2 Corinthians 1:20
New International Version
For no matter how many promises God has made, they are "Yes" in Christ. And so through him the "Amen" is spoken by us to the glory of God.

New Living Translation
For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding "Yes!" And through Christ, our "Amen" (which means "Yes") ascends to God for his glory.

English Standard Version
For all the promises of God find their Yes in him. That is why it is through him that we utter our Amen to God for his glory.

Berean Study Bible
For all the promises of God are “Yes” in Christ. And so through Him, our “Amen” is spoken to the glory of God.

New American Standard Bible
For as many as are the promises of God, in Him they are yes; therefore also through Him is our Amen to the glory of God through us.

King James Bible
For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

Holman Christian Standard Bible
For every one of God's promises is "Yes" in Him. Therefore, the "Amen" is also spoken through Him by us for God's glory.

International Standard Version
For all God's promises are "Yes" in him. And so through him we can say "Amen," to the glory of God.

NET Bible
For every one of God's promises are "Yes" in him; therefore also through him the "Amen" is spoken, to the glory we give to God.

Aramaic Bible in Plain English
For all The Promises of God in him, ( that is in The Messiah ), were “Yes”; because of this we give the “Amen” by him to the glory of God.

GOD'S WORD® Translation
Certainly, Christ made God's many promises come true. For that reason, because of our message, people also honor God by saying, "Amen!"

Jubilee Bible 2000
For all the promises of God are yes in him, and in him Amen, by us for the glory of God.

King James 2000 Bible
For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

American King James Version
For all the promises of God in him are yes, and in him Amen, to the glory of God by us.

American Standard Version
For how many soever be the promises of God, in him is the yea: wherefore also through him is the Amen, unto the glory of God through us.

Douay-Rheims Bible
For all the promises of God are in him, It is; therefore also by him, amen to God, unto our glory.

Darby Bible Translation
For whatever promises of God [there are], in him is the yea, and in him the amen, for glory to God by us.

English Revised Version
For how many soever be the promises of God, in him is the yea: wherefore also through him is the Amen, unto the glory of God through us.

Webster's Bible Translation
For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, to the glory of God by us.

Weymouth New Testament
For all the promises of God, whatever their number, have their confirmation in Him; and for this reason through Him also our "Amen" acknowledges their truth and promotes the glory of God through our faith.

World English Bible
For however many are the promises of God, in him is the "Yes." Therefore also through him is the "Amen," to the glory of God through us.

Young's Literal Translation
for as many as are promises of God, in him are the Yes, and in him the Amen, for glory to God through us;

2 Korinthiërs 1:20 Afrikaans PWL
want al die beloftes van God is ja in Hom, Die Gesalfde Een. As gevolg hiervan, deur Hom, gee ons die “dit is waar,” tot eer, lof en aanbidding van God,

2 e Koristasve 1:20 Albanian
Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë në atë "po" dhe në atë "amen", për lavdi të Perëndisë nëpërmjet nesh.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1:20 Arabic: Smith & Van Dyke
لان مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا.

2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:20 Armenian (Western): NT
Արդարեւ Աստուծոյ բոլոր խոստումները՝ իր մէջ «այո՛» են, եւ իր մէջ «ամէ՛ն» են՝ Աստուծոյ փառքին համար մեր միջոցով:

2 Corinthianoetara. 1:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
(Ecen Iaincoaren promes guciac hartan Bay dirade, eta hartan dirade Amen) Iaincoaren gloriatan guçaz.

De Krenter B 1:20 Bavarian
Er ist s Ja zo alln, was dyr Herrgot verhaissn haat. Dösswögn rueff myr "amönn", wenn dyr Herrgot über n Kristn prisn werd.

2 Коринтяни 1:20 Bulgarian
понеже в Него е Да [за всичките] Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為神的一切應許,在基督裡都成為「是」。所以,說「阿們」也是藉著基督,使榮耀藉著我們歸於神。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为神的一切应许,在基督里都成为“是”。所以,说“阿们”也是藉着基督,使荣耀藉着我们归于神。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
神的應許不論有多少,在基督都是是的,所以藉著他也都是實在的,叫神因我們得榮耀。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
神的应许不论有多少,在基督都是是的,所以借着他也都是实在的,叫神因我们得荣耀。

歌 林 多 後 書 1:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
神 的 應 許 , 不 論 有 多 少 , 在 基 督 都 是 是 的 。 所 以 藉 著 他 也 都 是 實 在 ( 實 在 : 原 文 是 阿 們 ) 的 , 叫 神 因 我 們 得 榮 耀 。

歌 林 多 後 書 1:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
神 的 应 许 , 不 论 有 多 少 , 在 基 督 都 是 是 的 。 所 以 藉 着 他 也 都 是 实 在 ( 实 在 : 原 文 是 阿 们 ) 的 , 叫 神 因 我 们 得 荣 耀 。

Druga poslanica Korinæanima 1:20 Croatian Bible
Doista, sva obećanja Božja u njemu su Da!. I stoga po njemu i naš Amen! Bogu na slavu!

Druhá Korintským 1:20 Czech BKR
(Nebo kolikžkoli jest zaslíbení Božích, v němť jsou: Jest, a v němť také jest Amen,) k slávě Bohu skrze nás.

2 Korinterne 1:20 Danish
Thi saa mange, som Guds Forjættelser ere, i ham have de deres Ja; derfor faa de ogsaa ved ham deres Amen, Gud til Ære ved os.

2 Corinthiër 1:20 Dutch Staten Vertaling
Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί· διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ τὸ Ἀμὴν τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.

Westcott and Hort 1881
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τό Ναί· διὸ καὶ δι' αὐτοῦ τό Ἀμήν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τό Ναί· διὸ καὶ δι' αὐτοῦ τό Ἀμήν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ Ἀμήν, τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.

Greek Orthodox Church 1904
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.

Tischendorf 8th Edition
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί· διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν αὐτῷ τὸ Ναί· καὶ ἐν αὐτῷ τὸ Ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι διο και δι αυτου το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι διο και δι αυτου το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων

Stephanus Textus Receptus 1550
οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι και εν αυτω το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οσαι γαρ επαγγελιαι Θεου, εν αυτω το ναι, και ε αυτω το αμην, τω Θεω προς δοξαν δι ημων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι και εν αυτω το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι διο και δι αυτου το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hosai gar epangeliai Theou, en autō to Nai; dio kai di’ autou to Amēn tō Theō pros doxan di’ hēmōn.

hosai gar epangeliai Theou, en auto to Nai; dio kai di’ autou to Amen to Theo pros doxan di’ hemon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hosai gar epangeliai theou, en autō to Nai; dio kai di' autou to Amēn tō theō pros doxan di' hēmōn.

hosai gar epangeliai theou, en auto to Nai; dio kai di' autou to Amen to theo pros doxan di' hemon.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
osai gar epangeliai theou en autō to nai dio kai di autou to amēn tō theō pros doxan di ēmōn

osai gar epangeliai theou en autO to nai dio kai di autou to amEn tO theO pros doxan di EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
osai gar epangeliai theou en autō to nai kai en autō to amēn tō theō pros doxan di ēmōn

osai gar epangeliai theou en autO to nai kai en autO to amEn tO theO pros doxan di EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
osai gar epangeliai theou en autō to nai kai en autō to amēn tō theō pros doxan di ēmōn

osai gar epangeliai theou en autO to nai kai en autO to amEn tO theO pros doxan di EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
osai gar epangeliai theou en autō to nai kai en autō to amēn tō theō pros doxan di ēmōn

osai gar epangeliai theou en autO to nai kai en autO to amEn tO theO pros doxan di EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:20 Westcott/Hort - Transliterated
osai gar epangeliai theou en autō to nai dio kai di autou to amēn tō theō pros doxan di ēmōn

osai gar epangeliai theou en autO to nai dio kai di autou to amEn tO theO pros doxan di EmOn

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
osai gar epangeliai theou en autō to nai dio kai di autou to amēn tō theō pros doxan di ēmōn

osai gar epangeliai theou en autO to nai dio kai di autou to amEn tO theO pros doxan di EmOn

2 Korintusi 1:20 Hungarian: Karoli
Mert Istennek valamennyi igérete õ benne [lett] igenné [és] õ benne [lett] Ámenné az Isten dicsõségére mi általunk.

Al la korintanoj 2 1:20 Esperanto
CXar kiel ajn multaj estas la promesoj de Dio, en li estas la Jes; tial ankaux per li estas la Amen, por la gloro al Dio per ni.

Toinen kirje korinttilaisille 1:20 Finnish: Bible (1776)
Sillä kaikki Jumalan lupaukset ovat niin hänessä ja ovat amen hänessä, Jumalan kunniaksi meidän kauttamme.

2 Corinthiens 1:20 French: Darby
car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous.

2 Corinthiens 1:20 French: Louis Segond (1910)
car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu.

2 Corinthiens 1:20 French: Martin (1744)
Car tout autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en lui, et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous.

2 Korinther 1:20 German: Modernized
Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm Gott zu Lobe durch uns.

2 Korinther 1:20 German: Luther (1912)
Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zu Lobe durch uns.

2 Korinther 1:20 German: Textbibel (1899)
Zu allen Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja, und durch ihn das Amen, Gott zum Preise durch uns.

2 Corinzi 1:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in lui il loro "sì"; perciò pure per mezzo di lui si pronuncia l’Amen alla gloria di Dio, in grazia del nostro ministerio.

2 Corinzi 1:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè tutte le promesse di Dio sono in lui sì ed Amen; alla gloria di Dio, per noi.

2 KOR 1:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena seberapa banyak perjanjian Allah yang ada, maka di dalam Dia menjadi "ya". Sebab itu Amin juga oleh Dia, kepada kemuliaan Allah oleh kami.

2 Corinthians 1:20 Kabyle: NT
Axaṭer yis i d-iqqaṛ Sidi Ṛebbi anɛam i wayen meṛṛa i gewɛed. Ihi s yisem n Ɛisa Lmasiḥ i d-neqqaṛ daɣen amin i Sidi Ṛebbi iwakken a t-neḥmed a t-ncekkeṛ.

고린도후서 1:20 Korean
하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘 하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라

II Corinthios 1:20 Latin: Vulgata Clementina
Quotquot enim promissiones Dei sunt, in illo Est : ideo et per ipsum Amen Deo ad gloriam nostram.

Korintiešiem 2 1:20 Latvian New Testament
Jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā ‘jā’: tāpēc arī caur Viņu ‘amen’ Dievam mums par godu.

Antrasis laiðkas korintieèiams 1:20 Lithuanian
Nes visi Dievo pažadai Jame yra “taip” ir Jame “amen” Dievo šlovei per mus.

2 Corinthians 1:20 Maori
Pewhea ake hoki te maha o nga kupu homai a te Atua, kei roto tonu i a ia te ae; a ma roto mai hoki i a ia te Amine, hei kororia mo te Atua i roto i a tatou.

2 Korintierne 1:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

2 Corintios 1:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues tantas como sean las promesas de Dios, en El todas son sí; por eso también por medio de El, Amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros.

2 Corintios 1:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues tantas como sean las promesas de Dios, en El todas son sí. Por eso también por medio de El, es nuestro Amén (así sea), para la gloria de Dios por medio de nosotros.

2 Corintios 1:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque todas las promesas de Dios son Sí en Él, y Amén en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.

2 Corintios 1:20 Spanish: Reina Valera 1909
Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por nosotros á gloria de Dios.

2 Corintios 1:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por nosotros para la gloria de Dios.

2 Coríntios 1:20 Bíblia King James Atualizada Português
Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o “sim”. Por isso, por intermédio dele, o “Amém” é proclamado por nós para a glória de Deus.

2 Coríntios 1:20 Portugese Bible
Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim; portanto é por ele o amém, para glória de Deus por nosso intermédio.   

2 Corinteni 1:20 Romanian: Cornilescu
În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricîte ar fi ele, toate în El sînt ,,da``; de aceea şi ,,Amin``, pe care -l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.

2-е Коринфянам 1:20 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо все обетования Божии в Нем „да" и в Нем „аминь", – в славу Божию, через нас.

2-е Коринфянам 1:20 Russian koi8r
ибо все обетования Божии в Нем `да` и в Нем `аминь`, --в славу Божию, через нас.

2 Corinthians 1:20 Shuar New Testament
Niijiaisha Yus tana nu Tφmiatrusan uminiui. Tuma asamtai Jesukrφstu Enentßimtakur "nii tana nuna nekas T·rattawai" tu Enentßimji. Tu Enentßimsar Yusa naari shiir awajeaji.

2 Korinthierbrevet 1:20 Swedish (1917)
Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss.

2 Wakorintho 1:20 Swahili NT
Maana ndani yake ahadi zote za Mungu zimekuwa "Ndiyo". Kwa sababu hiyo, "Amina" yetu husemwa kwa njia ya Kristo kwa ajili ya kumtukuza Mungu.

2 Mga Taga-Corinto 1:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin.

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 1:20 Tawallamat Tamajaq NT
Almaɣna n awen as arkawalan ǝn Mǝššina ketnasan «ayew» a ǝmosan daɣ Ǝlmǝsix, adi da deɣ a fǝl nǝmmâl adkul ǝn Mǝššina ǝs tǝnna ta nǝtaggu «Amin» ǝs tarrayt ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix.

2 โครินธ์ 1:20 Thai: from KJV
บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า

2 Korintliler 1:20 Turkish
Çünkü Tanrının bütün vaatleri Mesihte ‹‹evet››tir. Bu nedenle Tanrının yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrıya ‹‹Amin›› deriz.

2 Коринтяни 1:20 Ukrainian: NT
Бо, скільки обітниць Божих, то (все) в Йому "так" і в Йому "амінь", на славу Божу через нас.

2 Corinthians 1:20 Uma New Testament
Apa' uma mowo kawori' janci-na Alata'ala hi kita', pai' hawe'ea janci-na toe bate madupa' omea sabana posidaia' -ta hante Yesus Kristus. Toe pai' ane mpo'une' -ta Alata'ala, ta'uli' -mi: "Amin! Bate wae mpu'u!" apa' bate madupa' mpu'u janci Alata'ala hi kita' sabana Yesus Kristus.

2 Coâ-rinh-toâ 1:20 Vietnamese (1934)
Vì chưng cũng như các lời hứa của Ðức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng danh Ðức Chúa Trời.

2 Corinthians 1:19
Top of Page
Top of Page