojo; cxar per via fido vi staras.

Toinen kirje korinttilaisille 1:24 Finnish: Bible (1776)
Ei niin, että me hallitsisimme teidän uskoanne, vaan me olemme auttajat teidän iloonne, sillä te seisotte uskossa.

2 Corinthiens 1:24 French: Darby
non que nous dominions sur votre foi, mais nous cooperons à votre joie: car c'est par la foi que vous etes debout.

2 Corinthiens 1:24 French: Louis Segond (1910)
non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi.

2 Corinthiens 1:24 French: Martin (1744)
Non que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie; puisque vous êtes demeurés fermes dans la foi.

2 Korinther 1:24 German: Modernized
Nicht daß wir HERREN seien über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude; denn ihr stehet im Glauben.

2 Korinther 1:24 German: Luther (1912)
Nicht daß wir Herren seien über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude; denn ihr stehet im Glauben.

2 Korinther 1:24 German: Textbibel (1899)
(Nicht daß wir über euren Glauben herrschen: sondern wir arbeiten mit an eurer Freude; ihr steht ja im Glauben).

2 Corinzi 1:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non già che signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza; poiché nella fede voi state saldi.

2 Corinzi 1:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
(G1-23) Non già che noi signoreggiamo la vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza: perchè voi state ritti per la fede.

2 KOR 1:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Bukannya supaya kami memerintah iman kamu, melainkan menjadi pembantu pada sukacitamu; karena dengan iman kamu berdiri tetap.

2 Corinthians 1:24 Kabyle: NT
Ur nețnadi ara a wen-d-nesken ayen s wayes ara tamnem axaṭer neẓra tǧehdem di liman, lameɛna nebɣa a nexdem yid-wen iwakken a ndukkel di lfeṛḥ.

고린도후서 1:24 Korean
우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니요 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰음이라

II Corinthios 1:24 Latin: Vulgata Clementina
non quia dominamur fidei vestæ, sed adjutores sumus gaudii vestri : nam fide statis.

Korintiešiem 2 1:24 Latvian New Testament

Antrasis laiðkas korintieèiams 1:24 Lithuanian
Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes tikėjimu jūs stovite tvirtai.

2 Corinthians 1:24 Maori
Ehara i te mea hei rangatira matou mo to koutou whakapono, engari hei hoa mahi matou i te hari mo koutou: na te whakapono hoki koutou i tu ai.

2 Korintierne 1:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
ikke at vi er herrer over eders tro, men vi arbeider med på eders glede; for I står i troen.

2 Corintios 1:24 Spanish: La Biblia de las Américas
No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo; porque en la fe permanecéis firmes.

2 Corintios 1:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes.

2 Corintios 1:24 Spanish: Reina Valera Gómez
No que tengamos dominio sobre vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo; porque por la fe estáis firmes.

2 Corintios 1:24 Spanish: Reina Valera 1909
No que nos enseñoreemos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo: porque por la fe estáis firmes.

2 Corintios 1:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
No que nos enseñoreemos de vuestra fe, aunque somos ayudadores de vuestro gozo; porque por la fe estáis en pie.

2 Coríntios 1:24 Bíblia King James Atualizada Português
Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estais firmados.

2 Coríntios 1:24 Portugese Bible
não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo; pois pela fé estais firmados.   

2 Corinteni 1:24 Romanian: Cornilescu
Nu doar că am avea stăpînire peste credinţa voastră; dar vrem să lucrăm şi noi împreună la bucuria voastră; căci staţi tari în credinţă.

2-е Коринфянам 1:24 Russian: Synodal Translation (1876)
не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.

2-е Коринфянам 1:24 Russian koi8r
не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.

2 Corinthians 1:24 Shuar New Testament
Aya wi Tßjana N·tiksarmek Yus Enentßimtustarum waantu Enentßimtumasar nu titin nakitiaji. Yus nekas Enentßimtusmaajai kakaarme. Antsu nekas warastarum tusar wakeraji.

2 Korinthierbrevet 1:24 Swedish (1917)
(Detta säger jag icke, som om vi vore herrar över eder tro; fastmer äro vi edra medarbetare till att bereda eder glädje, ty i tron stån I fasta.)

2 Wakorintho 1:24 Swahili NT
Hatutaki kutumia mabavu juu ya imani yenu; ninyi mko imara katika imani yenu. Wajibu wetu ni kufanya kazi pamoja kwa ajili ya furaha yenu.

2 Mga Taga-Corinto 1:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan: sapagka't sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 1:24 Tawallamat Tamajaq NT
amaran areɣ ad tǝssǝnam as wǝr nǝgǝmmǝy d a kawan-nǝšǝhhǝššǝl arat waliyyan daɣ batu ta n ǝzǝgzan-nawan, kalar ǝnǝmǝšǝɣal ɣas a dǝr-wan nǝga daɣ arat wa kawan-z-isǝffǝliwǝsan, fǝlas ǝzǝgzan-nawan issohat.

2 โครินธ์ 1:24 Thai: from KJV
เราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่าน แต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะความยินดีของท่าน เพราะท่านตั้งมั่นอยู่โดยความเชื่อ

2 Korintliler 1:24 Turkish
İmanınıza egemen olmak istemiyoruz, sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.

2 Коринтяни 1:24 Ukrainian: NT
Не тому, що ми пануємо над вірою вашою; нї, ми помічники вашої радости, бо ви стоїте вірою.

2 Corinthians 1:24 Uma New Testament
Uma-kai dota mpohawai' ntarurua' -koi, apa' moroho ami' -mi pepangala' -ni hi Kristus. Patuju-kai doko' mobago-kai hangkaa-ngkania hante koi', bona goe' -koi.

2 Coâ-rinh-toâ 1:24 Vietnamese (1934)
chớ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin.

2 Corinthians 1:23
Top of Page
Top of Page