תהילים 110
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃

2מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃

3עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃

4נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

5אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃

6ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃

7מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 109
Top of Page
Top of Page